25888

Kateřina Švidrnochová

Mgr. Kateřina Švidrnochová se narodila 8.6.1984 v Ostravě. Je absolventkou PedF MU, obor Občanská výchova a Francouzský jazyk. Rok strávila na Université Michel de Montaigne v Bordeaux, kde se zabývala přistěhovaleckou politikou. Od roku 2007 učí na SOŠ Managementu a práva v Brně, tzv. romské střední škole, a zároveň je terénní sociální pracovnicí ve Společenství Romů na Moravě. Věnuje se problematice národnostních menšin a využití hudby jako integračního prostředku.