3052

Petr Wagner

MUDr. Petr Wagner

byl primářem v Mladé Boleslavi - v Klaudiánově nemocnici a mj. pracoval i ve fakultní nemocnici na Bulovce a v nemocnici v Motole, pak také primářem oddělení klinické biochemie v Krajské nemocnici Liberec. Je lékař, biochemik a podnikatel. Pilot, záchranář, potápěč... Je absolventem Karlovy univerzity, kde také vyučoval.

Byl primářem v nemocnici ve Frýdlantě.

Zemřel po dlouhé nemoci 7. 12. 2014 ve věku 55 let .