Návrh programu budoucí OPS

Jak pomoci proti ekonomickému a finančnímu útlaku

19. 11. 2012 / Petr Novák

Je to zatím jen myšlenka, kterou je nutné uvést v život, píše Petr Novák. Napište mi prosím, jaký máte názor na tento program a jestli vám v něm něco schází nebo naopak přebývá.

Já se jmenuji Petr Novák, bydlím kousek za Prahou a mám zkušenosti jak s bohatstvím, tak i s chudobou a s exekucemi.

Pro tuto zkušenost, chci aby se lidem nestala exekuce tím přelomem, který je navždy zařadí mezi bezdomovce a zoufalé lidi.

Název OPS / nevím. Možná Obecně prospešná společnost proti ekonomickému a finančnímu útlaku? To nezní moc hezky...

Návrh prohlášení:

My, zakladatelé OPS ..., tímto při založení této společnosti máme tyto cíle, které bychom rádi naplnili:

1) založit transparentní účet, kde by OPS shromažďovalo finanční prostředky pro odkup pohledávek za fyzickými osobami, které vznikly z důvodů nemajetnosti oněch a jsou z oborů, které vylučují možnost podezíraní z nekalé soutěže nebo zvýhodňování jedinců např při spotřebitelských úvěrech. Jednalo by se o dluhy vzniklé povětšinou v oblasti zdravotní péče, úhrady pojistného u osob nevýdělečných apod.

Dále bychom chtěli založit fond pro lidi, kteří si nemohou dovolit nakupovat léky a kterým stát nepomůže, pro lidi, kteří již nemají prostředky na krmení pro svá zvířata, pro lidi, kteří nemohou dát ani 30 Kč na nemravný poplatek u lékaře, apod.

(tento bod by to chtělo lépe rozvést)

2) chtěli bychop iniciovat skupinu lidí s právním vzdělám, kteří by inicovali změny zákonů, tak aby tyto zákony byly pro lidi a ne namířeny proti nim.

Chtěli bychom aby tito lidé hledali mezery v současných zákonech tak aby se obyčejní lidé mohli lépe nadechnout aby veřejnost byla lépe informována a aby lidé neupadali do nouze s pomocí vyděračských společností a které zákon nepostihuje. Chtěli bychom hájit práva lidí proti zmanipulované justici. proti, té o které si myslíme, že ztratila svůj morální kredit soudit nás obyčejné lidi podle práva pro bohaté a všehoschopné.

3) chceme vytvořit internetový portál, kde by si lidé mohli vyhledat, jak se bránit zvůli ze strany úřadů nebo společností. Kde by se lidé dozvěděli, kde mají možnost nalézt ochranu, kde mohou bydlet za minimální náklady, kde si mohou vypěstovat svoji vlastní zeleninu na pozemku s bezplatným přístupem pro širokou veřejnost. Kde by se mohli dozvědět, kde se mohou zapojit do našich aktivit, včetně zakládání různých družstev (viz další body).

4) chceme iniciovat vznik družstev či jiných právních forem společností, kde bychom lidem bez právního vědomí, lidem, kteří chtějí pracovat nebo podnikat, ale nemají kapitál nebo nevědí jak na to, pomáhali se postavit na své nohy.

V dnešní době, více než kdy jindy, je potřebné začínat podnikání ve větších skupinkách, které lépe zvládnou drsnou realitu naší společnosti.

Těmto skuinkám by naše OPS dávala finanční podporu, rady a pomoc při obchodních záležitostech. OPS by mohla iniciovat vznik většího obchodního celku, který by byl lépe zastupoval zájmy drobných pěstitelů, malých družstev a jednotlivých podnikatelů.

Zde by bylo dobré ocitovat docenta Františka Čubu:

"Dříve jsme měli vytvořený také družstevní podnik Agrokomp. Kterýkoliv občan, který neměl peníze a chtěl podnikat, přišel za šéfem Agrokompu, a řekl, že chce třeba prodávat písek a potřeboval by na to půjčit 10 tisíc korun. Nechce si však zakládat svoji firmu, bude podnikat přes Agrokomp. Agrokomp to tedy všechno fakturoval. Peníze, které se tak vytvořily, byly toho, kdo to provozoval, a on nám potom platil určitá procenta, která jsme na každou tuto podnikatelskou činnost stanovovali samostatně. To se velice osvědčilo. Když se pak dělala privatizace, tak z těchto drobných podnikatelských provozů vznikla řada nových firem."

5) rádi bychom udělali sbírku spotřebního zboží (počítačů, televizí apod), aby lidé postižení exekucí nebo chudí měli spojení se světem. Tyto by byly zapůjčovány na dobu neurčitou (polde situace lidí) a hlavně s nápisem, že se jedná o majetek OPS a je tedy nezabavitelný.

6)v rámci ČR bychom vyhledávali místa, kde jsou neobhospodařované pozemky, prázdné vybydlené budovy a s majiteli inicovali jednání o odkupu pro potřeby družstev a bydlení potřebných. Muselo by ale být zajištěno aby v místě bydlení byla i práce, což lze podle bodu 4) zajistit...

7)požádali bychom fondy EU o dotaci na podporu vzniku družstev a drobné podnikání podle vzoru z bodu 4).

To je zatím vše co mne napadlo.

0
Vytisknout
6631

Diskuse

Obsah vydání | 21. 11. 2012