Sčítání lidu nezjistí ani počet věřících ani počet členů církví.

12. 5. 2011 / Vojtěch Merunka

Včera jsem četl trefný článek pana Lukáše Lhoťana "Věřícím jste v ČR pouze jako člen registrované církve...", ke kterému bych se s dovolením připojil a přidal další argumenty. Už když jsem dotazník elektronicky vyplňoval, tak mě zaujalo členění možných odpovědí v oddíle o náboženství. Pan Lhoťan ukázal na problém s Islámem. Ano, podle logiky členění křesťanských církví by tam měly být minimálně 3 volby: vyznání sunnitské, šiítské a jako třetí varianta asi jiné islámské (kam by se eventuálně zařadili cháridžovci, alávité a další minoritní muslimové, kteří nepochybně na území ČR žijí).

Jenže nejde jen o Islám. Podobně podivně se dotazovalo i jinde. Velký problém jsem našel u pravoslavného čili ortodoxního křesťanství: V dotazníku byla zvlášť uvedena [Pravoslavná církev v Českých zemích] a zvlášť [Ruská pravoslavná církev podvorje patriarchy moskevského a celé Rusi v Českých zemích]. To je podivné hned ze dvou důvodů:

1. Na světě je jen jedna Pravoslavná církev jako společenství vnitřně členěné na 15 autokefálních a dvě samostatné jednotky. Jednou z těchto 17 částí je [Pravoslavná církev v Českých zemích a na Slovensku], jinou částí je ruská pravoslavná církev a tak dále. Všechny tyto části drží stejnou věrouku a mají stejné obřady a působí na svých územích. Pravoslaví čili ortodoxii vyznávají nejen Češi a Rusové, ale i tisíce Ukrajinců, Poláků, Bělorusů, Řeků, Gruzínů, Arménů a dalších národů (např. také palestinští, jordánští a syrští Arabové a egyptští Koptové) nepochybně také žijící trvale nebo dočasně v České republice. Jak asi vyplnili dotazník čeští Řekové, že? Proč nestačilo v dotazníku nabídnout jen Pravoslaví nebo Pravoslavná církev?

2. Hledal jsem informace, co to vlastně je ta druhá pravoslavná církev a zjistil jsem, že to je jedno ze dvou zastupitelství (ano, jsou ta zastupitelství dvě!) ruské pravoslavné církve pod plným názvem: [Ruská pravoslavná církev, podvorje patriarchy moskevského a celé Rusi v Karlových Varech, ve farnosti s chrámem svatých nejpřednějších apoštolů Petra a Pavla], které bylo registrováno v roce 2007 a pomohlo tím vyřešit majetkoprávní spor o jeden karlovarský chrám (odkaz: http://www.dingir.cz/nove_registrace.shtml) To druhé zastupitelství ruské pravoslavné církve (podvorje totiž česky v překladu znamená zastupitelství) sídlí v Praze na ambasádě Ruské federace Opravdu podivuhodné. Nabízí se hned tři otázky:

Proč v dotazníku nebyl uvedený celý název tohoto v roce 2007 registrovaného karlovarského zastupitelství? Proč tam nebylo uvedeno také to druhé zastupitelství ruského pravoslaví sídlící v Praze? Proč vůbec byly do dotazníku přidány takové s prominutím "extravuřty" pro české Rusy?

3. Jak to, že Římskokatolická církev byla uvedena jen jako jedna položka v dotazníku? Kam se poděli řeckokatolíci, starokatolíci, uniaté, maroniti, chaldejci a další křesťané, kteří mají svoje odlišné obřady a věrouku. Tady stačí jen uznání hlavy církve v osobě římského papeže? V tomto případě se na rozdíl od Pravoslaví najednou vědělo, že to k sobě patří dohromady, přestože nejsou v úplné shodě v otázkách víry?

Na závěr tu je tedy souhrnná otázka: Proč pro ostatní křesťany a také muslimy neplatilo totéž, co platilo pro římské katolíky? Odpověď lze vytušit. Bohužel tato nekompetence nějakého horlivého úřednického blba znehodnotila výsledky ze sčítání lidu v otázce náboženství.

0
Vytisknout
4826

Diskuse

Obsah vydání | 13. 5. 2011