Miroslav L'uba

Autor je spolupracovníkem politicko společenského týdeníku SLOVO