Giorgio Cadorini

Giorgio Cadorini (též Zorç Cadorin)

Narodil se v roce 1965 ve Furlansku (severo-východ Itálie), vystudoval všeobecnou lingvistiku v Terstu a románskou jazykovědu v Praze. Od roku 1991 působí na českých vysokých školách, bydlí v Novém Boru. Jeho hlavní odborný a občanský zájem tvoří projekty na posílení furlanského jazyka (východní větvi rétorománské jazykové skupiny). Zájem pro politický život zdědil v rodině, jejíž členové se nejméně od doby výprav Giuseppa Garibaldiho vždy zúčastnili občanských hnutí.