Alkohol ze skladů lze rychle zkontrolovat u výrobců

25. 9. 2012

čas čtení 3 minuty

„Jako každého občana zajímá mne jakým způsobem vláda očistí podezřelý alkohol eventuálně jak ho zlegalizuje.. Vystavit nové kolky na podezřelý alkohol není jistě bezpečné řešení. Kontrolovat každou láhev plynovou chromatografií je tak drahé, že by se to nevyplatilo a bylo by jednodušší nalit všecek alkohol do kanálu, i když i to by nebylo levné“, napsal redakci BL v reakci na článek Martina Kunšteka „Co s tím chalstem ve skladech“ (BL 21. 9. 2012) Zdeněk Šutera ze Zlína.

Zároveň navrhl proces, který by testování zablokovaného alkoholu z hlediska přítomnosti metanolu značně urychlil a zlevnil. Svůj návrh napřed předložil Ministerstvu zdravotnictví, odkud se mu však dostalo pouze automatické odpovědi, že kompetentní osoba není přítomna a v budoucnu mu na zaslaný dokument odpoví (snad). Posléze svůj návrh postoupil BL. Vzhledem k originálnosti myšlenky ji předkládáme k další diskusi.

„Pan ministr se v televizním asi 16.9. 2012 vyjádřil, že bude nutno po skončení prohibice zkontrolovat veškerý zadržený alkohol (cca 2 000 000 lahví) dříve, než se vrátí do prodeje. Pokud by se měla kontrolovat chromatografií každá láhev, byl by to úkol nadlidský a tak drahý, že by se to ani nevyplatilo. Napadlo mě řešení, které by splňovalo kontrolu každé lahve a při tom by ji sto- i vícenásobně urychlilo. Počítám s tím, že by se kontroloval jen alkohol české výroby a to ještě mimo nepadělatelných značek, jako je Becherovka nebo Fernet a jiné.

Postup by byl následující. Alkohol se roztřídí podle druhů, například vodka taková a onaká, rum, borovička, gin a pod.a rozveze se do plníren, které mají potřebnou kapacitu a budou k tomu určeny.V těchto plnírnách by se provedla kontrola takto: Alkohol stejného druhu se sleje do jednoho - třeba 1000 litrového tanku a udělá se jeden vzorek plynovou chromatografií. Pokud zkouška ukáže, že obsah metylalkoholu je v normě (a bude tak u velké většiny zkoušeného alkoholu), lahve se znovu naplní a dají do distribuce. Náklady na tuto manipulaci ponese stát, eventuálně přistižení dodavatelé černého alkoholu.

Alkohol neznámého původu by se testoval odděleně a v menších množstvích. Proces testování by byl dlouhý a nemusel by se krýt se zrušením prohibice a alkohol by byl dodáván do distribuce postupně. Po stránce administrativní by bylo nutno evidovat řádně majitele a množství, aby nedošlo k majetkovým újmám a zmatkům“, napsal Zdeněk Šutera ze Zlína.

Dodal, že si je vědom toho, že při jím navrženém postupu „by se musela stejně otevřít každá láhev, ale že při každé poctivé kontrole, která má zajistit bezpečí spotřebitelů, se tak musí stát v každém případě. Tedy i při jeho zničení.“ Jeho návrh by však podstatně zrychlil kontrolu při zachování její účinnosti. Na rozdíl od kontroly metodou "jedna láhev z šarže" navržené vládou, která připomíná nechvalně proslulou hazardní hru „ruská ruleta“ se zdravím a životy občanů, však jeho návrh představuje reálnou možnost bezpečného nastartování prodeje lihovin, důvěryhodného i pro zahraniční odběratele.

0
Vytisknout
7389

Diskuse

Obsah vydání | 26. 9. 2012