Jiří Škuba

Jiří Škuba, Mgr., po absolvování fakulty žurnalistiky UK od roku 1966 redaktor, později zást. šéfredaktora Hlavní redakce publicistiky a dokumentu Československé televize, v roce 1976 odchod z funkce na vlastní žádost. Spolupráce na soutěžních vědomostních pořadech, autor soutěže Nikdo neví všechno (1985 -6). Stáž na ÚV KSČ, spolupráce na přípravě české verze "glasnosti". Po roce 1989 specialista na PR, vedoucí mediálního referátu velkého zahr. obchodního podniku. Od roku 2000 publicista na volné noze.