Zdeněk Chaloupka

Narozen 5.8.1988 v Nymburku, od dětství žije v Liberci a jeho okolí. Po maturitě a neúspěšném pokusu nastoupit na pražskou žurnalistiku absolvoval jednoleté pomaturitní studium angličtiny v Liberci.

V roce 2008 nastoupil na Fakultu sociálních věd UK v Praze, obor Politologie a mezinárodní vztahy. Jeho zájem se postupně stáčel především k levicově a anarchisticky orientovaným skupinám.

Zabývá se aktivně filmovou tvorbou, je autorem dvou amatérských hraných filmů. Spojení zájmu o alternativní kulturu a práce s filmem dalo vzniknout dokumentárnímu snímku Obsaď a žij, který mapuje squaterské aktivity v Německu, Polsku a České republice. Vydání dokumentu se plánuje na podzim roku 2010.

Rád cestuje do kulturně odlišných zemí, protože střet s cizí kulturou vede k toleranci a k lepšímu pochopení nás samých i světa okolo nás.