Britská miliardářka zaútočila na premiéra Camerona za jeho "krutou politiku" vůči uprchlíkům

16. 8. 2015

Předáci židovských komunit v Británii protestovali písemně u premiéra Davida Camerona proti jeho kruté protiimigrační politice. Požaduje od něho, aby ji změnil. "Naše zkušenost s uprchlíky," praví se v jejich dopise, jak informoval rozhlas BBC, není tak vzdálená, že bychom zapomněli, jaké to je být démonizován za to, že hledáme bezpečí." Stejný názor sdílí miliardářka Stefanie Shirley, která přišla do Británie v dětském věku jako uprchlík z nacistického Německa, bez koruny a aniž by znala jediné slovo anglicky. V neděli v poledne ji interviewoval rozhlas BBC.

Moderátor BBC: Dame Stefanie Shirley se stala v šedesátých létech průkopnicí v oboru IT. Založila si firmu na základě částky pouhých šesti liber. Ta má nyní hodnotu mnoha miliard liber. Zabývá se i filantropií, v současnosti pomáhá lidem postiženým autismem. Bezprostředně ji však nyní znepokojuje to, jak se Británie chová vůči lidem, kteří k této zemi prchají a doufají, že tam budou přivítáni a získají tam nový domov.

Miloš Zeman návrhem vyslat armádu na "ochranu země proti uprchlíkům" porušuje zákon

16. 8. 2015 / Jan Čulík

Článek 3 Evropské konvence o lidských právech (European Convention on Human Rights, ECHR), jíž je Česká republika signatářem, konstatuje, že "Nikdo nebude podrobován mučení či nelidskému či ponižujícímu zacházení či trestání". Osoba má právo požádat o ochranu přímo na základě článku 3, protože státy mají zakázáno vracet osoby do země, kde mohou utrpět porušení svých práv podle článku 3.

Článek 31 Konvence o uprchlících z roku 1951 zakazuje státům, aby trestaly uprchlíka za ilegální vstup na jejich území, pokud je jeho účelem žádat o azyl. Základním principem Konvence o uprchlících z roku 1951 je zákaz vracení uprchlíků do situace, kde by mohl být ohrožen jejich život či jejich svoboda. Konvence o uprchlících z roku 1951 platí pro všechny lidi, bez diskriminace na základě rasy, náboženství či země původu. Uprchlíci nesmějí být trestáni za vstup na území jiného státu. Konvence o uprchlících uznává, že při vyhledávání azylu může být uprchlík nucen porušit imigrační předpisy.

Konvence zakazuje trestat uprchlíky za porušování imigračních předpisů a zakazuje státům svévolně zadržovat uprchlíky na základě jejich úsilí získat azyl. Konvence především obsahuje četné záruky, že uprchlíci nesmějí být deportováni.

Konvence také definuje základní minimální standardy pro zacházení s uprchlíky. Uprchlíci musejí mít právo přístupu k soudům (to ČR porušuje), k základnímu vzdělání, právo pracovat a právo získat osobní dokumenty, včetně uprchlického cestovního pasu.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Imigranti jsou nejlepší způsob jak ekonomicky oživit oblast s vysokou nezaměstnaností

16. 8. 2015

To tvrdí Oliver Junk, primátor německého města Goslar.

Tři sedmnáctiletí muži, kteří přijeli v květnu ze Sýrie, rychle začali chodit na místní střední školu a stali se v městě Goslar menšími celebritami. O chlapcích jménem Bahi, Raman a Abdulmoeen mluví všichni jako o vzorném příkladu toho, jak by město mohlo fungovat v budoucnosti. Chlapci chodí s módními účesy a v dokonale vyžehlených košilích. Neradi mluví o devastaci své země, kterou opustili, raději hovoří o své budoucnosti. "Nejsme odtud, ale lidi se k nám chovají, jako bychom byli místní," říká Bahi lámanou němčinou. "Dovedu si představit, že bychom tady mohli studovat. Ale nejprve musíme dostat své rodiče ze Sýrie."

Goslar je kulturní město v centru Německa uprostřed pohoří Harz. Je populární u turistů, lyžuje se tu a jezdí na horských kolech. Ekonomicky však patří k nejslabším oblastem západního Německa a podobě jako celé Německo trpí velkou demografickou krizí. Goslar má 50 000 obyvatel, ale za posledních deset let přišlo o 4000 obyvatel a nyní ztrácí 1500-2000 obyvatel ročně. V některých částech města, které kdysi prosperovalo z dolování stříbra, stojí prázdné celé bytové bloky. Problém Goslaru se zvětšil, když po ukončení studené války město přišlo o velkou vojenskou posádku.

Rozhovor Britských listů 18:

Proč se Češi bojí

14. 8. 2015Rozhovor Jana Čulíka s publicistou Danielem Veselým o iracionální hrůze z uprchlíků a jiných nesmyslných procesech "vnímání" probíhajících nyní v české veřejnosti. Rozhovor se vysílá na regionalni televizi.cz, která je k dispozici satelitem, pozemním digitálním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 14. srpna 2015.

Čtyřicet uprchlíků se v sobotu udusilo v podpalubí přeplněného člunu ve Středozemí

16. 8. 2015

Nejméně 40 imigrantů se udusilo zplodinami z motoru člunu ve Středozemním moři, uvedl velitel Massimo Tozzi na lodi Cigala Fulgosi, která připlula na pomoc přeplněnému člunu. "Mrtví byli nalezeni v podpalubí. Leželi ve vodě, v naftě, v lidských výkalech." Počet mrtvých zřejmě ještě stoupne. Italská loď ze člunu zachránila 330 imigrantů ve vzdálenosti 33 km od libyjského pobřeží.

Mezi osobami, které přežily, byly tři děti a 45 žen, některé z nichž "plakaly za své manžely a děti, kteří zemřeli při plavbě".

Je mi z vás na blití

15. 8. 2015

"Česká levice se nebezpečně přibližuje NSDAP"

Skutečnost, že už ani tzv. "humánní levice" (volná skupina kolem Petra Schnura se za takovou pokládá, a já ji mylně po léta za tuto považoval rovněž) není schopna ubránit se dlouhotrvající všeobecné šílenosti a nenávisti (vůči migrantům především) mě vede k tomu, abych si tímto dovolil zaslat Vám moji reakci na tohle zvěrstvo, píše Jaroslav Vávra z Vídně a dodává: Nikdy bych byl býval nevěřil (mám jen zkušenost s rakouskou sociální demokracii), že ta česká (plus její levicové odnože) si budou jednou s tou národně-sociální (NSDAP) tak systémově-myšlenkově podobné.

Milý Petře,

je mi z Vás na blití.

Včera jsem byl krátce s výborem místní Amnesty v Traiskirchenu. Nemluvňata syrských utečenců spí na trávě v přilehlém parku. Rakouské obyvatelstvo, které až na liduprázdnou zemi Františka Josefa také nevlastnilo kolonií, neblábolí dogmatické nesmysly, a pomáhá spontánně, seč může. Politické strany nechám stranou, je před volbami. Byl jsem tam před třiceti šesti lety 29 dní v izolaci.

Výraz "pseudohumanita" zavedli nacisti

15. 8. 2015

"Christlich-pseudohumanistisch" ("křesťansko-pseudohumanistický") je výraz zavedený Gobbelsem v čase hospodářské krize v Německu před rokem 1933. Platil snahám církve a dobročinným organizacim; později ho nacisté používali při "odůvodňování" tvrdého postupu proti "nepřátelům", tedy proti socialistům, komunistům, invalidům, cikánům, Židům, homosexuálům atd. atd. A tento výraz (pseudohumanita) údajná česká "levice" použila ve své "výzvě"... Nemám slov, píše Jaroslav Vávra, a dodává: Články na Parlamentních listech ZDE a další články, viz linky dole, jsou zcela neskutečné. To je vlajkovství, náckovství v té nejhorší podobě.

K tomu dodává Jan Čulík: V civilizované zemi by stoku, jako jsou Parlamentní listy, samozřejmě každý slušný člověk bojkotoval. V normální zemi by se jí vyhýbal, protože by se musel obávat poškození své dobré pověsti. Nikoliv však v České republice.

Parlamentní listy vážně destabilizují českou společnost drsnou manipulací veřejnosti prostřednictvím emocionálně založených, paranoidních nesmyslů, které často přímo protiřečí známým věcným faktům. Je alarmující, že prostší duše na to dokáží naletět ve velkém počtu. Viz varovná analýza Tomáše Urbana:

"Proklamovaná neutralita a liberálnost poskytovaného prostoru, v němž dle webu PL „redakční část na politiku nahlíží jako na celek rovnocenných prvků a subjektů, z nichž každý má právo na svůj názor“, se ve skutečnosti projevuje jako mimořádně deformované prostředí, ve kterém se daří populistům a radikálům. Novináři se tu nesnaží popisovat skutečnost či hledat pravdu, nýbrž využívají aktuální společensky citlivá témata, skrze něž posilují předsudky a stereotypy vlastní jim samým."

a Karla Dolejšího:

Média dlouho ve své většině oficiálně extrémistické postoje komentovala negativně, byť soukromě jste rozhovory s mnohými novináři mohli zaznamenávat, že jejich osobní názory jsou často extrémně předpojaté a od redakční linie se radikálně liší. První větší průlom v této oblasti mimo osobní blogy představoval nástup internetové verze Parlamentních listů. V nich se vedle sebe běžně vyskytovali "elitní" mluvčí a zastánci nenávistného extrémismu, protiněmeckých, antisemitských, islamofobních názorů. Osobní apely na spolupracovníky PL z "lepší" části spektra, aby nelegitimizovali extrémistické postoje šířené tímto médiem, probíhaly řadu let formou osobní korespondence znepokojených jednotlivců zcela bez úspěchu. S nástupem uprchlické krize se starý trend radikálně zlomil a předpojaté texty šířící xenofobní hoaxy jsou nyní v ČR v zásadě mainstreamovou normou.

Problémem pro Evropu nejsou uprchlíci. Problémem pro Evropu je šířící se fašismus

15. 8. 2015

Politikové se chovají vůči uprchlíkům nepřátelsky, protože je to strategická nelidskost. Je to nelidskost proměněná ve zbraň, jejímž cílem je přesvědčit obyvatelstvo rozkládající se pod tlakem vládních škrtů a ekonomického chaosu, že mu hrozí "vnější nepřítel", že musíme být "ochráněni před cizáky". Nebezpečím je, že přijmeme veřejný narativ, že imigranti, lidé z neevropských zemí, jsou méně lidmi než my sami, že myslí a cítí méně než my a že na nich záleží méně než na nás. To je skutečná hrozba našemu životu.

Vrátila jsem se po roce do Anglie ze studijního pobytu v USA. Zjistila jsem, že zmizela základní snášenlivost. Pocit, že určitým způsobem o lidech, kteří nejsou běloší, hovoří jen členové ultrapravicových organizací, ale normálni lidi ne. Začalo být v pořádku říkat drsně rasistické výroky, píše v časopise New Statesman Laurie Penny

Povšimla jsem si toho už v letadle, když nám rozdali noviny. A není to jen deník Daily Mail, který nyní konečně má svobodu psát tak otevřeně fašisticky, jak psal v roce 1935, kdy podporoval Hitlera a černokošiláče.

Většina uprchlíků v Calais je ze středních a vyšších vrstev. Mezi uprchlíky v Calais je i chirurg

15. 8. 2015

V táboře Džungle v Calais za nelidských podmínek žije mj. i jeden chirurg, který se snaží dostat do Británie. Jak informoval deník Daily Mirror, většina uprchlíků jsou vzdělaní lidé, jsou z vyšších nebo středních vrstev. Srovnejte to se lžemi, které šířil v rozhovoru s Martinem Veselovským o Calais Konvička. Mimo jiné vydal Daily Mirror tuto fotografii afghánského uprchlíka, který předtím žil v Londýně sedm let, ale Británii opustil, protože si musel jet vyřídit svou uprchlickou dokumentaci do Itálie (kde poprvé vstoupil na území EU) a Británie ho už pak nevpustila zpět. V Británii pracoval jako veterinářský odborník. 50 procent lidí v táboře v Calais jsou "lidé ze středních vrstev", 20 procent je z vyšších vrstev. Většina mluví anglicky jako rodným jazykem. Týdeník Sunday Times vydal reportáž, v níž píše o tom, že mezi uprchlíky v Calais je i chirurg.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Channel Four News: Ostrov Kos se snaží řešit krizi s uprchlíky

Potíž na humanitárních krizích je to, že se skládají z jednotlivých lidských bytostí

14. 8. 2015

A zde je Soa z Aleppa. Ta přicestovala se svou dcerou Lilian před 48 hodinami. Hovoří tady o šokujících událostech věcně. Jako když její soused, který bydlel v bytě nad ní, šel do obchodu za rohem. Do ulice, kde bydlela, začaly padat rakety a usekly mu hlavu.

Jak vysvětluje své dceři, co se děje? Říká jí, že Asad a Isis si na ulici hrají. Hrají si s rachejtlemi.

Zítra pojedou za jejím manželem do Holandska. Ve velké evropské imigrantské krizi funguje kontext zpětným pohybem. Začnete jí pořádně rozumět teprve, když se podíváte zblízka.Moderátor: U řeckého ostrova Kos přistála velká výletní loď, na níž budou ubytováni a registrováni uprchlíci. Je to pokus poradit si s velkým přílivem lidí, mnozí z nichž prchají před válkami v Sýrii a v Afghánistánu. Náš reportér Paraic O'Brien tam je. Poraicu,

Britský imigrační právník:

Nelze kriminalizovat uprchlíka, který prošel do Anglie tunelem pod kanálem La Manche

15. 8. 2015

Colin Yeo, čelný londýnský imigrační právník a zakladatel serveru Free Movement, který se soustřeďuje na otázky imigrace, argumentuje, že není možné kriminalizovat Abdula Rahmana Harouna, který v minulých dnech ušel téměř celých 50 kilometrů železničním tunelem podle trati pod kanálem La Manche. Byl zatčen až kilometr u anglického města Folkestone a má být obžalován podle obskurního anglického zákona z 19. století kriminalizujícího "vytváření překážek železniční lokomotivě či vagonům".

"Jako všichni uprchlíci, pan Haroun nesmí být stíhán za neregulérní vstup do země, kde chce žádat o útočiště," upozornil právník. Uprchlíci mají právo vstoupit na území jiné země bez osobních dokumentů nebo nepravidelným způsobem, pokud prchají před nebezpečím.

Jan Brulc, mluvčí pro Migrants' Rights Network, k tomu dodal, že "když neexistují žádné legální metody, lidé se pokusí vstoupit do země jakýmikoliv prostředky."

Podrobnosti v angličtině ZDE

Zničí "ultralevicový" kandidát Jeremy Corbyn britskou Labouristickou stranu?

15. 8. 2015 / Jan Čulík

"Myslím, že v Labouristické straně není touha vrátit se k nějakému anachronickému sociálnědemokratickému fundamentalismu, ale že je tam touha vrátit se k labouristické duši, k našim základním hodnotám, smyslu pro spravedlnost, víru v rovnost, v demokracii a v lidská práva," říká bývalý labouristický ministr Peter Hain. "Tyto hodnoty se v technokratickém manažerském žargonu posledních dvaceti let ztratily."

Zvolení poslanci Labouristické strany jsou šokováni obrovskou občanskou podporou pro "netypického" kandidáta na šéfa Labouristické strany Jeremyho Corbyna, který podle průzkumů veřejného mínění má mezi cca 600 000 občany, kteří se přihlásili do Labouristické strany a mají volit jejího nového předsedu, podporu až 67 procent. Ostatní, centrističtí kandidáti jsou daleko za Corbynem. Zdá se, že Corbyn vyhraje volby na šéfa Labouristické strany obrovskou většinou, a to v prvním kole. Na jeho především mladé stoupence vůbec nepůsobí varování Tonyho Blaira, že se tím Labouristická strana "zlikviduje" (považují Blaira za válečného zločince), ani varování ostatních kandidátů, že volbou Corbyna se Labouristická strana stane na dlouhá léta nevolitelnou a přestane být efektivní opozicí vládnoucím konzervativcům (což už ovšem dávno přestala být - ve Skotsku ji v květnových volbách zcela zlikvidovali skotští nacionalisté a v Anglii se labourističtí poslanci lísají v parlamentě ke konzervativcům). O víkendu má pronést projev bývalý labouristický premiér Gordon Brown, který je považován za přijatelnějšího než Tony Blair, a pokusit se přesvědčit voliče, aby pro Corbyna nehlasovali. Obávám se, že se to asi nepovede.

Kdy si lidé uvědomí, že migrace je normální a prospěšná?

15. 8. 2015

V pátek se na Glasgow Caledonian University konal seminář akademické organizace GRAMnet (Glasgow Refugee, Asylum and Migration Network, Glasgowské sítě pro uprchlíky, azyl a imigraci), jehož se účastnila mj. Lilja Gretarsdottir, vysoká poradkyně pro otázky imigrace v Radě Evropy, Nazek Ramadan, ředitelka organizace Migrant Voice a další odborníci a aktivisté.

Lilja Gretarsdottir informovala o vážné situaci uprchlíků a přistěhovalců po celém světě, především v Evropě, kdy z viny Evropské unie se ocitá množství uprchlíků, prchajících před vražděním, pronásledováním a válkou, v krizové situaci. Situaci přirovnala k třicátým létům dvacátého století, kdy za nezájmu států prchaly desetitisíce uprchlíků před Hitlerem. V diskusi se hovořilo o celé řadě naprosto šokujících případů, například o případu v Belgii, kdy tamější imigrační úředníci oddělili čtyřletou holčičku od rodiny, izolovali ji, a nakonec ji letecky deportovali do Kanady bez jakéhokoliv doprovodu dospělých. Idiocie úředníků je bezmezná a Radě Evropy se podařilo v této věci Belgii úspěšně žalovat, takže k obdobnému případu už nemůže dojít. Rada Evropy nemá vůči politikům v Evropské unii v podstatě žádné páky kromě možnosti je žalovat u Evropského soudu pro lidská práva, což také úspěšně činí, pokud porušují platné lidskoprávní dokumenty, vzniklé na obranu uprchlíků po druhé světové válce, ale náprava v takových případech trvá léta. Lilja Gretarsdottir zdůraznila, že uprchlíci mají právní nárok na ochranu před pronásledováním a nesmějí být kriminalizováni, ani označováni za "ilegální imigranty". Uprchlíci mají samozřejmě právo vstoupit na území jiného státu i bez dokladů a státy mají povinnost se o ně postarat. Politikům se to nelíbí a vůči nevinným lidem se chovají drasticky a krutě. Je to nesmírně pošetilé, neboť policejní a vojenská opatření proti uprchlíkům jsou vyhozené peníze - daleko konstruktivnější je investovat do jejich integrace v evropských zemích - uprchlíci totiž přinášejí novým zemím obrovský kulturní i ekonomický prospěch. Píší o tom stránky Migrant Voice, které zaznamenávají příběhy množství lidí, kteří byli pro svou novou zemi obrovským přínosem.

Hovořilo se také o případech, kdy úřady uprchlíkům odmítají povolit pracovat, takže rodiny nemají peníze na základní potraviny pro děti. Jedné účastnici odpíraly britské úřady právo na práci po dobu pěti let a sociální služby jí proto chtěly odebrat děti, protože "žena nemá základní finanční prostředky, aby je uživila".

Euroskupina schválila třetí záchranný balíček pro Řecko

14. 8. 2015

Ministři financí v eurozóně schválili novou dohodu pro Řecko poté, co Atény plán podpořily. Dohoda vyžaduje od Řecka zvýšení daní a další tvrdé vládní škrty. Oplátkou za to má Řecko dostat v následujících letech další půjčky ve výši 86 miliard euro. Ministři financí neschválili odepsání žádných řeckých dluhů, ale přislíbili, že o tom budou uvažovat na podzim.

Odepsání části řeckých dluhů požaduje řecký premiér Tsipras a Mezinárodní měnový fond. Generální ředitelka MMF Christine Lagardeová uvedla, že dohoda je "důležitým krokem vpřed", avšak zdůraznila znovu, že řecký dluh je nesplatitelný a bude nutno ho snížit. Požadavek MMF, že část řeckých dluhů musí být odepsána, může být ještě překážkou ke konečnému uzavření dohody, na níž se má podílet i MMF.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Channel Four News:

Uprchlíci na ostrově Kos: Ta druhá řecká krize

14. 8. 2015

Moderátor: Řecký ostrov Kos, normálně spojovaný s dovolenými, je nyní v ohnisku pozornosti v důsledku tisíců uprchlíků, kteří tam přijíždějí, hlavně ze Sýrie. Řecké úřady jsou kritizovány, že 2000 lidí muselo stát frontu na registraci dlouhé hodiny na rozpáleném fotbalovém stadionu bez přístupu k vodě ani k záchodům. Řecká vláda nyní objednala velkou výletní loď, která se stane plovoucím registračním střediskem. Paraic O'Brien je na ostrově Kos. Paraicu, slyšíte mě?

Paraic O'Brien: Nic nesymbolizuje --- Ano, slyším. Omlouvám se, je to tady teď trochu živější. Nic nesymbolizuje řeckou imigrační krizi tak výmluvně, jako tento fotbalový stadion zde na ostrově Kos. Viděli jsme tady za několik poslední dnů scény více než tisíce imigrantů, uzamčených na tom stadioně. Omdlévali, z horka, měli hlad. A byl to alarm pro řeckou vládu tady. Nevím, jestli to vidíte, ale zdá se, že se tu před stadionem odehrává něco v sedě. Odcházejí stranou, abychom to mohli vidět. A když mluvíme o symbolismu, ta zelená vrata nyní představují pro mnoho lidí práh, možný krok do srdce Evropy.

Channel Four News:

Calais: Vítejte v Džungli

14. 8. 2015

Moderátorka: Ti, kteří příjíždějí na řecký ostrov Kos, se většinou chtějí dostat do nějaké jiné evropské země. Někteří končí v Calais. Džamal Osman, který sám přišel do Velké Británie jako uprchlík, a dostal tam azyl, strávil určitou dobu v takzvaném uprchlickém táboře "Džungle" v Calais, mezi imigranty, kteří se snaží dosat do Anglie. Stal se svědkem typického dne v jejich životě, viděl, jak vaří, jak jsou v kontaktu se svými rodinami a jak hovoří o tom, jak doufají, že budou přijati v Británii. Naše reportáž ukazuje obrovské riziko, které podstupují ve snaze dostat se do této země.

Reportér Džamal Osman: Tato komunita v Calais se probouzí. Je téměř poledne. Mnoho lidí je unaveno, poté, co se celou noc snažili dostat se do Británie. Uklízejí. Myjí se. Vaří a staví. Stále přemýšlejí o svém dalším plánu, jak se dostat z tábora "Džungle".

Vím sám všechno moc dobře o té touze najít nový život. Před šestnácti lety jsem byl uprchlíkem bez dokumentů, který se snažil uniknout policii, přesně tak jako oni. Nakonec se mi podařilo dostat se do Británie bez řádných dokumentů. To se snaží udělat tady stovky uprchlíků.

V Anglii se přiostřuje válka o Labouristickou stranu

14. 8. 2015 / Jan Čulík

V Anglii (neříkám v Británii, protože Skotsko je v důsledku nedávného drtivého volebního vítězství skotských nacionalistů z níže uvedeného téměř úplně vyloučeno) vrcholí zuřivý boj o směr a duši Labouristické strany. Po volební porážce labouristů v květnových britských všeobecných volbách se v nadcházejících týdnech budou konat volby nového šéfa Labouristické strany. Jsou čtyři kandidáti, avšak daleko největší podporu z nich získal levičák Jeremy Corbyn, jehož účast ve volbách šéfa Labouristické strany labouristy probudila. Jeho kandidatura vedla k tomu, že se strana nesmírně dynamizovala a k hlasování o jejím šéfovi se přihlásilo téměř 600 000 lidí.

"Hitler byl angloamerický agent"

14. 8. 2015

Adolf Hitler byl instalován v Německu u moci jako součástí anglo-amerického spiknutí. CIA plánuje v nadcházejících pěti letech totální válku proti Rusku, vedenou z ukrajinského území, a světu natolik dominují ženy, že se nyní dokáží rozmnožovat bez mužského spermatu.

Všechna tato "fakta" najdete v "literatuře faktu", která se prodává v moskevském Domu knigy. Jeho police jsou plné knih s nejextremističtějšími konspiračními teoriemi a v době, kdy jsou vztahy mezi Západem a Ruskem na bodu mrazu, jsou geopolitické konspirační teorie populárnější než kdy předtím.

Zapomeňte na to, že Západ má "silné a zkušené" ozbrojené síly

14. 8. 2015 / Karel Dolejší

Občas se můžete v propagandistických materiálech dočíst, že prý Západ má "silné a zkušené" ozbrojené síly, které dokáží spolehlivě zajistit jeho bezpečnost.

Pak ale jen kroutíte hlavou, když sledujete využití vyděračského potenciálu Turecka, které už má dnes pozemní armádu ve stejné váhové kategorii jako "reformující" USA ZDE. Nebo se dozvíte, že se "zkušení" západní vojáci na Ukrajině poprvé dozvídají, jaké to je být pod dělostřeleckou palbou - což se kdysi považovalo za základní náplň práce pěšáka ZDE.

Rozhovor Britských listů 17:

Čeští intelektuálové selhávají?

7. 8. 2015

"Převládající, emocionální fašizující mýtus má dva prvky:

1. Odpor k elitám: ('Oni nás prodali a zradili')

2. Obraz nepřítele. Ten je fantasmagorie, ale má reálné prvky, s nimiž se dá pracovat.

Toto je příběh, který občany sjednocuje a dělá z nich lid.

Proti mýtu se musí postavit jiný příběh, který bude psychologicky podobně emočně uspokojivý jako ten fašistický."
Rozhovor Jana Čulíka s filozofem a publicistou Martinem Škabrahou o tom, co se dá dělat proti nesmyslnému strachu českého obyvatelstva z uprchlíků a proti neblahému vývoji české společnosti směrem k nenávisti a netoleranci. Rozhovor se vysílá na regionalni televizi.cz, která je k dispozici satelitem, pozemním digitálním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 7. srpna 2015.

Kanadský odborník v BBC: Většina přistěhovalců z Afriky jsou vzdělaní lidé

13. 8. 2015

Rozhlas BBC ve středu v podvečer vysílal rozhovor s Dougem Saundersem, komentátorem kanadského listu Globe and Mail pro mezinárodní záležitosti, který studuje pohyby imigrantů už déle než deset let. Rozhovor obsahoval velmi užitečné, věcné informace.

Doug Saunders: Strávil jsem hodně času rozhovory s lidmi, kteří nastupují na čluny, jimiž se chtějí dostat přes Středozemní moře. Nastupují v Tunisku a v Libyi a vystupují ve Španělsku, v Itálii a jinde. Velký počet z nich uskutečnil tuto velmi obtížnou cestu, často pěšky přes Saharu, a pak pracovali v Tripolisu, a tak dále. Je to nákladná a velmi riskantní cesta. V dnešní době to stojí asi 2000 - 3000 euro zaplatit pašerákovi, aby vás převezl přes Středozemní moře. A musíte taky platit za to, jak se k Středozemnímu moři dostanete, a za cestu na druhé straně. To znamená, že ti imigranti nejsou chudí lidé. Jsou to většinou lidé vzdělaní, mají většinou středoškolské vzdělání. Překvapivé množství těch imigrantů má i vyšší než středoškolské vzdělání. Hledají možnost se existenčně uplatnit. Jsou to lidé, kteří jsou schopni našetřit takovéto velké finanční částky.

Martin Konvička se opět projevil jako otevřený nacista

12. 8. 2015 / Daniel Veselý

Docela mne překvapilo, že některá mainstreamová média, jako je Respekt nebo internetová televize DVTV, poskytují nemalý prostor otevřenému nacistovi, jakým je lídr silně rasistického a xenofobního hnutí Blok proti islámu Martin Konvička, jež má politické ambice. Mám za to, že podobní jedinci by měli být izolováni na mediálním okraji jako obskurní a extrémistické figurky, byť nejsem zastáncem toho, aby je sdělovací prostředky ignorovaly úplně. To by jim jistě mohlo nasadit gloriolu mučedníků a řady IVČRN a Bloku proti islámu by mohly o to více nabobtnávat stejně nebezpečnými frustráty, jako je sám Konvička. Známý entomolog a rasistický štváč vystoupil v pořadu DVTV, kde jej celkem udatně griloval moderátor Martin Veselovský, byť proti němu mohl vystupovat daleko ostřeji a s větší argumentační municí. Materiálů je k dispozici dost.

Příhoda v metru

13. 8. 2015

Dneska ráno v metru ožralý mladíček na spoluobčana černého jak tuš: "Nikdo vás sem nezval! " píše na Facebooku Alexandra Alvarová.

Spoluobčan( perfektní češtinou): "S tebou se nebavim, poněvadž jsi úplně blbej." Vagón se rozesmál a "blbej" vystoupil.

Řecko poslalo na ostrov Kos velkou výletní loď pro řešení uprchlické krize

13. 8. 2015

Youseff, devětadvacetiletý syrský bankéř, kritizoval nedůstojný proces registrace poté, co byl brzo ráno ve čtvrtek ze stadionu propuštěn. "Mám univerzitní titul v oboru účetnictví a MBA," řekl. "Je to ostudné, že s námi takto zacházejí."

Řecká vláda si objednala velkou výletní loď, kterou vyslala k ostrovu Kos ve snaze vyřešit tamější uprchlickou krizi, když více než 2000 syrských uprchlíků bylo zamčeno na tamějším sportovním stadionu bez vody, jídla a záchodů.

Čína ve čtvrtek napotřetí devalvovala yuan

13. 8. 2015

Čína se pokusila uklidnit obavy, že její měna bude dál padat, tvrzením, že yuan je prý nyní po třetí devalvaci "blízko své tržní hodnotě". Opakované devalvace čínského yuanu za poslední tři dny vyvolaly obavu, že vznikla měnová válka, pokud druhé vlády budou na devalvaci yuanu reagovat devalvací vlastních měn.

Islámští imigranti nejsou primárním problémem

13. 8. 2015 / Petr Sak

Pro moc je vždy výhodným nástrojem vládnutí rozdělení lidí. Stále aktuální je antické heslo: Rozděl a panuj“. Politici a média v současnosti horlivě rozehrávají tuto hru a tak v české společnosti vznikají nové barikády, které rozdělují společnost. Muslimové proti české populaci, uvnitř české společnosti se vyhrocují vůči sobě čím dál nesmiřitelnější skupiny. Jedna skupina má vyhroceně protimuslimské názory a postoje a odmítá jejich přijímání jako imigrantů. Přesvědčení druhé skupiny je postaveno na ideologii lidských práv. Obě skupiny se profilují vzájemnou nenávistí a agresivitou. Vzájemně se nálepkují jedni jsou vlastizrádci, druzí jsou rasisti, xenofobové, nacisti. Společné oběma skupinám jsou názory a postoje vytvářené především na základě emocí, se značným deficitem poznání a faktografie.

Tři obvinění proti Julianu Assangeovi jsou promlčená, čtvrté trvá

13. 8. 2015

Švédští prokurátoři zrušili své vyšetřování tři obvinění z údajného sexuálního útoku, vzesená proti Julianu Assangeovi, protože po pěti letech jsou promlčená. Dále však prý budou usilovat o výslech Juliana Assange v souvislosti s dalším obviněním ze znásilnění, které bude promlčeno až za dalších pět let.

ČÍNSKÁ EKONOMIKA:

Když dva dělají totéž, není to totéž

12. 8. 2015 / Ilona Švihlíková

Čína znovu rozbouřila celosvětové ekonomické zpravodajství. Po snaze uřídit bublinu je tu oslabení čínské měny. A znovu se objevuje pojem měnová válka, který je spjatý jak se reakcemi na Velkou depresi 30. let, tak i na Velkou recesi současnosti. Kompetitivní devalvace, tedy umělé (!) oslabení měny za účelem získání exportní výhody, není skutečně nic nového. Je to politika, která vyjadřuje, že domácí poptávka je oslabená, obvykle z důvodu nízké dynamiky mezd, někdy dokonce jejich poklesu. A pak se nabízí růst čistým exportem jako jediný možnost, jak se z krize dostat.

Analýza vojenských cvičení ukazuje přípravu na možný konflikt mezi Ruskem a NATO

12. 8. 2015 / Karel Dolejší

Frear, Th. - Kearns, I. - Kulesa, T.: Preparing for the Worst: Are Russian and NATO Military Exercises Making War in Europe More Likely?ZDE (pdf)

Analýza letošních ruských březnových manévrů a na ně navazujících červnových manévrů NATO, kterou předložil thinktank European Leadership Network, konstatuje, že se obě strany připravují na vzájemný ozbrojený konflikt.

Pavel Felgenhauer: Pravděpodobnost ruského útoku na Donbase je "velmi vysoká"

12. 8. 2015

Vše je připraveno k zahájení rozsáhlé bojové činnosti na východě Ukrajiny. Současně jde o jednu z posledních příležitostí v letošním roce, protože v září začne v ruské armádě výměna branců a poté se zhorší počasí. Pravděpodobným cílem může být obsazení celé Doněcké a Luhanské oblasti - s předpokladem, že porážka Ukrajinu destabilizuje a způsobí pád režimu, domnívá se ruský bezpečnostní expert Pavel Felgenhauer.

BBC: Na řeckém ostrově Kos omdlévají uprchlíci zamčení na stadionu v horku a bez vody

12. 8. 2015

"Rozhodli se zamknout lidi na stadionu bez jídla, bez vody, bez přístupu na záchod. Více než 1000 lidí je stále zamčeno na tom stadioně v horku a na slunci. Rodiny, děti, staří lidé omdlévají vyčerpáním. Je tam silné napětí."

"Ve středu odpoledne jsou na stadionu uprchlíci uzamčeni už 18 hodin. Každou hodinu omdlévají čtyři další lidi. Jeden uprchlík utrpěl epileptický záchvat."

Moderátor: Z Libye přes Středozemní moře na vratkých člunech do Evropské unie přes Maltu a Itálii. Je to cesta, kterou prošly za poslední léta statisíce lidí. Ale jak ilustrují záběry pořádkové policie, střetávající se s imigranty, existuje stále populárnější alternativa. Podle Vysokého komisařství OSN pro uprchlíky do Řecka přišlo od začátku letošního roku přes moře 125 000 imigrantů, je to vůči stejnému období loni více než sedminásobný nárůst. Téměř polovina těchto uprchlíků přišla za poslední měsíc, a to z Turecka, odkud lze moře překročit daleko kratší cestou.

Tečka za slavnou revolucí

12. 8. 2015 / Petr Koubský

Nabité významem je to tolik, až to září do noci, píše Petr Koubský na Facebooku. Jak maják, jak Fukušima, jak Zelená příšera Rikitan. Do noci tmavé tak, že jen bílé zuby afrických prznitelů panen svítí docentu Konvičkovi na cestu, zatímco se čelní představitelé intelektuální obce opět vzájemně ujistili, že piccolo neexistuje a zapili to ciderem. Pardubičtí školáci si pěkně hrají na gestapáky, Prahou bloudí mazací tramvaj, Všeobecné obchodní podmínky mluví jasnou a nesmlouvavou řečí a člověk neví, která Dagmar je která. Kdo se snaží, ten přece na ulici neskončí, ti lidé si to sami vybrali. Hlavně aby se u nás nezavedla ta šaríja, pani! Spisovatelka Petra Hůlová prolomila vlny. Ministr přísně dohlíží na vyšetřování daňových úniků své firmy a někdo to zaplatí, asi my. Čelní představitelé intelektuální obce dopili cider a vesele zvažují, na které lucerně budou viset, nevědouce, že jiní to zvažují taky. Cink, a někdo zas zaplatil, aby se mohl podívat na Havla. Pravda a láska zvítězila prakticky úplně nad vším, především sama nad sebou. Husák se v očistci Havlovi směje a zapíjejí to piccolem. 2015.

Vojenská cvičení Ruska a NATO ohrožují svět skutečnou válkou

12. 8. 2015

Rozsáhlá vojenská cvičení obou stran způsobují, že je skutečný konflikt pravděpodobnější

Rusko a NATO pořádají stále větší vojenská cvičení přípravou na možný vzájemný ozbrojený konflikt, ale ta vojenská cvičení sama ohrožují svět novou válkou, varuje analýza.

Zpráva organizace European Leadership Network požaduje od obou stran, aby spolu více komunikovaly a aby obnovily transparentnost svých akcí. Doporučuje také, aby omezily rozsah vojenských cvičení a zahájily práci na nové dohodě, která by omezila, jaké zbraně se smějí vyskytovat u jejich hranic.

OSN: Tato krize není důsledkem počtu uprchlíků, ale důsledkem nečinnosti Evropské unie

12. 8. 2015

"Evropa se opravdu musí probudit. Na co čekáme? Evropa opravdu musí začít jednat na pomoc uprchlíkům"

Moderátor rozhlasu BBC: Guatemalský spisovatel a novinář William Spindler je mluvčím Vysokého komisařství OSN pro uprchlíky. Slyšel jste, že na ostrově Kos jsou imigranti zamčeni na stadionu v horku bez záchodů, potravin a vody. Jak na to reagujete?

William Spindler: Už dlouhé měsíce varujeme, že na řeckých ostrovech sílí uprchlická krize. Zdá se, že se to nyní dostalo už do nezvládnutelné situace. A je opravdu šokující vidět, jak se s lidmi, kteří uprchli před masakrováním v Sýrii, zachází tímto děsným způsobem. Že se s nimi zachází jako se zločinci a že nedostávají pomoc, kterou potřebují. Evropa se opravdu musí probudit. Na co čekáme? Evropa opravdu musí začít jednat. Toto se děje v Evropě. V nejbohatší ekonomice na světě. V Evropské unii jsou nejrozvinutější země na světě. A přesto ona nejedná na pomoc těmto malým ostrovním komunitám, které nemají zdroje ani infrastrukturu na to, aby si poradily s tímto přílivem uprchlíků.

Aféra s tajnými materiály se rozrůstá, ohrožuje kandidaturu Hillary Clintonové

12. 8. 2015

Roste tlak na to, aby Hillary Clintonová vysvětlila oficiální používání soukromého emailu v době, kdy byla ministryní zahraničí, což odporuje bezpečnostním předpisům. A od včerejška čelí novým komplikacím: Do vyšetřování jsou zataženi její bývalí poradci a dva emaily z jejího soukromého účtu obsahovaly informace klasifikované jako "přísně tajné".

PŘEČETLI JSME:

Lidé v Bělé běžencům radí i nabíjejí mobily

12. 8. 2015

Místní jsou jedni z mála lidí v Česku, kteří mají s nelegálními migranty každodenní osobní zkušenost.

"Kdyby o tom všichni nepsali, ani bych nevěděla, že tady uprchlíci žijí, problémy s nimi nejsou," říká zhruba šedesátiletá dáma na náměstí v Bělé pod Bezdězem. Že s běženci nejsou v Bělé problémy, potvrzuje i starosta Milan Lomoz. Starosta Lomoz strachu nerozumí.

Bělští si musejí zvykat na kontakt se Syřany, Iráčany nebo Afghánci. Strach z neznámé kultury obyvatelům středočeského městečka pomáhá mírnit kladná osobní zkušenost s uprchlíky. V tom může být Bělá příkladem i pro další česká města.

Zdroj: ZDE

Saúdská Arábie jedná o nákupu ruských raket Iskander

12. 8. 2015

Rijád jedná s Moskvou o nákupu raketových komplexů Iskander. Informoval o tom ministr zahraničí Abdal al-Džubajr po setkání se svým protějškem Sergejem Lavrovem.

Džubajr prohlásil, že dodávky ruských zbraní jsou aktuálně v jednání a smlouva bude brzy podepsána. "Za poslední dva měsíce proběhlo několik návštěv našich vojenských delegací v Ruské federaci," vysvětlil ministr s tím, že se jednalo také o dalších typech výzbroje.

Podrobnosti v ruštině: ZDE

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za červenec 2015

11. 8. 2015

V červenci 2015 přispěli čtenáři finančně na Britské listy bankovním příkazem celkovou částkou 26 669,32 Kč. Příjem z reklamy byl 19 211 Kč.

Zůstatek byl koncem července 2015 164 494,76 Kč.

Prosíme: v příspěvcích nepřestávejte, musíme hradit průběžné náklady, i když se je snažíme udržovat na minimu.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno nově zaslat i z mobilního telefonu nebo na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.

Imigrace do Evropy | Filmový festival v Karlových Varech 2015 | Zavraždění ruského opozičního politika Borise Němcova | Ukrajina | Rusko za Vladimíra Putina | Dokumentární filmy Adama Curtise - hlubinné porozumění současnosti | Útok na časopis Charlie Hebdo | Prezident Miloš Zeman ve funkci | 17. listopad | Noam Chomsky v České republice | Festival dokumentárního filmu Jihlava | Dohoda TTIP | Komunální volby a senátní volby, říjen 2014 | Skotská nacionalistická strana a nezávislost Skotska | 21. srpen 1968 | Izrael, Palestina, Blízký a Střední východ | Filmový festival Karlovy Vary 2014 | Otrokářský stát Česká republika | Kulturní diplomacie ve prospěch České republiky v zahraničí | Předčasné volby 2013 | Důchodci a obhajoba jejich zájmů v české politice | Rasismus | Sýrie | O likvidaci kulturního dědictví v Čechách | Ústav pro studium totalitních režimů | Daniela Drtinová | Národní divadlo a odvolání Jana Buriana, léto 2013 | Rusnokova úřednická vláda, léto 2013 | Poměry v ČSSD | Premiér Nečas, milenka Nagyová a pád vlády, jaro 2013 | Útoky bezpilotními letadly | Americký whistleblower Edward Snowden a špehování občanů | Filmový festival Karlovy Vary 2013 | Aféra Putna, jaro 2013 | Prezidentské volby 2013 | Tykadlový řidič Roman Smetana | Řádění exekutorů v České republice | Školství | Krajské a senátní volby říjen 2012 | Metanolový skandál v České republice | Církevní restituce v ČR | Žena za pultem | Byl život před rokem 1989 horší nebo lepší než dnes? | Veřejné mínění v České republice | Smlouva ACTA | Václav Havel - dramatik a politik | Ropa - Peak oil a energetická bezpečnost | Hypoteční, finanční ... ekonomická krize | Egypt | Libye | Koutek reklamní tuposti | Wikileaks | Zdravotnictví a reformy | Írán | Útok na USA, Afghánistán, Irák
19148