Česká republika: Zákon o sterilizaci transgenderových osob porušuje právo na zdraví

12. 10. 2018

čas čtení 2 minuty


Česká vláda by měla odstranit ze zákona požadavek na chirurgické zákroky

Politická praxe v České republice, která nutí transgenderové osoby, aby se podrobily sterilizačním chirurgickým zákrokům, chtějí-li si právně změnit své pohlaví, porušuje právo na zdraví, konstatuje Evropská komise sociálních práv.

 

Transgenderové osoby, jejichž dokumenty neodrážejí jejich genderovou totožnost, zjišťují, že jejich každodenní život je ohrožován potenciálním násilím a ponižováním, kdykoliv dojde ke kontrole jejich identifikačních dokumentů anebo když je zkoumán jejich vzhled. Nevládní organizace ILGA-Europe a Transgender Europe argumentují, že požadavky České republiky na právní uznání genderu porušují Evropskou sociální chartu, smlouvu Rady Evropy, která se zaměřuje na sociální a hospodářská práva. Tento měsíc zjistil výbor, který hodnotí, do jaké míry vlády plní ustanovení této smlouvy, že Česká republika porušuje článek 11 o "právu na ochranu zdraví".

Současné české právo znamená, že některé "transgenderové osoby v České republice mohou být donuceny přijmout lékařskou sterilizaci, má-li být jejich genderová totožnost uznána. Je to vážný, život měnící lékařský zásah, který má vážná rizika a komplikace a který není lékařsky nutný," konstatoval výbor.

Existují jasné normy  ohledně toho jak se chovat lépe.

Země po celém světě přecházejí k takové strategii uznávání genderové totožnosti, která je založena na sebeidentifikaci dané osoby, nikoliv na schválení jejího genderu nějakým lékařem, soudcem nebo jiným úřadem. Zákon platný na Maltě z roku 2015, založený na případu, který vznikl z případu u Evropského soudu pro lidská práva, konstatuje, že transgenderové osoby mají právo legálně samy definovat vlastní gender bez jakéhokoliv lékařského hodnocení. Dánsko a Argentina také zrušily jakékoliv lékařské požadavky.

"Uznání genderové totožnosti dané osoby státem je samo o sobě právem, uznávaným mezinárodním lidskoprávním právem," konstatoval výbor pro sociální práva, "a to je důležité pro zaručení toho, aby se každá osoba těšila plně všem lidským právům." Tento verdikt by měl přimět českou vládu, aby změnila své zákony, a měl by resonovat s vládami po celé Evropě jako výzva k činu. 

Zdroj v angličtině: tisková zpráva organizace Human Rights Watch  ZDE

0
Vytisknout
6063

Diskuse

Obsah vydání | 16. 10. 2018