Miroslav Šuta

MUDr. Miroslav Šuta

*1969, Chomutov

Konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik, do roku 2005 vedoucí toxické kampaně Greenpeace. Mimo jiné také koordinuje projekt o GMO Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ) .

Publikoval řadu prací s tématikou persistentních organických látek, vlivů výfukových plynů automobilů na lidské zdraví, informačních nástrojů ochrany životního prostředí, účasti veřejnosti na rozhodovacích procesech a strategického hodnocení vlivů na životní prostředí (SEA).

Spolupracoval s řadou nevládních organizací a jako jejich zástupce byl nominován do Mezirezortní komise pro chemickou bezpečnost, jejímž členem je od roku 1997.

Zaměstnancem Greenpeace ČR byl od dubna 2000 do března 2002, a to jako koordinátor programu "Toxické látky a zdraví". Od dubna 2002 pomáhal jako dobrovolník s případem dioxiny zamořené chemičky Spolana Neratovice. Od listopadu 2002 do února 2005 měl s Greenpeace ČR smlouvu o poskytování konzultací v oblasti toxických látek.

Je členem několika pracovních skupin European Environmental Bureau (EEB).