Návrh aktualizované Státní energetické koncepce: Nevyužitá příležitost za 40 miliard korun ročně 

6. 2. 2013

čas čtení 4 minuty
Tisková zpráva Šance pro budovy

Návrh nové Státní energetické koncepce (SEK) nevěnuje dostatečnou pozornost spotřebě energie a nepočítá s řadou konkrétních opatření na zvýšení energetické účinnosti, které mohou povzbudit českou ekonomiku a na konci desetiletí ušetřit domácnostem a firmám řádově 40 miliard korun ročně. Místo toho se soustředí na hledání nových zdrojů, které by napájely energeticky enormně náročné české hospodářství. Vyplývá to z analýzy, kterou si nechala zpracovat iniciativa Šance pro budovy a dnes ji prezentovala na tiskové konferenci v energeticky úsporné budově Základní školy Praha -- Slivenec.

Analýza Doporučení k návrhu nové Státní energetické koncepce v oblasti konečné spotřeby energie a energetické účinnosti, kterou zpracovalo Středisko pro efektivní využívání energie SEVEn, kriticky hodnotí přístup Ministerstva průmyslu a obchodu, které hledá, jakými zdroji pokrýt vysokou spotřebu, ale nevěnuje pozornost opatřením, která by energetickou spotřebu snížila, a dokonce ani nemodeluje více scénářů, jak se spotřeba energie bude v budoucnu vyvíjet.

Návrh SEK také opomíjí konkrétní nástroje na snížení spotřeby energie, které už jsou uvedeny v jiném vládním strategickém dokumentu - Národním akčním plánu energetické účinnosti z roku 2011. Ten plánuje snížit konečnou spotřebu energie do roku 2016 o více než 70 PJ. Pro srovnání jen například podpůrný program Zelená úsporám dokázal během dvou let snížit spotřebu energie v budovách o 5 PJ. Šance pro budovy tak na základě průměrné ceny energie vyčíslila tyto zbytečné platby za energie na zhruba 40 miliard korun ročně.

Návrh aktualizace SEK vychází z definice tří strategických cílů, kterými jsou bezpečnost, konkurenceschopnost a udržitelnost. Snižování spotřeby energie pak narozdíl od nových zdrojů energie naplňuje beze zbytku všechny tyto cíle. SEK však klade na první místo prioritu zajistit vyvážený mix energetických zdrojů. "Kolik budeme potřebovat zdrojů na uhlí, atom, plyn nebo například biomasu, se odvíjí od budoucí potřeby energie. A tu lze některými nástroji výrazně ovlivnit. Proto je vždy nutné začít od spotřeby a postupovat směrem ke zdrojům, nikoliv naopak", zdůrazňuje Jaroslav Maroušek, ředitel společnosti SEVEn, na nedostatek ve struktuře SEK, která se jednostranně zaměřuje na stranu výroby energie.

"Predikovaný scénář spotřeby není ve své struktuře ani v souladu s preferovaným scénářem, který jsme zpracovávali pro Pačesovu komisi, v elektřině odpovídá vysokému scénáři," doplňuje Maroušek. Návrh SEK navíc ani nezmiňuje úsporný scénář, který Pačesova komise zvažovala, a označila jej ve své zprávě písmenem E.

Zpráva Mezinárodní energetické agentury

Návrh nové SEK nereaguje ani na nejnovější zprávu Mezinárodní energetické agentury (International Energy Agency, IEA), která v listopadu 2012 vydala svůj pravidelný výhled světové energetiky na 25 let dopředu (World Energy Outlook). Poprvé vypracovala i energeticky úsporný scénář včetně jeho ekonomických přínosů:

Potřebné investice do roku 2035 činí 11,8 bilionu dolarů, které se ale vrátí na kumulativní úspoře paliva ve výši 17,5 bilionu dolarů a na nepotřebných investicích do zdrojů ve výši 5,9 bilionu dolarů. Restrukturalizace ekonomiky pak zvýší HDP o 18 bilionů dolarů.

IEA ukazuje, kdo by z tohoto vývoje profitoval. Dodatečný růst ekonomiky Evropy na základě přechodu k energeticky úspornému hospodářství se předpokládá ve výši 1,1% HDP, v USA například 1,7% (obě ekonomiky mají velký podíl domácností a služeb na tvrobě HDP), naopak Rusko by tratilo (mínus 4,5%), protože jeho ekonomiku pohání export fosilních paliv.

"Nová státní energetická koncepce zatím nevyužila ekonomickou příležitost, kterou oblast energetické efektivity a úspor nabízí. Tím, že tuto oblast opomíjí a nadhodnocuje naši potřebu energie v budoucnu, jde proti aktuálním závěrům Mezinárodní energetické agentury i proti evropské strategii", formuluje své výhrady k dokumentu z dílny ministra průmyslu a obchodu Kuby Petr Holub, koordinátor oborové iniciativy Šance pro budovy reprezentující přes 200 společností z oblasti energeticky úsporného stavebnictví.

"Ministerstvu nyní analýzu od společnosti SEVEn zašleme a budeme o ní dále jednat. Jde o kritiku návrhu SEK, ne Ministerstva průmyslu a obchodu jako takového. Bereme ji jako důležitý vstup do diskuze nad novou podobou Státní energetické koncepce. Ta by měla zohlednit i vysoké multiplikační efekty, které pro české hospodářství mají firmy z oblasti energeticky úsporné výstavby a renovací budov," uzavírá důvod zpracování studie Petr Holub.

0
Vytisknout
3409

Diskuse

Obsah vydání | 6. 2. 2013