Byla to "zlá doba"?

14. 1. 2014

čas čtení 2 minuty

K Vašemu článku "To byla zlá doba" považuji dodat jednu, velmi podstatnou připomínku - většina tehdejší populace měla životní zkušenosti z doby předmnichovské republiky, které, a je jedno, z jakého úhlu pohledu, nebyly vždy příjemné, válečná doba rovněž pro mnohé znamenala dobu, na kterou neradi vzpomínali. Tak léta poválečná, padesátá, šedesátá, ale i další, pro ně znamenala kvalitativní, pozitivní změnu. Byla to pro ně "zlá doba"? ptá se Jiří Kroc.

Narodil jsem se před válkou a tak si pamatuji i to, jak byla souhlasně přijímána mými rodiči i měnová reforma, pro ně nebyla žádnou ztrátou a navazující vývoj byl pro ně příznivý, ve srovnání s minulostí. Vždyť měli za sebou období nezaměstnanosti, bratr v třicátých letech zemřel kráce po narození pro nedostupnost lékařské péče, táta přišel po válce z lesa do vybombardovaných Vysočan a žili jsme u příbuzných, než jsme dostali tovární byt. Nájemné, pak v padesátých letech bylo včetně vodného, energií a tepla 45 korun. Já měl na ČVUT sociální stipendium 360 korun měsíčně, maminka uklízela kanceláře za 400 korun. K maturitě jsem si koupil Favorita, stál 1160 korun, vydělal jsem si na něj při škole - pět korun za hodinu.

Mojí rodiče však věřili, že republika je jejich, že už se nebude opakovat zkušenost let předcházejících. Táta se obával vývoje v roce 68, nikoliv o sebe, ale o mne, aby mne nepotkal stejný osud, jako měl on. Zemřel 1. máje 1968. Byl jeden den v důchodu.

Generace mých dětí a hlavně jejich děti o tehdejší době znají jen propagandistické úlomky, považují ji za dobu temna, příkoří, bídy. Škoda, budou muset svou historii prožít znova, aby byli schopni pochopit dnešní i příští svět a nalézt svůj domov.

V minulé době bylo mnoho špatného. Soud však nechme těm, kteří v té době žili a nevěřme propagandistům báječné současnosti a skvělých zítřků. Ta minulá doba měla rovněž své nedůvěryhodné propagandisty. Ti i ti přinášejí či přinesli jen zklamání.

Minulá doba byla dobou mého mládí, ideálů, snů. Dnes mi byl zvýšen důchod o tři litry mléka měsíčně. Před šedesáti lety bylo prvé zkrácení pracovní doby. Pamatuji se na to, co k tomu řekl jeden dělník - ten získaný čas budeme věnovat dětem. Aby žily lépe než my.

Já si jdu ohřát to mléko. Dávám si do něj dětské piškoty. V Lidlu je mají zlevněné.

0
Vytisknout
11020

Diskuse

Obsah vydání | 15. 1. 2014