7594

Richard Goldstone

Richard J. Goldstone

narodil se 26.října 1938. Po absolvování univerzity Witwatersrand s BA LLB cum laude v roce 1962 působil v Johannesburgu jako advokát. V roce 1976 byl jmenován starším poradcem a v roce 1980 soucem Transvaal Supreme Court. V roce 1989 byl jmenován soudcem odvolacího oddělení Nejvyššího soudu. Od července 1994 do října 2003 byl soudcem Ústavního soudu Jihoafrické republiky. V současné době je hostujícím profesorem na New York University Law School a od srpna 2003 bude vedoucím katedry na Fordham Law School v New York City.

V letech 1991 až 1994 působil jako předseda vyšetřovací komise, týkající se veřejného násilí a zastrašování, který byla známá jako Goldstonova komise. Je také předsedou stálého poradního výboru pro práva obchodních společností. Od srpna 1994 do září 1996 působil jako generální prokurátor Mezinárodního tribunálu Spojených národů pro válečné zločiny v bývalé Jugoslávii a Rwandu. Během roku 1998 byl předsedou skupiny mezinárodních odborníků na vysoké úrovni , kteří se setkali ve španělské Valencii a vypracovali Deklaraci lidských povinnosti a odpovědnosti pro generálního tajemníka UNESCO (Valencia Declaration). Od srpna 1999 do prosince 2001 byl předsedou nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise v Kosovu. V prosinci 2001 byl jmenován předsedou mezinárodní pracovní skupiny k terorismu, která byla založena meiznárodní organizací právníků International Bar Association.

Od roku 1985 do roku 2000 byl Goldstone byl prezidentem Národního institutu pro prevenci kriminality a rehabilitaci pachatelů (NICRO). Je předsedou Bradlowovy nadace, charitativní vzdělávací organiace, a stojí v čele Human Rights Institute of South Africa (HURISA).

Získal mnohá lokální i mezinárodní ocenění včetně International Human Rights Award American Bar Association (1994) a Čestného doktorátu práva na univerzitách v Kanadě, Nizozemí, Jižní Africe, Velké Británie a Spojených státech. Je čestným členem londýnského Inner Temple, čestným členem St Johns College, Cambridge, čestný člen Sdružení právníků v New Yorku, a Weatherhead Centre for International Affairs na Harvardově univerzitě. Je hostujícím členem Americké akademie umění a věd.