Proč vláda nemluví o tom, jak si naše společnost na sebe může vydělat?

10. 9. 2012 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty

Z včerejšího vystoupení premiéra této země v Otázkách V. Moravce jasně vyplynulo, že vlády snižují státní dluhy proto, aby si mohly levněji půjčit. Aby získaly důvěru věřitelů (investorů), že budou co nejméně utrácet a dluhy splatí.

Když však někomu půjčíte, může vám vrátit vaše peníze jenom tehdy, když si vydělá (i kdyby půjčku k ničemu nepoužil a zůstala mu celá, musí si ještě vydělat na úrok, který vrátí i s půjčkou).

Otázka je, odkud chtějí vlády brát peníze, aby splatily své půjčky i s úroky. Z dalších půjček? A z těch půjček co nejméně utrácet -- a co nejvíce šetřit, škrtat atd.

Jenže kde se vezmou peníze na ten úrok? To nemluvím o tom, kolik půjčených peněz se rozkrade a "využije" zcela neefektivně.

Proč naše pravicová vláda nemluví o tom, jak si naše společnost na sebe může vydělat?

Kapitalismus přece vždy stál na půjčkách (investicích) a schopnosti je proměnit v zisk a v nové produkty.

Zaškrtí-li vlády ekonomiku proto, aby si levně půjčovaly, zničí své země.

Jediná odpověď na to, jak splatit dluh, je: vydělat si na něj a využít ho produktivně.

Už v evangeliu, dávno před vznikem klasického kapitalismu, je tato logika použita jako podobenství pro duchovní život člověka (také duchovní život člověka totiž nelze zaplnit lenivostí, zbabělostí a předstíráním... i tam jde o plody a těžkou práci).

Dospěli jsme snad už tak daleko, že dokážeme jenom si půjčovat, krást, žvanit, předstírat, ale s hřivnami si nevíme rady (nebo ani nevíme, že je máme)?

Lukášovo evangelium 19, 15-26:

"Když se pak ujal království, vrátil se; a stalo se, že si nechal zavolat ty služebníky, kterým dal peníze, aby zjistil, kolik kdo vydělal. Přišel tedy první a řekl: 'Pane, tvá hřivna vynesla deset hřiven.' On mu odpověděl: 'Výborně, můj dobrý služebníku. Protože jsi byl věrný v nejmenším, měj moc nad deseti městy.' Potom přišel druhý a řekl: 'Pane, tvá hřivna vydělala pět hřiven.' A tomu řekl: 'Také ty buď nad pěti městy.' Potom přišel jiný a řekl: 'Pohleď, Pane, tvá hřivna, kterou jsem měl uloženou v šátku. Bál jsem se tě totiž, neboť jsi přísný člověk. Vybíráš, co jsi neuložil, a sklízíš, co jsi nezasel.' A tomu řekl: 'Soudím tě z tvých vlastních úst, zlý služebníku. Věděl jsi, že jsem přísný člověk, že vybírám, co jsem neuložil, a sklízím, co jsem nezasel. Proč jsi tedy nedal mé peníze na stůl směnárníkům, abych si je, až přijdu, vybral i s úroky?' Tehdy řekl těm, kdo tam stáli: 'Vezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu, který má deset hřiven.' A oni mu řekli: 'Pane, má deset hřiven.' 'Říkám vám totiž, že každému, kdo má, bude dáno, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co má."

0
Vytisknout
10172

Diskuse

Obsah vydání | 11. 9. 2012