Asociální zákon "proti asociálům"

15. 9. 2011 / Karel Dolejší

čas čtení 3 minuty

Kdo někdy bydlel na špatné adrese ve špatné čtvrti, jistě dobře ví, jak se taková skutečnost pozná ze všeho nejdříve: Lidé tu žijí ve zvláštní fikci, že každá obtíž - počínaje pytlem s odpadky - přestává existovat, jakmile byla jednou přesunuta za práh jejich bytu.

Přesně tento princip stojí v centru koaličních legislativních předloh nazvaných Návrh novely zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích a Novela trestního zákoníku (č. 40/2009 ve znění zákona č. 306/2009), jejichž předkladatelkou je plzeňská doktorka práv pod obojí nezpůsobou Ivana Řápková a zpravodajem poslanec ČSSD Stanislav Křeček.

"Problém odstraníme odsunutím za humna" - to je v kostce logika návrhu, jenž má zakázat pobyt v obci nebo části obce osobám, které se opakovaně dopouštějí přestupků proti občanskému soužití a nejsou v obci hlášeny k trvalému pobytu.

Příklad: Dejme tomu že existuje osoba, která má neodolatelné nutkání zanechat každého rána sousedovi na prahu hnědou hromádku. Dosáhne-li Řápková svého cíle, do budoucna by velmi záleželo na tom, zda dotyčná osoba má v obci trvalý pobyt, čili nic. Pokud je "místní", může dál prakticky do nekonečna využívat všech dobře známých fíglů k vyhýbání se přestupkovému řízení až do okamžiku, kdy na ni poškozený podá na vlastní náklady žalobu. Jestliže však přestupitel místní není, mohl by mu být zakázán pobyt ve čtvrti či celé obci, kde se přestupků dopouštěl. Bude tedy vykázán jinam a ranní radosti napříště čekají zase nového souseda...

Návrh Řápkové je ovšem v rozporu s principem rovnosti občanů před zákonem a fakticky zavádí do právního řádu princip různých trestů za stejné činy, potažmo dělení plnoletých svépravných osob na různé kategorie s různými právy, a to zcela svévolně podle místní příslušnosti. Pokud si Češi zvyknou - a leccos nasvědčuje tomu, že si na to mnozí zvyknou velmi rádi - do budoucna je z této strany čeká řada nepříjemných překvapení, protože se tím jednou provždy vyhazuje z okna princip, bez nějž ani jejich vlastní práva napříště nebudou šetřena a zaručena. Protože předloha je koaliční, podporují ji i někteří členové ČSSD a podmínečně se k ní hlásí i Jiří Paroubek, neexistuje už zřejmě v tomto státě vlivnější politická síla, která by princip rovnosti před zákonem důsledně hájila. Jestliže poslanci zmíněnou předlohu schválí, fakticky začnou psát parte demokracii a právnímu státu v České republice.

Kdo ví, co přijde po tomto návrhu. Napadlo mě například, že ten, kdo věrohodně prokáže, že již jeho prapraděd chodil v dané obci kálet na sousedův práh, by mohl být nakonec osvobozen i od přestupkového řízení za narušování občanského soužití. Vždyť na takovém počínání už vlastně za ta staletí ulpěla patina ctihodné folklórní tradice - a vlastenci rozhodně nemohou dovolit, aby nějaká poslanecká náplava z Prahy narušovala svéráz národní defekace. Přivandrovalci poputují za humna a ti, kdo nemají patřičný původ, budou trvale na útěku před obsílkou, jen prověření rodáci do sedmého kolena budou disponovat plnou svobodou jednání.

Vposledku ovšem platí, že logickým a vlastně naprosto nezbytným doplňkem "proticigánských" návrhů pí Řápkové, jež zcela ignorují prevenci a spoléhají pouze na represi podle nerovných pravidel, je znovuotevření tábora v Letech u Písku...

0
Vytisknout
7681

Diskuse

Obsah vydání | 16. 9. 2011