Starosta Prahy 1 chce umlčet nepohodlného kritika

24. 1. 2012

Tisková zpráva Základní organizace Strany zelených v Praze 1

Základní organizace Strany zelených v Praze 1 nesouhlasí s návrhem starosty Městské části Praha 1 odvolat z finančního výboru Filipa Pospíšila, zvoleného na kandidátce SZ. Návrh na odvolání předložil starosta Oldřich Lomecký (TOP 09) na program jednání zastupitelstva 24. 1. 2012. Odůvodňuje jej tím, že se zastupitel soudně domáhá přístupu do elektronických databází Prahy 1, které umožňují kontrolovat hospodaření městské části.

Filip Pospíšil, který je zastupitelem a členem finančního výboru již druhé funkční období, starostu v minulém roce opakovaně žádal o přístup k datům v účetních, agendových a evidenčních systémech SAP, ASW, iDES a Dinfreg. Ve svých žádostech poukazoval na zjištění několika předchozích auditů, které odhalily vážné nedostatky v účetnictví a v evidenci majetku Prahy 1. "Efektivní kontrolu nápravy nedostatků je přitom možné provádět pouze nahlédnutím do obsahu i způsobu práce s příslušnými elektronickými systémy," vysvětluje zastupitel Pospíšil.

Žádosti opozičního zastupitele starosta opakovaně bez odůvodnění zamítal. Do systému přitom mohou nahlížet někteří zastupitelé koaličních stran. Filip Pospíšil proto podal na starostu v srpnu loňského roku žalobu, kterou se domáhal poskytnutí přístupových práv soudní cestou. V ní poukazoval na porušení zákona 131/2000, o hlavním městě Praze, a na zabraňování výkonu kontrolní funkce zastupitele, čehož se starosta dopouští. Zatímco soud ještě nestanovil termín projednání nezákonného postupu starosty, ten již navrhuje odvolání nepohodlného zastupitele.

Základní organizace Strany zelených v Praze 1 považuje postup starosty za nezákonný a nedemokratický. Vyzýváme jej, aby požadavkům zastupitele vyhověl a návrh na jeho odvolání s omluvou stáhl. "Potlačování kritiků a demokratických principů, spojené s oslabováním kontrolních mechanismů, bude mít pro budoucnost Prahy 1 vážné důsledky," upozorňuje zastupitele dalších politických stran předsedkyně Základní organizace Strany zelených Prahy 1 Kateřina Jacques. "Chtějí-li být zastupitelé považování za obhájce demokratických principů, nemohou v žádném případě přistoupit na jejich hrubé pošlapávání, kterým návrh na odvolání jejich kolegy zastupitele Filipa Pospíšila bezesporu je. Podle mého přesvědčení budou toto rozhodování sledovat a hodnotit nejen občané Prahy 1," dodává.

Ostatně, není to poprvé, co starosta za TOP 09 Lomecký, který se rád prezentuje jako nositel "nového politického stylu", porušuje elementární demokratické principy. Na jaře loňského roku například bez jakéhokoliv vysvětlení navrhl a spolu s ostatními radními odvolal řadu členů komisí nominovaných Stranou zelených, jindy zase řízení schůze zastupitelstva zneužívá k nepřípustnému zlehčování vystoupení opozičních zastupitelů. Na čtyřiadvaceti stranách časopisu Prahy 1 (financovaného z veřejných prostředků) vyhradil pro Stranu zelených prostor čtyř řádek textu, které nestačí ani pro základní sdělení, natož pak kritiku práce starosty a jeho rady.

PhDr. Kateřina Jacques, předsedkyně Základní organizace Praha 1

Mgr. Filip Pospíšil, Ph.D. ,zastupitel Městské části Praha 1 zvolený za Stranu zelených

Michaela Valentová, zastupitelka Městské části Praha 1 zvolená za Stranu zelených

0
Vytisknout
5153

Diskuse

Obsah vydání | 25. 1. 2012