Firmy většinou nejsou řízeny demokraticky a nechovají se sociálně ani ekologicky

11. 4. 2014 / Tomáš Fiala

Článek pana Štvána mi znovu připomněl jeden z volebních sloganů Andreje Babiše "řídit stát jako firmu". Již tehdy jsem si uvědomil, že tato idea má dvě velká úskalí.

1) Firmy zpravidla nejsou řízeny demokraticky. Pokud se nejedná o firmy typu družstev, mají často přísnou hierarchickou strukturu vedoucích a podřízených, vedoucí nejsou voleni, ale jmenováni shora. Kritika vedoucího může mít v některých případech za následek dokonce ztrátu zaměstnání, jako tomu bylo v době socialismu při kritice státu či vedoucí úlohy strany.

2) Jedním z hlavním (ne-li zcela hlavním) cílem firmy je maximalizace zisku. Snaží se tedy maximalizovat příjmy a minimalizovat výdaje. Z tohoto důvodu firma zpravidla podporuje především lidi, které považuje v dané situaci za přínosné z finančního hlediska, naopak se často zbavuje těch, kteří pro ni momentálně či perspektivně nejsou nadále užiteční. Ano, existují i firmy, které poskytují částečné sociální zabezpečení některým svým bývalým pracovníkům, to však obvykle není porovnatelné se sociálním zabezpečením poskytovaným státem.

Rovněž se obávám, že firmy příliš nedbají na ochranu životního prostředí, pokud k tomu nejsou motivovány či nuceny státem nebo pokud to není pro ně finančně výhodné.

Z tohoto důvodu si nedovedu představit demokratický, sociální a ekologicky ohleduplný stát řízený způsobem, jako se řídí dnešní firmy.

0
Vytisknout
6848

Diskuse

Obsah vydání | 14. 4. 2014