Alex Komnen

autor je doktorand na Univerzite Komenského