Sir Tom Stoppard předloží v úterý skotskému parlamentu petici za zachování bohemistiky

17. 9. 2011

čas čtení 7 minut

Sir Tom Stoppard, věhlasný britský dramatik českého původu, předloží v úterý 20. září ve 14 hodin skotskému parlamentu v Edinburku petici více než 3300 osob, požadující od skotské vlády cílené financování centra pro studium České republiky, Polska a dalších středoevropských zemí na University of Glasgow. Taková cílená dotace existuje v Anglii, nikoliv však v současnosti ve Skotsku a vzhledem k tomu, že hlavním argumentem pro univerzitní strategii britských vysokých škol se nyní stalo čistě komerční uvažování, jazykové a kulturní kursy pro studium středovýchodní Evropy jsou ohroženy.

Ve 13 hodin vystoupí Sir Tom Stoppard před parlamentem před médii, do Edinburku se také chystá demonstrace stoupenců. Kdo jste ve Skotsku a považujete tuto záležitost za důležitou, přijďte prosím petici podpořit. V úterý v 10.30 odjíždí z University Avenue (Main Gate) na University of Glasgow do Edinburku na tuto akci autobus, který je účastníkům k dispozici zadarmo.

Další podrobnosti:

 • Centrum pro studium českého jazyka, literatury, společnosti a kultury je ve Skotsku součástí jedinečné instituce. Nikde jinde nic takového není. Jazykově založená kulturologická studia středovýchodní Evropy v Glasgow mají celostátní význam v důsledku synergie. Studenti v Glasgow totiž mají možnost studovat zároveň Českou republiku, Polsko, Maďarsko, pobaltské země a Rusko. Tato možnost nikde jinde ve Skotsku neexistuje - obdobné centrum je jen v Londýně.
 • Přímo určená vládní dotace pro méně často vyučované jazyky a kultury existuje v Anglii. Obdobný systém existoval i ve Skotsku před vznikem samostatné skotské státní správy.
 • Pokud bude centrum pro studium kultur středovýchodní Evropy v Glasgow zrušeno v důsledku neexistence přímé vládní dotace, skotští studenti budou muset studovat v Londýně a platit školné ve výši 9000 liber ročně. Ve Skotsku je vysokoškolské studium zadarmo.
 • Částka, potřebná k dotaci bohemistiky, polonistiky, rusistiky a interkulturního oboru Slavonic Studies v Glasgow je přibližně ve výši 350 000 liber ročně. Je to jen o málo více, než je osobní plat rektora Glasgow University (ten je 288 000 liber ročně).
 • Ve Skotsku nyní žije 65 000 Poláků. Mnoho jejich dětí si přeje studovat své středoevropské kulturní dědictví. Avšak od r. 2010 už není možné v Glasgow vystudovat kompletní čtyřletý obor bohemistiky a polonistiky, ty byly administrativním zákrokem zrušeny. Zůstaly pouze jazykové kursy v prvním a druhém ročníku. Studium kompletních oborů bohemistiky a polonistiky je nutno obnovit. Ve Skotsku v současnosti žije více Poláků, než je mluvčích skotské galštiny. Skotskou galštinu vláda dotacemi podporuje, potřeby středoevropské komunity ignoruje.
 • Ve Skotsku žije velké množství Středoevropanů, avšak veřejné služby, školství a zdravotnictví nejsou vybaveny k tomu, aby s nimi byly schopny komunikovat.
 • Bohemistika, polonistika a rusistika mají v Glasgow dlouhou a hrdou tradici. Rusistika se tu vyučuje od roku 1917, polonistika a bohemistika od konce čtyřicátých let dvacátého století. Glasgow má unikátní středo a východoevropskou univerzitní knihovnu.
 • Program výuky o střední Evropě je úspěšný a populární. V interkulturním kursu Slavonic Studies, soustřeďujícím se na středovýchodní Evropu, studuje cca 100 studentů. Je to program, který se management Glasgow University rozhodl zrušit, údajně v důsledku "malého zájmu".
 • Během let univerzita vyprodukovala vysoce specializované odborníky na středovýchodní Evropu. Historiky, diplomaty, novináře, podnikatele. Jeden příklad: Jedna absolventka bohemistiky se stala vysokým činitelem britské firmy Johnson&Johnson poté, co využila svou znalost češtiny k tomu, že jako obchodní zástupce firmy navštěvovala české nemocnice a chirurgům nabízela její lékařské výrobky.
 • Británie má absolutní nedostatek odborníků na středovýchodní Evropu. Studenti rusistiky v Glasgow nyní překládají dokumenty ruského Nejvyššího soudu pro Evropský soud pro lidská práva v Haagu. Studenti španělštiny či francouzštiny nejsou oslovováni pro takovou práci.
 • Zaměstnanost mladých lidí. Lidé, kteří mají znalost těchto méně často vyučovaných jazyků a kultur, mají podstatnou výhodu při získávání zaměstnání.
 • Je strategicky důležité vědět, co se děje ve středovýchodní Evropě. Západní média byla "překvapena" Arabským jarem. Specialisté poukazují na to, že kdyby Západ studoval egyptskou kulturu, rockovou hudbu, film, literaturu, divadlo, nebyl by revolucí překvapen - místní kulturní diskurs jí byl plný. Postkomunistické země nejsou v současnosti zrovna stabilními společnostmi. Vládne v nich nespokojenost a deziluze. Ze strategických důvodů je důležité vědět, co se tam děje.
 • Z ekonomických důvodů je důležité rozumět středovýchodní Evropě. Jednoduše řečeno: Pokud chcete své zboží prodávat do středovýchodní Evropy, musíte porozumět tomu, jak tam lidé myslí. K tomu musíte mít odborníky, které znají místní jazyky a kultury.
 • V roce 2009 Skotsko vyvezlo do Ruska zboží za 195 milionů liber, do Česka za 60 milionů liber.
 • Rozšíření Evropské unie znamená nové pracovní příležitosti pro Skoty ve středovýchodní Evropě.
 • Znalost cizích jazyků a kultur umožňuje flexibilní kariéru a poskytuje nejrůznější možnosti zaměstnanosti
 • Akademická komunita na Glasgow University jazykové a kulturní programy týkající se středovýchodní Evropy plně podporuje. Akademický Senát Glasgow University zdůraznil v květnu 2011, že tyto programy mají být na Glasgow University zachovány.

Sir Tom Stoppard to present Holyrood petition in support of modern languages

PRESS RELEASE

Playwright Sir Tom Stoppard will present Petition No. 1395 (for targeted funding for lesser taught languages and cultures) to the Scottish Parliament on Tuesday 20th September at 2 pm.

http://www.scottish.parliament.uk/business/petitions/docs/PE1395.htm

The petition seeks ring-fenced funding for strategically important, yet vulnerable modern languages and cultures, such as Russian, Czech and Polish, at Scottish universities.

The petition was signed by more than 3,000 people and received considerable international support.

Targeted funding formerly existed in Scotland under the Strategically Important and Vulnerable Languages Initiative. Such funding still exists in England (see editor's notes).

Scotland has always been proud of her broad educational tradition. This rich heritage should be sustained by supporting rather than shrinking the existing provision of languages offered at Scottish universities.

Russian, Czech and Polish studies are particularly vulnerable. To lose these strategically important subjects would be an economical, cultural and political tragedy, at a time when Scotland seeks to strengthen its ties with central and eastern Europe.

Editor's notes

1. In February 2011, the University of Glasgow announced plans to radically reduce its modern language provision. Under the proposals the teaching of German, Italian, Russian, Czech and Polish were under threat. A petition objecting to the closures was signed by nearly 8000 people, including public figures from across Britain and around the world including members of the House of Commons, the House of Lords, the Scottish Parliament, Fellows of the British Academy, and laureates including a Nobel Prize winner: http://www.ipetitions.com/petition/glasgowmodernlanguages/

Full background is available here: http://savesmlc.wordpress.com/news/

2. In June 2011, the University of Glasgow's Senate -- its academic governing body -- explicitly recommended the preservation of Slavonic Studies, a cultural course on Eastern Europe. The University Court ignored this recommendation.

3. In 2011, HEFCE, Higher Education Funding Council for England, has annnouced a £350 million programme of work to support subjects that are strategically important and vulnerable, including courses relating to recent EU accession countries, especially those in Eastern Europe and the Baltic http://www.hefce.ac.uk/aboutus/sis/.

On 11th August 2011, HEFCE voted through an additional tranche of £1.3 million for this purpose www.hefce.ac.uk/news/hefce/2011/lang.htm. Unless the Scottish Funding Council and the Scottish government take immediate action, Scotland risks falling behind.

0
Vytisknout
4061

Diskuse

Obsah vydání | 20. 9. 2011