Milan Kundera

Skrytá hra symbolov a motívov

21. 4. 2015 / Igor Daniš

O poslednom románe Milana Kunderu Oslava bezvýznamnosti Posledný román (novela) Milana Kunderu Oslava bezvýznamnosti vyšiel koncom februára v nemeckom preklade. V júni má vyjsť anglický prek...

Milan Kundera šestaosmdesátiletý

1. 4. 2015 / Jan Čulík

Dnes, prvního dubna, má šestaosmdesátileté narozeniny spisovatel Milan Kundera, blahopřejeme. V jednom z jeho pozdních románů se o sobě vyjadřuje fiktivní postava Milan Kundera o tom, že je aprílov...

 9733

Poslední Kunderův žert

25. 12. 2013 / Josef Brož

Každému jeho Kunderu! Nová kniha Milana Kundery Oslava bezvýznamnosti, vydaná na podzim v Itálii jako Festa dell'insignificanza, ale přeložená z francouzštiny Massimem Rizzantem, se prezen...

Porozumět Kunderovi

25. 12. 2013 / Pavel Barák

Na okraj Brožovy recenze italského překladu nové knihy Milana Kundery Oslava bezvýznamnosti v Britských listech 25.12.2013 Tvrdím: Nelze porozumět Milanu Kunderovi, aniž byste četli Karla K...

Kunderovo bilancování románu

1. 4. 2013 / Boris Cvek

Když čtu článek pana Daniše o Milanu Kunderovi, ve kterém zmiňuje jeho esej "Zneuznávané dědictví Cervantesovo", vzpomněl jsem si, že jsem v roce 2004 napsal pro literární časopis Téma, který jsem ...