Jaroslav Vávra

Absolvoval PřF a FTVS UK v Praze (učitelství pro střední školy, aprobace tělesná výchova - zeměpis). Učil krátce na učňovské škole, učilišti, na nástavbovém studiu s cestovním ruchem. Dlouholeté zkušenosti (přes dvacet let) má s výukou na gymnáziu (státním a církevním), s přípravou studentů gymnázia na maturitu ze zeměpisu a anglického jazyka. Aktivně používám angličtinu, kterou dálkově vystudoval na FF MU Brno. Na FP TUL učí od roku 1999.

email na VŠ LIB