4758

Naděžda Vodsloň Chorkovská

Autorka od roku 1998 pracovala na Generální inspekci Českých drah. Poté nějakou dobu vedla Železniční zdravotnictví o.z. ČD a.s. Odvolána v březnu 2006.