Proč jsem volil komunisty

20. 10. 2012

čas čtení 9 minut

V textech, které se na internetu po volbách vyskytují, je značné množství spekulací, a urážlivých výroků k těm, kteří volili komunisty. Vyčítá se jim, že mají krátkou paměť, že opět volí cestu k nesvobodě, totalitě apod. Ve většině případů takto uvažují proto, že tuto dobu samy neprožili, anebo ji neústrojně srovnávají se současností, píše František Vrána Tito lidé plijí na dobu totality, ale sami vlastně nechtějí nic jiného než totalitu. Dovolávají se demokracie, ale sami neví, co to demokracie je. Někteří volají po zrušení KSČM (mimochodem, mnozí je volili ze vzdoru právě proto) ale i dalších stran. Minulost není dostatečný argument.

Jestliže byla některá strana podle ústavy jako politická strana registrovaná, pak je to strana demokratická. Mnohým subjektům, které se považují za demokratické chybí dostatek argumentů pro své výroky, a tak se snaží přesvědčit ty ostatní, že 20% národa, který volil komunisty, vlastně neexistuje, případně, že to jsou samí idioti.

Velmi mě překvapuje prohlášení právě těchto "demokratických" stran, že s těmi nedemokratickými (myslí se tím KSČM) do koalice nepůjdou a nepřijmou ani jejich podporu. To jsou skuteční škůdci národa. Nejde jim o případnou podporu pro správnou věc, o hledání společného postupu ve věcech které mohou republice pomoci. Žene je jenom strach, že by se na moci podíleli další, a těch koryt by pro ně zbylo málo?

Rád bych zdůraznil, že jsem já, ani moje rodina nebyli členy žádné politické strany, tedy ani KSČ. Naopak jsme byli touto stranou v 50-tých a 60-tých letech postiženi.

V mnohých věcech není rozdíl mezi dobou před listopadem 1989 a současností. Dnešní doba používá k ovládání a kontrole lidí jenom sofistikovanějších prostředků. Je málo věcí, které vypadají z pohledu doby před listopadem 1989 opravdu lépe. Současnost přinesla ale mnoho špatných věcí, které jsou horší, nebo se dříve vůbec nevyskytovali. To bylo pro mou volbu rozhodující.

- Nezadlužený stát, který naopak mohl poskytovat úvěry různým zemím v podobě dodávek investičních celků, splácené mnohdy potřebnými komoditami, které tyto země měli k dispozici. To zajišťovalo dostatečné množství práce.

- Sociální jistoty. Každý musel pracovat. Práce až na výjimky byla jediným zdrojem obživy. Měli práci i ti tak zvaní nepřizpůsobiví. Vzpomínám, že když se měl provádět výkop a byl k dispozici potřebný zemní stroj, který by práci hravě zvládl, byla tato práce ponechána pro ty kteří neměli kvalifikaci pro jinou práci. Tím byli zajištěny jejich příjmy a jejich trestná činnost byla daleko nižší. Trpěla tím samozřejmě produktivita a dopláceli na to jiní, kvalifikovanější a zodpovědnější pracovníci. Dnes existuje jen honba za ziskem. Milionové odměny pro manažery jsou jistě zasloužené. Kdo poukáže na nesprávnosti, je buď závistivec, nebo komunista, nebo ještě něco horšího.

- Žádný z komunistů neukradl fabriku. Ano i tehdy existovali vyvolení s mnoha výhodami. Výše jejich majetku však byla omezena tím, že obrovské majetky by jim byly k ničemu. Po listopadu 1989 byly podniky doslova rozkradeny. Podniky, které vytvářely příjem tohoto státu, se prodávaly hluboko pod cenou, a to včetně výrobních programů a know how. Pokud by byl podnik příliš drahý, tak se nechal zkrachovat, nebo jsme prodali podstatnou a nezadluženou část. Tu zadluženou jsme si ponechali. Někdy jsme zadlužený podnik oddlužili a pak prodali zahraničnímu investorovi, který byl na daních, nebo i jinak zvýhodněn, a umožnili mu ještě značnou část zisku převést do zahraničí. K tomu, aby se na tomto rozkrádání mohla podílet i část polistopadové politické elity, jsme vytvořili akciovky s akciemi na doručitele. Proto se v parlamentu nedaří tyto akcie zrušit.

- Vstup do NATO. Pryč jsou ty časy, kdy tato organizace prezentována jako obranná a měla i takovou doktrínu. Dnes je to organizace ryze útočná. Bohužel, jenom komunisté a nezávislá media poukazují na skutečnou podstatu této organizace. Co to je za vládu, která posílá naše vojáky bojovat za cizí zájmy? Pokud nevraždí sami, tak tomu svojí účastí napomáhají. Nebo mám být tak naivní a myslet si, že tam chtějí opravdu chtějí vybudovat demokracii? Proč ji nechtějí vybudovat u svých monarchistických spojenců, kde mají vojenské základny?

-Drogy a herny. Něco takového minulý systém neznal. Kde berou klienti drogových překupníků a heren na to peníze? Jak jsem se dozvěděl z televize, tyto částky jdou až do milionů. Samozřejmě, že pochází z trestné činnosti. Ani vraždy nejsou výjimkou. Proč mají rodiče a děti trpět strachem, že se zraní na pískovišti o odhozenou jehlu injekční stříkačky? To jenom pro neschopnost polistopadových vlád se s tímto problémem vypořádat. Skoro by si jeden myslel, že z toho mají také zisky.

- Co to je za systém, který pod rouškou ochrany osobních údajů chrání ty, kteří tyto údaje zneužívají? Místo ochrany těchto údajů je nutné vytvořit takové prostředí, aby jejich zneužití nebylo možné. Tomu musí odpovídat právo a trest. Současný systém chrání ty, kteří trestnou činnost páchají. Ti se nemusejí bát, že budou zveřejněni. A tak pedofil může klidně pracovat s dětmi. Před sametovou revolucí jsme děti mohli nechat pobíhat venku bez dozoru a měli jsme jistotu , že se v pořádku vrátí domů. Dnes se je bojíme pustit bez doprovodu samotné do školy.

- Zemědělství a potraviny. Kde jsou ty časy, kdy naše zemědělství bylo soběstačné. Dnes dovážíme produkty, které jsme dříve vypěstovali doma z celého světa. Co to je za produkty a jaká je jejich kvalita, když můžou konkurovat naším pěstitelům, a při tom je nutné zaplatit nemalé náklady na jejich dopravu, chlazení a speciální balení. O ekologických důsledcích ani nemluvě. Ještě v srpnu a září jsem kupoval v Prodejně Albert mrkev dovezenou z Belgie. Jaký postoj mohu mít k vládě, která nedovede zajistit, aby na výrobcích, a to zejména těch potravinových, byly pravdivé údaje o zemi původu (ne vyrobeno v EU), nebo zda se jedná o potraviny z plodin geneticky modifikovaných apod.

- Jaký postoj mohu mít ke vládě (a to i minulým vládám), které nedokážou ochránit naše občany před podvody různých podnikavců, kteří na příklad nabízejí půjčky za lichvářský týdenní úrok až 4%, nebo slibují práci, kterou nezajistí, ale vyžadují zálohu a po zaplacení jsou nedohledatelní. Žádný orgán nekontroluje jejich skutečné sídlo. Oblast ve které působí tito podnikavci je velmi široká. Protože však na to doplácí jen lidé potřební a s nízkými příjmy, téměř nikoho z odpovědných orgánů to moc nezajímá.

- Jeden z velkých podvodů je důchodová reforma. Nedostatek peněz pro výplatu důchodů přece nevyřeší to, že posuneme dobu pro odchod do důchodu a zrušíme průběžný systém důchodového zabezpečení. Ukládání peněz v jakémkoliv fondu vede jenom k jejich možné ztrátě nebo znehodnocení ( v západních státech najdeme příklady).Nedostatek práce, a předčasné odchody do důchodu jasně ukazují, že pro důchodce v pozdějším věku tato práce nebude. Není-li práce a tedy ani mzda, není z čeho platit daně, důchodové připojištění, ani z čeho žít. Protože sociální podpora je nižší než vyplácený důchod. Lze tedy předpokládat, že spolu se zdravotní reformou se mají vytvořit pro lidi neúnosné životní podmínky, které je přivedou do stavu, kdy budou považovat odchod ze života za řešení. Toho chtějí dnešní mocní dosáhnout. Zákon o eutanázii bude hned přijatelnější. Těch bohatých, kteří se na úkor ostatních obohatily se to samozřejmě netýká.

- Pokud jde o korupci, jsou zajímavé postoje nejen politických stran a vládních orgánů, ale i současné justice. Jenom k poslednímu případu. Jak je možné neuvalit na Marka Dalíka vazbu, když na provinilce s daleko menšími prohřešky vazba bývá udělena? Jak je možné prohlásit, že Dalík nemohl ovlivnit rozhodnutí vlády, když korupce sahá do nejvyšších míst? Výše požadované částky 480 mil. je jistě dostatečná pro uplacení mnohých.

- Ty předchozí stručně uvedené body jsou jenom malá část toho, proč se já a další lide obracíme ke KSČM. Asi nemá mnoho smyslu podrobně se rozepisovat o všem, co je v současném systému nedobré. Ať už je to zdravotnictví, kauzy zametené pod koberec, úpadek morálky, kultury a další. Každá doba má své problémy. Ta současná se je snaží řešit na na úkor právě těch nejpotřebnějších. Nezná nic jen bezohlednou honbu za ziskem.

0
Vytisknout
9096

Diskuse

Obsah vydání | 22. 10. 2012