Pirátská operace Piča: děcka a jejich graffiti

8. 9. 2012 / Štěpán Kotrba

čas čtení 8 minut

Nakreslit na chodník před Českou televizí křídou co největší kosočtverec, vyfotit se s ním a rozeslat to na fejsbuk - to je podle Pirátské strany adekvátní odpověď televizi veřejné služby na - správnou - reakci nezveřejnit výsledky "průzkumu" volebního chování středoškoláků (budoucích prvovoličů) pořádaného vlivovou organizací Člověk v tísni, manipulativně nazvaným "Studentské volby 2012 - Jeden svět na školách".

Tak zaprvé: akce Studentské volby 2012 měla být součástí vzdělávacího programu Jeden svět na školách, konkrétně projektu Kdo jiný? zaměřeného na podporu aktivní účasti mladých lidí v občanské společnosti. Teorie dobrá, praxe manipulativní a pokřivená. Studentské volby 2012 jsou anketou uskutečněnou nespecifickým samovýběrem 1/10 cílové skupiny, nikoli seriózním reprezentativním sociologickým průzkumem s ambicí zmapovat politické postoje dorůstající generace. Vypovídací schopnost má tato anketa pouze por oněch 20 000 děcek, nikoliv pro výsledky Pirátů ve volbách. Ona by ty děcka Piráty volila, kdyby jim někdo dovolil k volbám jít a kdyby k nim došla. Valná většina respondentů ankety (voleb) nejsou ještě voliči a do těchto voleb nezasáhnou jinak než čmáráním po billoboardech a vykřikováním na fejsáči. Valná většina prvovoličů k volbám nechodí. Výsledky "voleb" jsou stejně přesvědčivé, jako anketa na serveru Spolužáci.cz. nebo Ftipky.cz

Cílem projektu je podle organizátorů

 • přiblížit studentům základní demokratické principy
 • seznámit studenty s volebním systémem České republiky
 • podpořit dialog týkající se správy veřejných věcí jak mezi studenty, tak mezi nimi a jejich pedagogy
 • zvýšit účast prvovoličů a mladých lidí v řádných volbách

Proč nejsou "studentské volby" ničím jiným, než výukovým prostředkem - nejsou seriózním a reprezentativním sociologickým průzkumem, mapujícím politické preference budoucích prvovoličů?

 • self-selecting sample - nereprezentativní samovýběr učiteli či studenty zapojených subjektů - škol i studentů-voličů.
  Do Studentských voleb 2012 se přihlásilo pouze něco přes 180 středních škol (gymnázií, středních odborných škol a středních odborných učilišť) ze všech krajů v České republice.

  Ovšem... Zapojení školy do projektu STUDENTSKÉ VOLBY 2012 mohli iniciovat jak pedagogové, tak samotní studenti. Škol v ČR bylo ve školním roce 2010/2011 1 423 (aktuální data z letoška nejsou známa). Ve školním roce 2010/2011 studovalo ve všech středních školách v ČR (včetně učilišť) 477 324 studentů. Zapojilo se něco přes 180 škol z 1423.
 • nesledování kulturně a sociálně stratifikačních údajů,které dávají vodítko k pochopení motivů chování

  V oborech středního vzdělávání s mat. zkouškou studovalo 368 678, z toho nižší stupeň víceletých gymnázií 41 152; v oborech středního vzdělávání s výučním listem 108 646. Ve veřejných školách, tj. školách krajů, obcí, MŠMT, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra je celkem 84,7 % žáků, v soukromých školách je 13,6 % a v církevních školách se nachází 1,7 % žáků.

  Finanční podpora státu byla rozdělena mezi gymnázia a sportovní školy (21,8 %), střední a vyšší odborné školy a konzervatoře (cca 41,0 %), střední odborná učiliště (33,8 %) a střední školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (3,4 %).

  Převážná část učitelů středních škol včetně konzervatoří a VOŠ se v roce 2010 pohybuje ve věkových skupinách 36--45 let (23,6 % učitelů) a 46--55 let (34,9 %), dále ve skupinách 26--35 let (19,5 %) a 56--65 let (18,7 %).

  Z hlediska dosaženého vzdělání většina učitelů má vysokoškolské vzdělání (89,2 %).

  V roce 2010 činila průměrná měsíční nominální mzda zaměstnanců (včetně vedoucích zaměstnanců) středních škol včetně vyšších odborných škol a konzervatoří 24 375 Kč, což představuje 101,8 % průměrné republikové mzdy, u učitelů to bylo 27 211 Kč, tj. 113,6 % celorepublikové mzdy. Mezi jednotlivými regiony i mezi jednotlivými školami v regionu jsou ale rozdíly.

  Nemalou měrou ovlivňují kvalitu vzdělávání dětí i sociodemografické ukazatele rodin (vzdělání a kvalifikace rodičů, sociální status a velikost příjmu rodiny, zaměstnanost rodičů v místě, etnická skladba obyvatel, velikost obce, velikost veřejných rozpočtů obce, způsob trávení volného času, velikost výdajů rodiny na trávení volného času, penetrace domácností i škol ITC a připojením k internetu apod. )

  To jsou jen některé faktory, které mohou modelovat chování učitelů či studentů, kteří své školy do "voleb" přihlásili a mohou modelovat i chování "voličů na nečisto".

Díky účelové lhostejnosti pořadatelů této "výuky hrou" a bulvarizačním populismu jejích PR aktivistů je mediální prezentace výsledků manipulativním faktorem. V roce 2010 se účelově manipulace na cílovou skupinu prvovoličů chopili PR stratégové TOP09, nyní jsou to Piráti. Jim to nelze zazlívat, protože středoškolští studenti resp. absolventi SŠ jsou nejsnáze a nejlevněji ovlivnitelnou cílovou skupinou. Fungují na ně happeningy, různé formy guerilla marketingu a flashmob (Vejce pro Paroubka, Paroubtek), nejsou odolní vůči ambient marketingu a různým formám prolínání politiky do popkultury (Mádl & Issová - Přemluv bábu). Orientují se podle vzorů, které jsou z valné většiny uměle vytvořenými popkulturními idoly - produkty trhu, aniž by kriticky zhodnotili jejich kompetence a racionalitu jejich argumentů ve prospěch toho či onoho politika (Lucie Bílá).

Otřesné je, že Člověk v tísni postrádá jakoukoliv společenskou odpovědnost a jeho marketing si nepřipouští negativní důsledky svého konání.

PR akce Pirátů "Operace Piča" patří do kategorie nátlakového guerilla marketingu, který nelze organizátorům vyčítat, ale je důležitým kritériem pro posouzení jejich politické nedospělosti. "Nedokážu si představit, jak by se Piráti projevovali v parlamentu, kdyby v něčem nebylo po jejich. Malovali by před sněmovnou na chodník kosočtverce? Nebo si u řečnického pultu rovnou stáhli kalhoty a mávali ocásky?", konstatoval pravicově liberální bloger Dušan Makovský na internetu. Má pravdu. Předseda Pirátů Ivan Bartoš citát komentoval nadšeně a v duchu pirátské logiky: "Najs!" Vypověděl o jím řízeném politickém subjektu víc, než kdyby napsal podrobný program či kodex politického Kinderstube. Od strany, která přišla s mnoha vynikajícími postřehy k nelogičnosti autorského a patentového práva, transparentnosti politiky a návratu veřejného respektu politice, se očkává určiá míra nonkonformity, ale... čeští Piráti se stávají bandou pubertálních děcek, trollujících ve veřejném prostoru bez jakékoliv zodpovědnosti.

Diskuze o politice a volebním systému s dospívajícími je nutná. A mají ji vést učitelé. Pokud je to "škola hrou" a učiní se to pro "puberťáky" zajímavé a atraktivní, je to v pořádku, bez ohledu na výsledek. Ale vyvozovat z toho jiné než pedagogické závěry je ona mediální nadstavba, která z toho dělá prvek nepřijatelný ve vysílání veřejné služby. Česká televize ZCELA SPRÁVNĚ odmítla prezentaci takto nevypovídajících a PR řízených informací, nazvaných "volby", přestože 20000 "voličů" může někoho oslnit. Hysterie Pirátů je dětinská. 20% z 20000 nevoličů je pořád nula voličů. Je toto zpráva, hodná zveřejnění? Není.

0
Vytisknout
18898

Diskuse

Obsah vydání | 11. 9. 2012