Maud de Boer-Buquicchio

Autorka je náměstkyní generálního tajemníka Rady Evropy.