František Nevařil

Ing. František Nevařil (Dvořák) CSc.

*1926, ekonom

VŠE 1958 , kandidatura ekonomických věd 1964 . S jednou manželkou žije 52 let. Po celý život pracoval v ekonomických funkcích na úseku účetnictví, financí, cen, ekonomicko-politických analýz a koncepcí. Od roku 1945 do roku 1954 v bance a ve výrobním podniku, potom v ústředních orgánech státní správy (do roku 1970 ve vedoucích funkcích). Nakonec v letech 1980 až 1990 jako hlavní ekonomický poradce předsedů federálních vlád (Štrougala do roku 1988, Adamce v roce 1989. Čalfy v roce 1990). Tehdy byl "odejít" pro zásadní nesouhlas s připravenými reformami. Potom ještě pracoval do roku 2000 jako auditor. Během tohoto období napsal stovky článků do odborného i denního tisku, desítky výzkumných studií a příspěvků do různých sborníků a 16 knih. Z toho 11 knih po roce 1990 Publikovány ovšem byly jen: Žaloba 1994, Bilancování naší první kapitalistické pětiletky 1995, K české otázce dnes I a II 1995, Velká loupež aneb bourání státu 2004, Svět a jeho problémy 2004 - ostatní jen jako samizdat.