1979

Lubomír Sedláčik

Ľubomír Sedláčik (1964) je absolventom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Prvé kontakty so žurnalistikou získal ako ako autor fotografií a neskôr aj textov od roku 1980.

Od roku 1987 pôsobil ako novinár a publicista v periodickej tlači, najmä denníkoch a elektronických médiách, okrem iného v denníkoch Koridor, Nový Čas, externe pre Český rozhlas 2, televíziu Global, atď.

Na staré kolená :-) (r. 2000) doštudoval, jeho užšia špecializácia smerovala ku počítačovým aplikáciám v médiách a problematike ich technických a programových prostriedkov.

Zaoberá sa politicko-spoločenskou, ekonomickou a vedecko-technickou publicistikou. Na Internete sa systematicky začal objavovať od roku 1997 v legendárnom Neviditelnom Psovi, kde viedol rubriku Slovenská kronika. Momentálne okrem spolupráce s BL externe pôsobí ako mediálny a počítačový konzultant. Je funkcionárom Slovenského syndikátu novinárov. Žije v Košiciach.

Jeho profesionálne krédo : Politická korektnosť je intelektuálnym AIDS.