Peníze na integrační aktivity pro Romy jsou pro úřady jen výhodný byznys

30. 8. 2011

tisková zpráva

Prohlášení občanské části Rady vlády pro záležitosti romské menšiny

Události posledních dní na Severu Čech nenechávají občany chladnými a to napříč celou republikou. Příčinou byla obyčejná rvačka mladíků, které se běžně odehrají po celém Česku několik stovek denně, ovšem za přispění médií a krajně pravicových uskupení přerůstá v rasový konflikt. Násilí páchané na určité skupině obyvatel tolerovat nelze, ale právě proto máme zřízené policejní složky k zajištění bezpečnosti občanů. Ovšem jestliže tyto složky PČR nejsou schopné plnit svojí základní funkci, je třeba poukazovat na neschopnost Ministerstva vnitra ČR.

Bohužel i vrcholové orgány exekutivy a orgány samospráv vycházejí z přesvědčení, že sociálně vyloučené lokality vznikají především jako důsledek jakési romské mentality a že jsou výhradně problémem Romů. Pravdou však je, že vynakládání značných finančních prostředků na integrační aktivity pro Romy končí u "expertů" z majoritních organizací a agentur bez jakéhokoliv efektu pro cílovou skupinu. Romská integrace a sociální vyloučení se tak stávají výhodným byznysem. Romové jsou vždy až na posledním místě.

Občanská část Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny řešení spatřuje ve spolupráci při vytváření nových pracovních pozic, sociálního bydlení a neustáleho zvyšování kvalifikace Romů.

Občanská část Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny je znepokojena vnitřním napětím, odrážejícím se samozřejmě i do veřejného mínění, a paušalizací všech Romů a proto bude intenzivně komunikovat s médií, s představiteli samospráv a samotnými Romy.

Logicky by měly být tyto aktivity zastřešeny jednotlivými kroky vládní zmocněnkyně pro lidská práva, ale bohužel přes veškeré naše vyvíjené úsilí o pozornost této problematice se vládní zmocněnkyně pro lidská práva chová dosti pasivně.

Není se čemu divit, jelikož kopíruje postoj celé vlády ČR. V době, kdy naší vládu střídá jedna krize politické strany za druhou, je nemožné vyvolat operativně jednání na nejvyšší úrovni týkající se romské integrace, jelikož toto téma je politicky neatraktivní a pro většinovou populaci nezajímavé.

Jediným plošným nástrojem romské integrace v současnosti je působení vládní Agentury pro sociální začleňování. Agentura pro sociální začleňování pracuje na Šluknovsku již od roku 2008, za celou dobu vypracovala v regionu analýzu sociálních potřeb a strategický plán sociálního začleňování a provádí pravidelný monitoring.

Na základě těchto dokumentů a vynaložených finančních prostředků je logické se ptát, jak mohlo dojít k eskalaci tak závažných problémů a vyústění k nenávistnému prostředí mezi majoritou a minoritou? Odpověď se nabízí v samotném konceptu tohoto plošného nástroje, jehož hlavním cílem je síťování zainteresovaných subjektů a zjišťování jejich potřeb bez zjištění skutečných potřeb v terénu obyvatel sociálně vyloučených lokalit.

Občanská část Rady vlády ČR se distancuje od prohlášení vládní zmocněnkyně pro lidská práva Moniky Šimůnkové, která srovnává teroristický čin mladíků z majoritní společnosti na romskou rodinu ve Vítkově s hospodskou rvačkou, která vyústila v neomluvitelné napadení mačetami.

0
Vytisknout
3345

Diskuse

Obsah vydání | 30. 8. 2011