Kacíři za středověku a dnes, rady inkvizitora

1. 8. 2013 / Josef Mrázek

Za středověku obstarávala braní úplatků církev a již tenkráte se do toho nevhodně vměšovali kacíři a bylo nutné zakročit a naukázku aspoň nejvzpurnějšího upálit.

To bylo před skoro osmi sty lety a tak je záslužné, že ČT24 se pokusila v rámci svého pořadu příslušný pracovní postup občanům přiblížit. Role inkvizitorky se ujala sama moderátorka a jako vzorový kacíř vystoupil ministr Žák. Paní inkvizitorka odvedla dobrou práci a bylo jen vinou pana kacíře, že vzdor mnohonásobnému naléhání neodvolal a stále trval na trapném poukazování na právo a na svou povinnost hájit zájem velké většiny občanů a dokonce i blaho vlasti, a to hned, každou minutu, místo toho, že by v klidné nečinnosti vyčkával na návrat starých nepořádků.

Naštěstí režie s takovým chováním delikventa počítala, a měla připravenu i roli falešné svědkyně, aby se odsouzení kacíře jevilo jako řádně zdůvodněné. Úloha obecného lidu zůstala neobsazená, protože o ten přece nejde. Jde jen o to, aby řádně platil koncesionářské poplatky a nepřišel s klackama na Kavčí hory. Ale to přece nehrozí, copak máme středověk? Máme však nešikovně pojmenovanou veřejnoprávní televizi a bude dost obtížné ji přizpůsobit tomuto názvu. To by si žádalo výměnu ředitele, různých orgánů a podobně. Urychlit by se to dalo požadavkem, ať televizi platí ti, kterým slouží.

0
Vytisknout
8490

Diskuse

Obsah vydání | 2. 8. 2013