MLUVČÍ ČESKÉ POJIŠŤOVNY:

Česká pojišťovna už nepoužívá rozhodčí řízení

3. 12. 2012

Dobrý den, vážený pane Drsi,

Na Britských listech jste publikoval článek s titulkem "Mé zkušenosti s Českou pojišťovnou".

Dovoluji si touto cestou níže na text v krátkosti zareagovat a prosím o doplnění Vašeho článku právě o tuto reakci.

Česká pojišťovna v minulosti opravdu zařadila možnost využití rozhodčího řízení do pojistných podmínek několika produktů, ale tento institut reálně využívala pouze po omezenou dobu, a to konkrétně v letech 2006 až 2007. V současné době, tedy déle než pět let, už institutu rozhodčího řízení nevyužívá. V pojistných podmínkách starších produktů, kde tyto rozhodčí doložky sjednány byly, tak jde o tzv. "mrtvé ustanovení". V pojistných podmínkách nově sjednávaných produktů je příslušná úprava již vypuštěna s tím, že jakékoli spory budou řešeny obecnými věcně a místně příslušnými soudy. Podotýkám, že rozhodčí řízení se i dříve mohlo uplatnit pouze na spory týkající se nezaplacení pojistného a úprava byla dále taková, že rozhodčí doložka se zjednodušeně řečeno rušila zahájením soudního řízení v dané věci.

V případě, že budete mít jakékoli doplňující dotazy, jsem Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech. Bohužel se mi na Vás nepodařilo nalézt jiný než emailový kontakt.

Děkuji a přeji Vám pěkný víkend.

Tomáš Zavoral

0
Vytisknout
4898

Diskuse

Obsah vydání | 4. 12. 2012