Kouřím, piju, holduju vepřovému, nemám rád vegetariány, homosexuály, ženy, které se mi nelíbí a ekologické aktivisty, nenávidím muslimy. Jo a levice má segregovat...

Jakou ČR zastupuje Miloš Zeman?

19. 10. 2015 / Bohumil Kartous

čas čtení 5 minut

Jsem hrdý na to, odkud pocházím. Pokud jsem v zahraničí, nebo pokud jsem v kontaktu s lidmi odjinud, snažím se reprezentovat Českou republiku co nejlépe. Děje se to v podstatě každý den a jedná se především o Evropany a a Američany. Snažím se o to, reprezentovat lidi v této zemi jako kultivované, dostatečně vzdělané, otevřené, jevící zájem o to, co se děje jinde a schopné zasadit takové dění alespoň do elementárního kontextu se znalostí reálií dané země. Pokud nic nevím, otevřeně to dávám najevo, rád se něco nového dozvím. Mám dobrý pocit z toho, jaký to budí dojem. Otázkou je, koho vlastně reprezentuje Miloš Zeman a jaký dojem budí on. Má přeci jen neporovnatelně větší dosah a vliv.

Miloš Zeman rád pije, kouří a stravuje se, jakoby žil před sto lety. V podstatě nikdy se asi zbytečně "nehýbal", byť je pohyb a uchování tělesného zdraví naprostou přirozeností člověka. Životní styl podle scénáře vedoucího k mnoha civilizačním chorobám, které jsou zdaleka nejčastější příčinou smrti v hypercivilizovaných oblastech současného světa. On, fyzicky zcela zchátralý ve věku, kdy jiní lidé v plném zdraví dělají pro Zemana naprosto nepředstavitelné věci, naprosto ignoruje tento očividný fakt a co víc: aktivně dokonce oponuje všem, kdo kouření, pití a zcela nesmyslné stravovací návyky chtějí měnit. 

Miloš Zeman pohrdá vegetariány, protože nechtějí jíst vepřové. Jsem doslova všežravec, ale nikdy by mě nenapadlo něco tak pošetilého jako opovrhovat veřejně lidmi, kteří dokáží najít cestu k mnohem zdravější i ekologičtější životosprávě. Sám se stravuju do značné míry "vegetariánsky", hlavně přes den, protože to umožňuje (ze zcela jednoduchých fyziologických důvodů) být aktivní a zvládnout lépe jakoukoliv práci. Znám vegana - triatlonistu. Porovnání s obtloustlým, nemocným Milošem Zemanem, jenž si svůj fyzický stav způsobil do značné míry sám, je komické. Budiž, je to jeho volba a vlastně i pochopitelná. Ale proč se k tomu tak hrdě hlásí a uráží ty, kdo žijí zdravě? Koho v tu chvíli reprezentuje? Komu jde příkladem?

Miloš Zeman nemá rád homosexuály. Kvůli účasti na pochodu Gay Pride odmítl jmenovat Martina C. Putnu profesorem. Odmítl by jmenovat někoho profesorem, kdyby se zúčastnil průvodu oslavujícím heterosexualitu? Jaký vliv má sexuální orientace na to, zda člověk může nebo nemůže být profesorem? Copak to jsou otázky, které si máme zodpovídat v roce 2015, v době, kdy náš právní systém uznává lidská práva a nezná pojem "homosexuál" v žádné diskriminační rovině? Koho pan Zeman reprezentuje v okamžiku, kdy si zcela egoisticky uzurpuje právo vytvářet nějaké předpotopní normy, které jsou v rozporu se základními lidskými právy? 

Miloš Zeman rád vtipkuje. Třeba o tom, že některé české ženy by měly nosit burku, protože je Miloš Zeman neshledává dostatečně atraktivními. Každý si dokáže představit, že takový vtip padne někde v hospodě u piva, stejně jako padne řada jiných v jádru šovinistických a xenofobních vtipů. Ale copak tohle je oficiální doktrína, kterou reprezentuje hlava státu? Skutečně se nyní máme oficiálně smát podobným projevům omezenosti, protože i hlava státu to dělá?

Je zbytečné více psát o zelených teroristech, tedy o lidech, kteří vytvářejí protiváhu často velmi pochybným a sobeckým ekonomickým zájmům, nebo o nenávisti pana prezidenta k muslimům. Všechno opakovaně a s neskrývanou rozkoší dává najevo, často způsobem, který se vyrovná největším demagogům historie. Tvrzení o usekaných rukou, kamenování a povinných burkách je naprosto srovnatelné s propagandou jakékoliv totality, která se snaží vytvořit veřejného nepřítele. Zeman nemá jediný věcný argument pro takové tvrzení, jedná jako naprostý ignorant. Stejně jako v případě zcela srozumitelných a z empirického hlediska prokazatelně funkčních opatřeních typu začleňování dětí (lidí) z určité periferie do společnosti.

Koho v tom okamžiku reprezentuje, to věru nevím. Ale v této zemi je překvapivý podíl těch, kteří jsou ochotni tyto výstřelky hystericky hájit, byť by se jich samotných přímo či nepřímo dotýkaly. Nechce se mi věřit, že tito lidé chtějí zemi, jakou reprezentuje Miloš Zeman jen z dětinského pocitu satisfakce, protože pro ně tento člověk představuje jakousi alternativu k předchozí nomenklatuře. Je to naprostá iluze a i kdyby nebyla, je zcela nepodstatná. 

Immanuel Kant tvrdil, že existují kategorický imperativy (obecné etické zákony), od nichž by se měly odvozovat naše maximy (osobní zásady). A naopak, že bychom měli jednat podle těch zásad, které se mohou stát obecnými zákony. Příkladem takového obecného zákona může být desatero, ale třeba i listina základních lidských práv a svobod. Etické univerzum Miloše Zemana je natolik absurdní, že místo o maximech bychom měli mluvit o minimech. A i ta jsou překonávána brutálními výpady amorálnosti. Takže koho ten člověk reprezentuje?

0
Vytisknout
6164

Diskuse

Obsah vydání | 21. 10. 2015