Určeno především řadovým členům ČSSD a ministryni práce a sociálních věcí za ČSSD paní Tominové

16. 6. 2014 / František Štván

vězte, že pánům a kmánům nelze sloužit najednou. To Vám(ČSSD) konec konců vzkazují i volební průzkumy.

Život, přesněji řečeno, mediální výstupy mocných ukazují, jak to měl s nadsázkou řečeno socialismus jednoduché. Vnímal pouze jednoho ideologického (třídního) nepřítele, kterým byl kapitalismus. Náš kapitalismus jich má mnohem více.Paradoxně jsou to i kapitalistická zřízení, zvlášť ze severu Evropy, se silným důrazem na sociální spravedlnost. Ideologicky(třídně) jsou to i všechny levicové názory. Tedy všechny formy stojící na důstojné míře občanské sociální solidarity. Část jich pro názornost vyjmenuji.

Nezaměstnaní, důchodci, z nemocí se léčící pacienty, fyzicky a mentálně hendikepovaní, školství bez doplatků, absence regulačních zdravotnických poplatků, legislativně nastavená minimální mzda, pracovně právní zákony chránící důstojnost a práva zaměstnanců a dokonce i právní odpor ke korupci, kterou podle právě zveřejněných výsledků považuje za legitimní podnikatelský nástroj takřka 40% našich privátních a nepochybně i státních manažerů. Zkrátka a dobře - nepřítelem mu je sociálně ohleduplný a právní stát.

Bohužel, jak konec konců ukazuje reálný život, hlas ortodoxních zastánců neviditelné ruky trhu je u nás nejen obecně slyšet , ale je i přednostně vyslyšen častěji, než hlas obyčejného lidu, ač by měl být zvlášť pro paní ministryni Tominovou a ČSSD, i on hlasem Božím, dokonce většinovým.

Aktuálním důkazem nechť mi jsou i prezidentské "exkurze" do jednotlivých krajů, ve kterých pan prezident "kmánům" , na rozdíl od "pánů" , věnuje jen minimum času a dokonce glorifikuje zaměstnavatele, ač zástupci odborů tvrdí, že fatálním způsobem porušují pracovní práva svých zaměstnanců. Proto se nikdo nemůže divit, že z tohoto nespravedlivě mixovaného společenského koktejlu nemůže vzejít pro naši společnost, a byť to může někoho tahat za uši - i světový mír, nic dobrého.

Proto v zájmu vyšší zaměstnanosti paní ministryně Tominová navrhněte a hlavně prosaďte fatální tresty pro ty, co zaměstnáváním na černo zneužívají bezvýchodnou situaci lidí bez práce ke svému zbohatnutí. Z fondů EU či ze státního rozpočtu získejte finanční prostředky, kterým budete takto zneužívaným lidem kompenzovat odvahu postavit se do role spolupracujícího svědka, který na ně ukáže.

Nepochybně by takové prostředky měly na snížení nezaměstnanosti vyšší vliv, než pumpování prostředků neziskovým (což je ve skutečnosti jen maskování skutečnosti, že přijaté veřejné prostředky musí rozpustit do nákladů na svojí existenci, tedy mezd svých zakladatelů) organizacím, jejichž činností je lidem za státní luxusní peníze říkat milionkrát vyvrácení klišé, jak se mají postavit ke svým sociálním problémům.

Ne, nebyla by to podpora udávání, neboť by bylo pokrytecké na jedné straně společensky respektovat a beztrestností odměňovat pachatele trestných činů, kteří se odhodlají k "pokání", středověkými exekucemi zničené důstojné dětství nevinných dětí či daňový výnos z orálního sexu, neboť, podle mne jen zvrhlí sociální inženýři, a pokud se nepletu i pan prezident, navrhují legalizovat(zdanit) prostituci, ač ve své drtivé většině u nás není praktikována na principu dobrovolnosti.

Vaší povinností paní mistryně je překřičet "Okamury" a "Drábky", kteří přednostně lační po krvi obyčejných lidí, kterým nic jiného, vedeni pudem sebezáchovy, nezbývá než práci načerno přijmout. Ti by rádi tyto chudáky trestali, narozdíl od těch, co práci načerno poskytují. To jsou pro ně, v jistém slova smyslu, hrdinní bojovníci proti silnému státu.

Pokud chcete, paní ministryně, dostat více prostředků do zajištění důstojného života důchodců, pak dál daňově zvýhodněte zaměstnavatelům výdaje na podporu důchodového spoření zaměstnanců. Případně zvyšte její "finančákem" uznatelnou hranici, ale rozhodně změňte její nesolidární parametry. Už v minulosti jsem v pozici člena Celobankovního odborového výboru ČNB jejímu vedení navrhoval, aby místo individuální podpory ve výši 3 % z tarifní mzdy přistoupilo na solidární výpočet, který by spočíval v tom, že by se 3% výsledek vypočítaný ze součtu všech tarifních mezd v ČNB vydělil počtem zaměstnanců, což by ve výsledku znamenalo, že by byl příspěvek na důchodové spoření pro všechny stejný.

Byť pro "bohaté" menší, pro chudé "větší".Bylo mi vedením ČNB odpovězeno, že smyslem stávajícího rozhodnutí je zajistit lidem, kterým plat zaručuje nadstandardní sociální statut, nadstandardní sociální statut i v penzijním věku.

Dodnes tomuto "guvernérskému" myšlení, které je jen světským kopírováním Boží činnosti, tedy, jak se mezi obyčejným lidem říká, kálet na velkou hromadu, nerozumím.

Prosím zvažte, jestli by mnou navrhované řešení nemohlo dostat legislativní podobu. Pokud si lidé s milionovými ročními příjmy nejsou schopni naspořit na důstojné stáří, pak je podle mne nedůstojným klišé ke spoření vybízet lidi s platy podprůměrnými.

Za mimořádně důležité považuji zrušení zaměstnávání přes pracovní agentury, což mnohdy není nic jiného než legalizované otrokářství. Z doslechu vím, že je naprosto běžné, že si taková agentura například vezme i 30 korun z hodinové mzdy, kterou mimo agenturu zaměstnaní pracovníci dostanou celou a to je prý ještě přijatelná alternativa. Pokud by měl takto vykořisťovaný zaměstnanec měsíčně o více jak 4 tisíce korun víc, pak by si na stáří mohl spořit. Zkrátka a dobře. Zaměstnanecké agentury nechť firmám shání šikovné ruce či mozky, ale pracovní poměr nechť jimi nalezení lidé uzavírají s těmi, kteří jejich schopnosti potřebují. I to je podle mne recept na snížení zaměstnanosti, zvýšení daňových příjmů a snížení sociálního vykořisťování občanů.

Přemýšlím co moudrého napsat na závěr. Napadá mne jediné. Buďte jen a jen sociální demokratkou a vězte, že pánům a kmánům nelze sloužit najednou. To Vám(ČSSD) konec konců vzkazují i volební průzkumy.

0
Vytisknout
4794

Diskuse

Obsah vydání | 18. 6. 2014