Za co, Pane Bože, za co?

24. 8. 2012 / Jiří Baťa

čas čtení 7 minut

Portál iDNES.cz píše o opravdu neskutečném záměru dozorčí rady ČD, podle kterého hodlá v září rozhodnout o nové výši platů vedení ČD.

Tento krok mi připadá, jako bychom byli v zemi, která oplývá strdím a mlékem, tedy bohatým, na dovozu nezávislém zemědělství, kde převládá blahobyt, spokojenost, vyrovnaný státní rozpočet s miliardovými přebytky, kde bezvadně fungují a prosperují dopravní společnosti jak letecké, tak především železniční, kde ani náhodou neexistuje nezaměstnanost, bezdomovectví, sociální nedostatečnost, kde jsou platy a mzdy jedny z nejvyšších v rámci EU, kde důchodci pobírají svůj zasloužený důchod ve výši 60% svého platu, v zemi, která nezná pojem tunel, korupci, kmotr, lichvu, krádeže, loupeže, podvody, mafii, vraždy, ve státě, který má zajištěné bezplatné a kvalitní zdravotnictví a zajištěnou zdravotní péči bez poplatků, rozvinuté školství, vyspělou kulturu, vybudovanou síť vysoce kvalitních dálnic, kde mají policisté nadprůměrné platy, bezvadně fungující justici, kde máme vládu, která je oddaná svým občanům, prezidenta, který je ten nejlepší z nejlepších osobností státu a nezajímají jej pera, klimatologie a nevměšuje se do práce vlády a politických stran. Prostě, že žijeme v zemi zaslíbené. Proč všechny ty zbožné superlativy?

Jak je v úvodu článku naznačeno, dozorčí rada ČD hodlá předložit návrh a v září rozhodovat o nové výši platů vedení ČD. Jaké to mají být konkrétní úpravy, portál iDNES.cz neuvádí, avšak stačí jedna informace, a člověku se dělá mdlo.

Podle této informace hodlá dozorčí rada navrhnout plat generálního ředitele ČD ve výši 15 milionů ročně, tedy 1 milion 250 tisíc korun měsíčně. Půjde o kombinaci stálého platu a bonusů za plnění stanovených cílů, jako například zadluženosti nebo obsazenosti vlaků. Má jít o částku, kterou doporučila poradenská firma Vratislava Kulhánka Industrial Advisors a poradců z Hay Group (kolik tato firma dostala za tak lukrativní analýzu a doporučení?). Roční výplata prý bude záviset hlavně na zisku, tržbách, čistém dluhu a obsazenosti vlaků; tříletý bonus bude hodnotit čistý dluh, úspěšnost v soutěžích a meziroční nárůst tržeb v osobní dopravě. Celkový roční příjem má mít u generálního ředitele strop patnáct milionů korun. Náměstek, který je současně i v představenstvu, má mít 12 milionů korun. Za co, pane Bože, za co?

Tyto stručné informace sice nejsou vyčerpávající, nejsou také ještě schváleny, ale co není dnes, zítra, resp. v září může být realitou. Už také proto, že dozorčí rada zcela určitě tak nečiní, aniž by z toho sama profitovala. Stačí, když víme, že náměstek generálního ředitele je rovněž členem DR. Obsazení dalších členů DR není sice známo, na jménech však ani tolik nezáleží jako na tom, kým byli do DR nominováni (kterou politickou stranou) a jakou pracovní funkci vykonávají. Je totiž známo, že za jediné "sezení" DR jsou zpravidla vypláceny odměny v řádu několika desítek tisíc korun, za rok to může být i více jak milion korun. Ale k záměru samotnému.

Člověku zůstává rozum stát při vědomí, že stát a jeho ekonomika je zcela evidentně " na huntě", vláda činí jedno nepopulární opatření za druhým, z většiny občanů tahá peníze svými reformami, zvyšováním DPH a celou řadou dalších kroků.

Na druhé straně se nedostává peněz na zdravotnictví, důchody, školy, policii, zemědělství, na dopravní infrastrukturu, klesají reálné příjmy, existuje sociální ohrožení statisíců občanů atd., ovšem zřejmě nikdo v tomto státě není schopen zastavit tuto neskutečnou, do nebes volající nemravnou lumpárnu, kdy i platy nejvyšších státních představitelů, ministrů, soudců a jiných špiček jsou, resp. by byly pouhými "almužnami" ve srovnání s platy vedení ČD. Nic na tom nemění fakt, že pro takto vysoké platy jsou dány jisté podmínky, protože víme, že jakkoliv dodnes nejsou ČD bezproblémovým podnikem, stejně své platy dostanou (viz někdejší ombudsman ČD P. Fejk). Proč a za co, neumí nikdo soudný pochopit, natož zdůvodnit.

Logika v tomto případě je zcela mimo realitu. V tomto případě se jedná o ČD, ale víme, že podobná situace je i v jiných státních či polostátních firmách, např. ČEZ, SL (Státní lesy ČR) apod. Velmi dobře si vzpomínám na doby za vlády komunistů (ale i později), kdy byli kritizováni někteří "bafuňáři" za to, že měli "nekřesťanské" peníze. Už tenkrát se lidé ptali, zda jsou tyto peníze podloženy prací, výsledky, či zda tuto lidé mají jiné žaludky apod.

Pokud se nemýlím, tyto "nekřesťanské" peníze byly (nutno dodat výjimečně) maximálně 5 krát vyšší, než byl celostátní průměr a jejich příjemců bylo, že bys je na prstech jedné ruky spočítal.

Dnes je celostátní průměr kolem 24 tisíc korun a nejsou žádnou výjimkou platy kolem sta tisíc za měsíc, které v potu tváře a s mozoly na rukou pobírají poslanci, vláda, bankéři a bankovní úředníci, rychlokvašení podnikatelé typu Řebíčka, ale i řada lidí, kteří se u práce vyskytli jen náhodou, nebo ji jen zprostředkovali. Ale budiž, těch 100 tisíc se dá ještě strávit, ale platy kolem milionu za měsíc? Znovu se ptám: za co, Pane Bože, za co? Ergo kladívko ti, co jim ty peníze vydělávají, mají příjem na hranici bídy.

Lze si to vysvětlit i tak, že dozorčí rada, v tomto případě ČD, zcela promyšleně a tendenčně navrhuje zvýšení platů vedení ČD jednak z populistického konstatování, že tyto platy "mohou" dostat jen v případě, že naplní předpoklady v oblasti zisku, tržbách, čistém dluhu a obsazenosti vlaků; tříletý bonus bude hodnotit čistý dluh, úspěšnost v soutěžích a meziroční nárůst tržeb v osobní dopravě (je ovšem otázka, kolik toto jejich úsilí ještě státní kasu bude stát!).

Nikdo z nás občanů není tak naivní, aby věřil, že tyto ukazatele a podmínky budou bez dalších dotací naplněny, nicméně DR se tím prezentuje jako orgán, mající na srdci blaho cestujících, zaměstnanců drah, efektivní služby, stejně jako ekonomicky prosperující firmu.

Ta pochybnost nad naplněním těchto prognóz je o to nepravděpodobnější, že celková ekonomická situace ve státě je, jak už bylo řečeno, na huntě a zlepšit úroveň efektivnosti, funkčnosti a prosperity ČD bez dalších investic je v současnosti a nejbližších letech někde v oblasti sci-fi. To ovšem nebrání tomu, aby si jak DR, bez pochyby i představenstvo a vedení ČD nenastavilo platovou laťku na roveň západních nabobů, tedy multimilionářů. Že to ovšem nevadí vládě, poslancům, senátorům, soudcům a dalším, mi ale vážně hlava nebere. Jen pro názornost: plat ve výši 1 milion 250 tisíc korun je cca 52 násobek průměrné mzdy v ČR, na kterou nedosahuje drtivá většina zaměstnaných občanů. I zde se potvrzuje konstatování nejednoho člověka, že v ČR je možné všechno, jen ne pořádek, spravedlnost a odpovědnost. Jak dlouho ještě?

0
Vytisknout
11930

Diskuse

Obsah vydání | 24. 8. 2012