Národní galerie V: se zatýkáním mohli policisté ještě pokračovat...

13. 6. 2013 / Štěpán Kotrba

Ještě než ministryně kultury Hanáková (TOP09-STAN) skončí ve funkci, měla by vysvětlit daňovým poplatníkům jednu nesrovnalost ve svém resortu. Do té doby by neměla činit žádné nevratné kroky - ve vlastním zájmu... Nesrovnalost je totiž ve výši 10 milionů.

Dne 26. listopadu 2012 schválila Rada Středočeského kraje svým usnesením č. 034-45/2012/RK rozpočtové opatření č. 410/06/2012, jímž zvýšila rozpočtovou kapitolu 06 (kultura) o 10,3 mil. Kč z účelové dotace Ministerstva kultury České republiky. Jak vyplývá z veřejných vyjádření členů Rady Středočeského kraje, byla tato dotace určena na pokrytí nekrytých závazků, které Galerii Středočeského kraje (dále GASK), zůstaly po realizaci projektu doc. Jiřího Fajta "Europa Jagellonica." Jedná se o částku, o kterou byl překročen Středočeským krajem schválený rozpočet projektu.

Zřizovatelem GASK je Středočeský kraj, který financuje její provoz ze svého rozpočtu. Ministerstvo kultury České republiky projekty subjektů, jejichž zřizovatelem samo není, obvykle dotuje pouze formou řádného grantového řízení, které probíhá podle přesně stanovených pravidel a kritérií.

Ministerstvo kultury České republiky původně dotaci výstavního projektu "Europa Jagellonica" na jaře roku 2012 samo zamítlo, a to ve dnech 15. a 21. února 2012 v řádném grantovém řízení. Projekt nezískal dotaci a skončil také mimo kategorii, kterou by grantová komise doporučila k financování či spolufinancování, kdyby byl navýšen objem prostředků k tomuto účelu určených. Z přidělení této mimořádné dotace proto lze vyvodit, že Ministerstvo kultury ČR, které velmi přísně dbá na dodržování rozpočtové kázně v příspěvkových organizacích jím samotným zřizovaných, mimořádnou dotací pomáhá zakrýt rozpočtovou nekázeň příspěvkové organizace Středočeského kraje v případě projektu, jehož finanční podporu o osm měsíců dříve zamítlo.

Proto je na místě pět následujících otázek:

1. Kdo a kdy podal žádost o tuto mimořádnou dotaci?

2. Jakým způsobem a podle jakých kritérií o udělení této účelové dotace rozhodovalo Ministerstvo kultury ČR?

3. Jaký dopad mělo přidělení této dotace na plnění rozpočtu Ministerstva kultury ČR v roce 2012?

4. Jakou roli v případu hrál ekonomický náměstek ministryně kultury Ing. Martin Sankot, Ph.D. ?

5. Jaká odpovědnost za flagrantní překročení rozpočtu projektu byla vyvozena vůči doc. Jiřímu Fajtovi?

A pak je třeba se ptát, co dělá tento týden náměstek Sankot v Číně a kdo ho za to platí...?

05. 06. 2013 Jiří David: Národní galerie IV: Jiří David skrze mentální povodně ZDE

02. 06. 2013 Štěpán Kotrba: Národní galerie III: Svatá Anežka pod čárou ponoru ZDE
01. 06. 2013 Jiří David: Konkurz, nebo jmenování....? ZDE
30. 05. 2013 Štěpán Kotrba: Národní galerie II.: vysoká hra PPF nejen o Karla Srpa ZDE
27. 05. 2013 Štěpán Kotrba: Skrytý boj o Národní galerii: co spojuje pátera Daniela Hermana a Jiřího Fajta? ZDE
0
Vytisknout
6203

Diskuse

Obsah vydání | 14. 6. 2013