MLUVČÍ ČESKÉ POJIŠŤOVNY:

Budeme reagovat na všechny kritické články, pokud jejich autoři podepíší plnou moc

3. 12. 2012

V pátek 30.11. se ozval Britským listům Tomáš Zavoral, tiskový mluvčí České pojišťovny, s reakcí na článek Pavla Drse. Požádali jsme pana Zavorala, aby se jménem České pojišťovny vyjádřil ke všem kritickým článkům, které jsme dosud o České pojišťovně zveřejnili, ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE. Odepsal nám, že se Česká pojišťovna bude moci vyjádřit k jednotlivým konkrétním případům pouze pod podmínkou, že autoři kritických článků vyplní plnou moc a pošlou jí České pojišťovně, viz dopis pana Zavorala níže.

Pokud si tedy někdo přeje, aby se Česká pojišťovna konkrétně vyjádřila k jeho kritickému článku (jeho nacionále ani soukromé informace o něm zveřejňovat nebudeme), dejte nám vědět a pošleme vám formulář od pana Zavorala, který mu musíte v tom případě vyplnit. JČ.

Dobrý den, vážený pane šéfredaktore,

moc děkuji za Váš email, zaslané odkazy i za nabízenou možnost vyjádření. Bohužel Vám však musím sdělit, že vzhledem k legislativním požadavkům nemohu konkrétně reagovat na všechny Vámi zmíněné články. Bez ověřeného písemného zplnomocnění klienta totiž dle platné legislativy nesmím třetím osobám (tedy ani vašemu internetovému deníku) poskytovat informace o konkrétní pojistné smlouvě či např. o pojistném plnění. Tato povinnost mlčenlivosti vyplývá ze zákona o pojišťovnictví a ze zákona o ochraně osobních údajů a je samozřejmě závazná nejen pro Českou pojišťovnu, ale i pro jakoukoli jinou pojišťovnu působící na českém pojistném trhu.

Přesto jsme však určitě ochotni Vámi zaslané konkrétní případy komentovat, a dát tak čtenářům možnost, aby si udělali objektivní názor na celou situaci. Musíme však respektovat legislativní rámec a jednat v souladu s ověřenou plnou mocí - souhlasem klienta/klientky. Proto si Vám dovoluji v příloze zaslat připravený vzor prohlášení, který je potřeba v každém konkrétním případě vyplnit, podpis ověřit a dokument poté zaslat na (v mém podpisu) níže uvedenou poštovní adresu (případně lze dokument pro urychlení naskenovat a poslat mi emailem s tím, že originál dorazí později poštou).

Vážený pane šéfredaktore, vzhledem k výše uvedenému jistě chápete, že bych mohl na zveřejněné texty reagovat pouze v obecné rovině. Obecný komentář má však své mantinely - jakékoli zobecnění konkrétní události je totiž vždy do jisté míry zavádějící a v médiích nakonec vede k určitému zkreslení. Z tohoto důvodu se bez zplnomocnění klientem ke konkrétním případům v obecné rovině nikdy nevyjadřujeme.

V případě, že se článek týká obecného procesu či například pojistných podmínek, které jsou pro všechny klienty se sjednaným produktem obecně platné, reagovat mohu a samozřejmě tak rád kdykoli učiním. Proto jsem již v pátek napsal reakci k článku s titulkem "Mé zkušenosti s Českou pojišťovnou") a níže pak také uvádím reakci na článek "Pozor, Česká pojišťovna už neposílá složenky a neupozorňuje na splatnost pojištění" .

Prosím touto cestou o doplnění Vašeho článku právě o tuto další reakci:

Zjednodušeně mohu říci, že klient se jen velmi obtížně může dostat do situace, kdy by nevěděl o skutečnosti, že je v prodlení s platbou pojistného, natož pak o zrušení pojistné smlouvy z důvodu neplacení. Zákon o pojistné smlouvě ukládá 30denní lhůtu, v jejímž rámci klient samozřejmě zůstává plně pojištěn a která začíná běžet doručením upomínky zaplacení pojistného. Každá pojišťovna má svůj několikastupňový systém upozorňování klientů na splatnost pojistného. Pokud tak někdo nezaplatil třeba omylem, nemusí mít strach, že by ho o tom pojišťovna včas neinformovala.

Ve zkratce je možné standardní upomínací komunikaci ČP popsat takto:

  • 1. krok - elektronická upomínka (email, SMS) - přestože zákon hovoří o 30 dnech, ČP takto činí až 45 dnů po datu splatnosti
  • 2. krok - tištěná upomínka zasílána doporučeně (zde je přesně uvedeno datum, kdy pojištění kvůli neplacení skončí)
  • 3. krok - dopis o zániku pojištění
  • 4. krok - předžalobní upomínka

V případě neuhrazení pohledávky je tato (po sérii výše zmíněných opatření) předána do mimosoudního nebo soudního vymáhání. V tomto ohledu je důležité zmínit, že zhruba 85 % pohledávek je dořešeno bez soudního vymáhání na základě předchozích kroků. Celý proces, jak je z výše uvedeného jasně patrné, trvá několik desítek dní, po které je klient stále pojištěn, a ČP jej v případě pojistné události až do zániku pojištění kryje. O konkrétním datu zániku pojištění je přitom klient několikrát ze strany pojišťovny informován.

Zároveň upozorňuji na další mylnou informaci uvedenou ve zmíněném článku. Pokud si totiž klient při sjednání pojištění zvolil způsob placení složenkou, je mu tato vždy s velkým předstihem (cca 1 měsíc před splatností) ze strany ČP zaslána poštou. Pro doplnění ještě dodávám, že klienti, kteří mají aktivní přístup do on-line Klientské zóny České pojišťovny, navíc disponují informací o stavu svých plateb při každém přihlášení.

Vážený pane šéfredaktore, buďte prosím ubezpečen, že Česká pojišťovna má a vždy měla zájem o názory svých klientů. O ty pozitivní i o ty negativní. Pokud je klient nespokojen se službami České pojišťovny, má možnost obrátit se přímo na naše oddělení stížností (např. prostřednictvím webových stránek ČP, kde je umístěn formulář pro podání stížnosti a zároveň je zde zveřejněna také přímá emailová adresa pro podání stížnosti - stiznosti@ceskapojistovna.cz>. Každý jednotlivý případ samozřejmě posoudíme, a pokud shledáme, že jsme někde pochybili, uděláme maximum k nápravě vzniklé situace.

Přeji Vám pěkný den a srdečně Vás zdravím.

Tomáš Zavoral

Tiskový mluvčí

Česká pojišťovna

0
Vytisknout
3675

Diskuse

Obsah vydání | 4. 12. 2012