5854

Miloš Štěpánek

Miloš Štěpánek, JUDr. (1931)

Maturoval 1950 na Obchodní akademii v Praze -Smíchově. Promoval 1959 na Moskevském státním ústavu mezinárodních vztahů (MGIMO -- Západní fakulta s angličtinou) s nostrifikací na UK. 1967 Na VŠE složil kandidátské minimum a v Kulturně propagačním sekretariátu MZV zpracoval 1968 analytickou studii (v duchu školy institucionální ekonomie) Organizace a ekonomika kultury ve Velké Británii, k jejíž obhajobě ve víru doby nedošlo.

V létech 1950-1967 a 1990-1991 v diplomacii (z toho 1961-1965 kulturní přidělenec v Británii), 1967-1968 nám. gen. ředitele Pragokoncertu, 1969 poradce ministra kultury M. Galušky, 1992-1994 poradce ředitele pobočky Britské rady v Československu.

Za normalizace se živil jako účetní, metodik a organizátor na několika výstavách, světovém kongresu civilních inženýrů PIARC a v OPBH. V jinonickém Motorletu 1972-1989 utvořil a realizoval projekt automatizace sociálně ekonomických dat vč. kompletního účetnictví. Přes "kádrový hrb" přednášel na odborných kursech (VTS, VUSTE, Kancelářské stroje); kromě publikace odborných textů (Účetnictví, MAA, řadu hesel do Slovníku propagace) pokoušel publicistickou múzu aktualitami se sémantickou orientací.

Lahůdka pro numerology: od r. 1967 za 7 let vystřídal 7 zaměstnavatelů, 17 let odpracoval na zamini a 17 v továrně. Módní neoliberální ideál pružných změn zaměstnání se na něm vyřádil v předstihu již za "hluboké totality" .

"Žil jsem ve veliké době; škoda, že nebyla trochu menší".

11. 10. 2007

Pozn. red.: Miloš Štěpánek zemřel dne 11. března 2008 na následky úrazu. Informace ZDE.