Poznámka pod čarou: O údajné neschopnosti P. L. Bergera, aneb Inženýři lidských duší II.

14. 9. 2011 / Karel Dolejší

Peter L. Berger v klasické práci Pozvání do sociologie charakterizuje sociologa coby interpreta složitého systému společenských vztahů, pro jehož práci bývají charakteristické motivy demaskování, neuctivosti, relativizace a kosmopolitismu.

Možná však, že Peter Berger přece jen úplně špatně pochopil smysl své práce - domníval se totiž, že by se sociolog měl snažit společnosti především porozumět. Jiní jsou ale naproti tomu svatosvatě přesvědčeni, že jediným přijatelným smyslem práce sociologa je, cituji, "povinnost předkládat politikům sofistikovaná reformní řešení současných sociálních problémů".

Podle Bergera bývá sociolog zpravidla také cynikem, a to v míře značně větší než malé.

Interpretace, v níž se sociologie jeví čistě jako služka politiky; navíc taková interpretace, v níž jsou společenské obtíže chápány technickým způsobem jako "problémy", jež mají svá "řešení"; a dokonce ještě navrch interpretace, která tvrdí, že řešení musejí být "reformní" - taková interpretace sociologie je jednou z nejtroufalejších partajnických manipulací pojmem sociologie od doby, kdy ji prohlašovali za buržoazní pavědu, a naprostým znásilněním sociologické imaginace i tázajícího se ducha disciplíny.

Jestliže čtenáři právě uvedené vyjádření přijde příliš vyhrocené, může to třeba připsat na vrub cynismu bývalého sociologa...

0
Vytisknout
4022

Diskuse

Obsah vydání | 16. 9. 2011