Člověk míň než pes?

1. 2. 2012 / Aleš Uhlíř

"Jako pes!", vydechl Josef K., hrdina Kafkova románu Proces, když mu pochopové soudu, k němuž se nikdy nedostal, vrazili v lomu za městem do srdce nůž. Dnes by takové přirovnání příliš trefné nebylo, neboť se zvířaty se mnohdy zachází lépe než s některými lidmi. Prý se dokonce uvažuje o tom, že by zákon dovolil státní policii vyrazit dveře a vniknout do bytu, ze kterého se ozývá psí štěkot. Rozhodně by pes volně a sám bez pána nemohl pobíhat jen tak venku, třeba v lese. Byl by odchycen, ošetřen a poslán do útulku, kde by mrazy přečkal v teple a bez hladovění. O lidi se zatím takhle postarat nejde.

No nekupte takovou pohledávku!

1. 2. 2012 / Jiří Jírovec

Jiří Pospíšil je ministrem spravedlnosti. Je to údajně jeden z těch tak zvaně slušných lidí ve vedení ODS. Je ovšem znám především neúspěchem při čistění právnické fakulty v Plzni (ten se dal vzhledem ke klientele oné školy čekat).

V otázce exekucí Pospíšil neselhal manažérsky, ale především lidsky. O lichvářích s honosným titulem "Exekutor" se píše dost dlouho, aby nemohl nevědět. Osud vydíraných mu je ovšem ukradený. V OVM na téma exekuce žvanil cosi o možném snížení odměn a dokonce i o možnosti zrušení exekutorů. To by bylo krásné, kdyby tento člověk nebyl svrchovaným ochráncem "spravedlnosti" v již ve třetí vládě. Ve zmíněných OVM si zanečasil a obvinil ČSSD, že prý cosi neudělala v roce 2005. Pro vyvážení dojmu připustil, že k čemusi chybí politická vůle (tedy mezi blíže nejmenovanými trojkoaličními kumpány).

Otevřený dopis vládě České republiky

1. 2. 2012 / Petr Kellner

V Praze 30. 1. 2012

Adresát: RNDr. Petr Nečas, předseda vlády ČR
Odesílatel: Petr Kellner

Věc: Petice proti přejmenování letiště Praha-Ruzyně na letiště Václava Havla

Vážený pane předsedo vlády, vážení členové vlády,

dovoluji si Vás informovat v rámci objektivity o existenci petice proti přejmenování letiště Praha-Ruzyně na Letiště Václava Havla.

Počítač dokázal číst lidské myšlenky

1. 2. 2012

Vědcům se podařilo zaznamenat části lidských myšlenek dekódováním mozkové činnosti, kterou vyvolávají slova, která lidé slyší. Podařilo se jim tak získat nové informace o tom, jak mozek zpracovává jazyk. Je také nyní otevřená cesta k výrobě zařízení, které by mělo dokázat vrátit řeč lidem, kteří nemohou mluvit. I když jde o výzkum, který je teprve v začátcích, povede k vývoji mozkových implantátů, které budou schopny zaznamenávat lidské myšlenky a proměňovat je ve slova a ve věty. Takové zařízení by mohlo radikálně změnit život tisíců lidí, kteří ztratí schopnost mluvit v důsledku mrtvice anebo jiných nemocí.

Z experimentů provedených na 15 pacientech v USA vyplynulo, že počítač dokáže dešifrovat jejich mozkovou činnost a přehrát zpět slova, která lidé slyšeli, i když v některých případech bylo přehrávaná slova obtížné identifikovat.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Obama dotazován, proč USA chtějí soudit britského studenta

1. 2. 2012

Americký prezident Barack Obama se octl pod tlakem, aby vysvětlil americké úsilí nechat do USA deportovat anglického studenta, který nikdy v Americe nebyl, za to, že údajně porušil americký zákon o autorských právech, i když v Británii proti němu není vedeno žádné trestní řízení. Internetová kampaň v jeho věci způsobila, že se otázka o této záležitosti dostala do popředí "rozhovorů s prezidentem", vysílaných v pondělí firmou Google. Stala se nejčastější ze 133 000 otázek, předložených americkému prezidentovi.

Obama se pokusil od záležitosti distancovat, když se ho dotazovala webová osobnosti Michael Mozart, vehementní kritik protipirátských zákonů, aby vysvětlil, proč se snaží Amerika studenta nechat deportovat z Británie do USA, a to na základě zákonů proti terorismu.

 9029

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY BRITSKÝM LISTŮM MOBILEM

Hodně klesající tendence

2. 4. 2012

V červnu 2011 jsme zprovoznili pro vaše pohodlí možnost přispívat na provoz Britských listů dobrovolným předplatným prostřednictvím mobilního telefonu. Informace o tom, jak to dělat, jsou ZDE. Zároveň je samozřejmě možné přispět finančně na provoz BL na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Zdá se však, že možnosti a ochota čtenářů finančně přispívat na provoz deníku, který každodenně čtou (čtenářů je měsíčně cca 350 000) prokazuje silně klesající tendenci. Jenže provoz listu z něčeho uhradit musíme. Nepodporují nás ani velcí kapitalisté, ani velcí antikapitalisté. Nezávislost a existenci si uchováme pouze, pokud si udržíme podporu čtenářské obce.

Bývalý ředitel Royal Bank of Scotland byl zbaven šlechtického titulu

1. 2. 2012

Bývalý generální ředitel Royal Bank of Scotland Fred Godwin byl královnou zbaven šlechtického titulu "Sir" za svou roli při vytvoření největší finanční krize na Západě, jaká vznikla od konce druhé světové války.

O odebrání šlechtického titulu rozhodl výbor pěti britských státních úředníků. Goodwin byl povýšen za své "zásluhy o ekonomiku" do šlechtického stavu labouristickou vládou r. 2004. Povýšení do šlechtíckého stavu je v Británii na úrovní státního vyznamenání, něco jako český Řád Bílého lva.

Britský konzervativní ministr financí George Osborne toto rozhodnutí přivítal: "Royal Bank of Scotland symbolizuje všechno, co se v britské ekonomice za posledních deset let zhatilo."

Na cestě za svobodou: Boj o smysl našeho světa

1. 2. 2012 / Jakub Stadler

O věci je nutné pečovat, jinak se zničí. To platí také o demokracii jako věci z nejdražších. Souhlasím, že máme velký problém, věřím ale, že není neřešitelný. Jen v sobě musíme najít odvahu k sebereflexi a pojmenování našich chyb. Jen pokud porozumíme sobě a našim problémům, jen pak je budeme schopní začít řešit. Toto je jediná cesta, která nevede do otroctví. Jsme na ni spolu, proto jsem rozhodl přispět svou teorií krásné Evropy, která snad bude postupně vysvítat za mými příspěvky. Těším se na kritický dialog, který nám snad pomůže ujasnit si velké úkoly, které se před námi otevřely.

Češi mohou závidět Němcům historické dokumentární filmy

1. 2. 2012 / František Řezáč

V nedávných dnech bylo možné shlédnout na stránkách bavorské veřejnoprávní televize www.br.de dva díly hraného dokumentu o nástupu nacismu v Německu. První část líčí mnichovcký puč v listopadu 1923 pod názvem Hitler před soudem (Hitler vor Gericht) a druhá pod titulem Dobytí moci (Die Machtergreifung) podrobně podle dobových dokumentů popisuje nástup NSDAP k moci v letech 1932 až 1933. Vedle osudů různých postav z kultury, žurnalistiky a politiky se zde setkáváme s hlavními aktéry této tragické chvíle německých dějin, Hitlerem, von Papenem, Goebbelsem, Röhmem, bratry Strasserovými, prezidentem von Hindenburgem, který nakonec podepíše jmenování vůdce strany do úřadu říšského kancléře. Film končí vražednou nocí za osobní účasti Hitlera v červnu 1934, kdy se zbavil odpůrců uvnitř NSDAP.

Britští prodejci trpí: Domácnosti raději splácejí dluhy

1. 2. 2012

Údaje Bank of England ukazují, že objem spotřebitelských úvěrů v prosinci oproti předchozímu měsící klesl z 377 milionů liber na 207 milionů - což je největší meziměsíční pokles od roku 1993, kdy se tento údaj sleduje. Jde také o první případ, kdy domácnosti splácely dluhy i v době Vánoc.

České vysoké školy proti Dobešově reformě

31. 1. 2012

Autorka výzvy "Nejde jen o školné! (Výzva všem akademikům)" Barbora Celá s odkazem na Ondřeje Lébla, delegáta Univerzity Hradec Králové ve Studentské komoře Rady vysokých škol, a Aleše Roubala, předsedu Studentské rady Akademického senátu Univerzity Hradec Králové, uvádí, že proti vysokoškolské reformě ministra Dobeše se už vyslovilo 25 z 26 akademických senátů českých vysokých škol. Poslední akademický senát se ještě nesešel...

Senát FF MU požaduje, aby Dobeš stáhl své "reformy" vysokého školství

31. 1. 2012

Usnesení Akademického senátu Filozofické fakulty MU ze dne 31. 1. 2012

Akademický senát Filozofické fakulty Masarykovy univerzity podporuje úsilí akademických senátů českých vysokých škol a dalších iniciativ akademické obce, které požadují po současném ministru školství stažení jeho návrhů věcných záměrů zákona o vysokých školách a zákona o finanční pomoci studentům. Podporuje snahu představitelů vysokých škol, kteří prostřednictvím Konference rektorů, Rady vysokých škol a dalších orgánů usilují o konstruktivní spolupráci MŠMT a pověřených odborníků z řad akademické veřejnosti při přípravě nové podoby zákona o vysokých školách.

PŘÍPAD MICHALA KMENTA:

Jak se z dluhu 89 000 Kč stane dluh ve výši 234 000 Kč a více

31. 1. 2012Jednoduše: dlužníkovi, který vydělává 10 000 Kč měsíčně - se napaří úrok ve výši 25 procent ročně. A pak si všichni připočtou samozřejmě poplatky.

Dnes je to o rok později, takže "dlužná" částka bude jistě o dost vyšší. Postižený přijde o střechu nad hlavou.

V České republice jsou v současnosti vydány cca 2 miliony exekučních příkazů.

Dluh Michala Kmenta začal být nesplatitelný v důsledku jeho ztráty zaměstnání. U banky, kde si pan Kment dluh vzal, si zároveň zaplatil pojištění pro případ ztráty zaměstnání. Byly to vyhozené peníze.

Česká banka ihned dluh prodala do zahraničí. Jak se vymáhání dluhu "reguluje" zákony v ČR, výmluvně vypovídá výše uvedený sken jeho narůstání.

Exekuční příkaz vydal Juraj Podkonický z Exekutorského úřadu v Praze 6, Evropská 633, telefon 251 560 686 a 255 702 060-3, email epodatelna@exekuce.eu

Soukromý podnikatel, exekutor, v těchto případech vykonává zásahy státu a vydělává na nich.Podrobnosti o případu Michala Kmenta jsou ZDE ZDE.

Slovenská vzbura proti establishmentu

31. 1. 2012V piatok 27.01. sa v Bratislave uskutočnila demonštrácia proti súčasnej skorumpovanej politickej scéne, ktorej sa zúčastnilo okolo 3 tisíc ľudí. Protest sa začal v piatok popoludní na námestí SNP, odkiaľ pokračoval pred prezidentský palác a následne sa presunul pred budovu parlamentu. Po prelomení policajných bariér boli demonštranti zastavení až priamo pred vchodom do budovy. Nedošlo k žiadnym zraneniam, alebo vážnejším ujmám na majetku, píše Martin Orság.

Videá na ilustráciu situácie v piatok večer môžete vidieť TUTUTU

    Akcia bola organizovaná apoliticky ako reakcia na súčasnú korupčnú kauzu Gorila. Jedná sa o únik materiálu Slovenskej Informačnej Služby z rokov 2005-2006. V dokumente sa poukazuje na korupčné praktiky predstaviteľov celého vtedajšieho, resp. aj súčasného politického spektra. Viac informácií o kauze Gorila: Oficiálna stránka organizátorov: TU Plné znenie spisu: TU

Tento týždeň, 03.02. sa budú demonštrácie opakovať. Simultánne sa organizujú protesty okrem Bratislavy aj v Trenčíne, Žiline, Zvolene, Košiciach a Prešove.

Život v dnešní České republice

Je v Ostravě slušná majitelka kadeřnictví, která by mě zaměstnala?

31. 1. 2012

Dovolte mi, abych se i já svěřila se svým příběhem, který určitě taky nebude ojedinělý.

Jmenuji se Pavla M. a jsem z Ostravy. Je mi 22 let a mám s bývalým přítelem dvě malé děti, jsem 6. měsíc na mateřské.

Můj příběh začal celkem nevinně -- příteli se nedařilo v podnikání, takže ho ukončil s dluhy. Tyto dluhy řešil typicky -- dalšími půjčkami. Protože se dostal do registru dlužníků, po čase už mu půjčku žádná společnost nechtěla dát. Pak měl slíbeno pěkné zaměstnání, takže mě požádal, abych si vzala půjčku na sebe, že splatí nejhorší dluhy a začneme nanovo.

Plné jméno i adresa autorky jsou redakci známy.

Namísto právního státu zákony džungle

31. 1. 2012 / Aleš Uhlíř

Děsivé případy, kdy lidé kvůli desetikorunovým dluhům padají do spárů exekutorů, kteří vydávají exekuční příkazy postihující nemovitosti, jsou obecně známy. Změny exekučního řádu měly zamezit takovým případům, neboť již několik let platí princip přiměřenosti exekuce. Exekutor má zákonnou povinnost vést exekuci tak, aby její způsob nebyl zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru výše závazku povinného a ceny předmětu, z něhož má být splnění závazků povinného dosaženo.

Stále jsou však četné případy (např. dražby domků pro pár desetikorun dluhu) svědčící o tom, že se prakticky nic nezměnilo. Nedávno mi Jan Čulík přeposlal email čtenáře, upozorňujícího na dražbu domku pro pohledávku 218,70 Kč. Poukázal jsem na zmíněný princip přiměřenosti.

Cena, kterou platí Nečas a Kalousek za neschopnost vyhodit Věci veřejné z vlády

31. 1. 2012 / Boris Cvek

Pozoruhodný rys strany Věci veřejné je to, že k jejímu folklóru patří zřejmě odposlouchávání. Nejde jen už o profláklé případy Kočí, Bárta, Škárka, ale zejména o šokující odhalení Policie ČR, že ministr dopravy za Věci veřejné nalezl na svém automobilu odposlouchávací zařízení a nepovažoval za nutné ohlásit to policii. Pro ministra Pavla Dobeše je zřejmě normální, když jsou ústavní činitelé odposloucháváni. Cituji:

Tunelování v běžné politické praxi

31. 1. 2012 / Boris Cvek

Myslím, že všichni tak nějak víme, proč Václav Klaus nemá rád Evropskou unii, zatímco tíhne k Rusku. Ve standardních západních zemích by totiž jeho politické angažmá nemohlo projít. Na domácím dvorečku mu naopak všechno dobře prochází a stále je mezi veřejností velmi oblíbený. Může jen tak beze všeho třeba říci o Josefovi Dobešovi, kterého chtěl na jaře z vlády odvolat sám premiér Nečas, že je to nejlepší ministr školství, jakého jsme měli po roce 1989.

O úpadku vzdělanosti

31. 1. 2012 / Robert Filgas

Vzdělanost upadá. Mládež je čím dál tím víc informovanější a čím dál tím míň vzdělanější. Možná, že platí přímá úměra, totiž čím větší informovanost, tím menší vzdělanost. Čím to je? Čím to, že společnost, která vynakládá tolik prostředků na vzdělání je vlastně nevzdělaná? A to nejenom u nás, ale i na západ od nás, tedy v civilizované Evropě (viz Liessmann). Vzdělanost upadá nějak celoevropsky či celo-okcidentálně a my ji v tom zdatně následujeme či doháníme. Je to ovšem o to tristnější, že se tak děje v národě Komenského.

Čím to je? Podle mého názoru jde o zhoubný vliv ekonomického myšlení, které proniká do oblasti, která s ní nemá nic společného. Nazvěme to pracovně třeba ekonomizací pedagogiky.

Válkychtivý Izrael

31. 1. 2012 / Jiří Kalát

Sankce uvalené na Írán očividně fungují tak, jak mají. Ekonomika se hroutí, měna padá, ceny potravin stoupají, stejně jako cena ropy a všichni čekají, když už se ten nenáviděný režim položí. Západní státy doufají a netrpělivě očekávají moment, kdy hladoví Íránci ve své hondě za chlebem smetou režim Mahmouda Ahmadinežáda. Co potom? Z celkem fungujícího státu tak Izrael a USA opět vytvoří "prosperující demokratický útvar", spíše jeho iluzi, podobnou té v Iráku a v Afghánistánu. Izrael se na chvíli uklidní a pan Netanjahu i jeho pravicoví kolegové se opět půjdou věnovat svému "bohulibému" koníčku, budování osad na Západním břehu Jordánu.

Konžský vynálezce prodává první africký tablet

31. 1. 2012

Afrika má první tablet konkurující iPadu a podobným západním zařízením. Oznámil to včera šestadvacetiletý vynálezce Verone Mankou z Konga. Zájemci si mohou zatím tablet koupit v prodejnách mobilního operátora Airtel Congo v hlavním městě Brazzaville a v přístavu Pointe-Noire.

Může si za to sama?

31. 1. 2012 / Jan Čulík

"Myslím, že mám sociální cítění, ale.., s tímhle si fakt, Jane, nevím rady. Tolik otázek... proč její přítel podnikal neúspěšně, proč se do těch půjček nechala přítelem zatáhnout, jak se k tomu přítel postavil... Fakt se mi zdá nepravděpodobné, že by ta paní nenašla práci," píše Jan Paul.

Ten případ je instruktivní, jak rychle lze člověka na celý život zničit, protože možná udělal pár chyb.

Svobodné či rozvedené matky s dětmi jsou v každé společnosti většinou jejími nezranitelnějšími členy a slušná společnost je nepronásleduje.

Ta osoba nikomu nic zlého neudělala, proč musí být na zbytek života takhle krutě potrestána? A v ČR to zdaleka není ojedinělý případ.

Podle oficiálních informací probíhají v ČR v současnosti DVA MILIONY exekucí. Je to tedy drsný útok na podstatu ekonomické existence velké části národa.

Když Češi v listopadu 1989 na náměsích zvonili klíči, skutečně chtěli, aby vznikl režim, založený na systému, který podstatnou část národa existenčně likviduje?

Když už nic jiného, případ je vážným varováním, aby si nikdo nikdy nebral žádné půjčky.

Fascinující je, jak - zatímco tyto neúprosné procesy probíhají - veřejnost je zpitomělá propagandou, jíž je masírována. Podobně jako v utopii Samuela Butlera Erewhon, kde jsou lidé trestáni za to, že onemocní, je v důsledku oficiální propagandy považován každý, koho režim zničí, za podezřelého. Kdoví, jestli si to nezavinil sám.

I kdyby člověk nakrásně udělal pár finančních chyb, slušný režim - a nikde v západní Evropě toto skutečně neexistuje - ho za to existenčně nezničí, za pasivního či podezřívavého přihlížení spoluobčanů.

Exekutora do každé rodiny

30. 1. 2012 / Jitka Švecová

V ČR bylo provedeno od roku 2001 celkem 5 700 000 exekucí na majetek více, než dvou milionů lidí. Myslíte si, že nikomu nic nedlužíte a přesto najednou obdržíte od soudu obálku s platebním rozkazem. Překvapeně čtete, že jste před mnoha lety vypověděl a nedoplatil pojistku, či dodávku energie, neuhradil platbu operátorovi, nebo jiný poplatek, o kterém jste dlouhá léta vůbec nevěděl. Celková částka k zaplacení se od té doby i s náklady na soudní řízení vyšplhala k několika tisícům, přitom vy o tom nic nevíte a neviděli jste ani jednu upomínku. Pro právníky v české republice je výhodné zabývat se exekucemi, protože jsou nejlépe placené. Právníci jsou na roztrhání, když se jedná o bezvýznamný dluh, to je pro ně lukrativní. Dokonce si tyto případy přeposílají mezi sebou, takže si úkon účtuje více právníků a dluhy tak narůstají.

Pozn. red.: Jsou-li mezi čtenáři BL odborníci znalí práva Evropské unie, žádáme je o informace. Existuje totiž podezření, že zákony o exekucích v ČR porušují zákony Evropské unie. Je naléhavě zapotřebí, aby někdo v této věci vypracoval odbornou analýzu. Divoké exekuce se totiž konají jen v Česku a v balkánských zemích, v západních evropských zemích jsou zakázány.

Klid, či neklid?

30. 1. 2012 / Marek Řezanka

V souvislosti s různými hnutími od Occupy Wall Street po masové demonstrace v Itálii, Rumunsku, ale i po odpor v Rusku a sociální nepokoje v Číně vyvstává otázka, jaká je vlastně situace v České republice. Vládne zde mír a klid? Je snad Česká republika jakýmsi ostrovem stability v čím dál více rozbouřené Evropě? Jsou na místě pochvalná slova, jež zazněla v novoročním projevu presidenta Klause, že v České republice nehoří při demonstracích auta a nevytloukají se výlohy, což má být důkazem blahobytu v Čechách a na Moravě?

Ragnarok 2012? Jak pro koho

30. 1. 2012 / Ivan Větvička

Staří Mayové nedokázali změnit chování vládnoucí vrstvy ani ji porazit, a tak ji opustili. Společenské elitě se tak zhroutil svět moci a požitků, níže postaveným lidem se však ulevilo. Podle podobného scénáře se můžeme zachovat i v současnosti. Překvapivě rychle se tak můžeme ocitnout v poměrech odpovídajících společenskému zřízení před 1000 lety či v ještě starších epochách. Při nadkritické míře beznaděje se to nemusí jevit jako špatný nápad.

Kritický průvodce "reformou" vysokých škol

30. 1. 2012

Text, který Vám předkládáme, reaguje na momentální snahu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) o vytvoření nového zákona o vysokých školách a souvisejícího zákona o finanční pomoci studentům. Věcné záměry obou zákonů již v prosinci roku 2011 prošly vnějším připomínkovým řízením a byly následně na konci prosince, resp. na počátku ledna 2012 z MŠMT poslány ke zpracování Legislativní radou vlády a k projednání vládou České republiky.

Přestože se jedná o návrhy, které by, pokud by vešly v platnost, velmi radikálně změnily podobu českého vysokého školství, obeznámenost akademických obcí s jejich obsahem je stále velmi malá. Akademická obec, která by nepečovala o své prostředí, si však své svobody a práva těžko zaslouží. Na druhou stranu málokdo má čas a chuť se při svém studiu či při své vědecké a pedagogické práci zanořit do mnoha stran často jen těžko srozumitelných formulací. Cílem tohoto textu je proto informovat -- na několika málo stranách a pokud možno co nejpřesněji přiblížit základní aspekty návrhů, nastínit logiku, která za nimi stojí, a pokusit se zároveň vysvětlit, proč navrhované změny opakovaně odmítají akademické obce (akademické senáty 21 z 26 veřejných vysokých škol, samostatným usnesením i jejich předsedové) i zákonná reprezentace vysokých škol -- Rada vysokých škol i její Studentská komora a Česká konference rektorů.

Uživatel "Velký bratr" byl přidán ke skupině, aneb Soumrak virtuálních subkultur

30. 1. 2012 / Karel Dolejší

Subkultury bývaly tradičním útočištěm kulturní a politické subverze. Objevovaly se spontánně, jejich vznik byl klasickými mocenskými mechanismy těžko zachytitelný, obtížně se dal odhadnout jejich budoucí význam... Neobjektivizovaly se, nebo jen velice pomalu, chyběla zřetelná zpředmětnění vnitřních rituálů a pravidel, díky nimž by mohl outsider bez problému nový sociální jev prostudovat a popsat. Klasické možnosti infiltrace existovaly vždy, ale poněvadž bylo těžké vůbec určit, kdy a kde nějaká nová subkultura vznikla, jaká bude její životnost a jak může být takové uskupení potenciálně důležité, s uplatněním zpravodajských metod to bývalo všelijaké. To vše ale s nástupem internetu a sociálních sítí naráz skončilo. Svět konstituovaný narážkami v mluvené komunikaci, specifickými pozdravy a způsoby oblékání ztratil přechodem do kyberprostoru blahodárnou nečitelnost a stal se snadným terčem jednoduchých a účinných metod sledování a manipulace ze strany státní moci i byznysu. Otevřela se tak cesta k jeho exploataci a postupné kolonizaci. Slušnou šanci přežít tento trend mají pouze klasické tajné společnosti - a to, samozřejmě, vyhlídky demokracie nijak zvlášť nevylepšuje.

Vyhlásí-li Skotsko nezávislost, Anglie přijde o přístavy pro své jaderné ponorky

30. 1. 2012

Británie nemá alternativní základnu pro své jaderné ponorky Trident než základny ve Skotsku. Znamená to, že vyhlásí-li Skotsko samostatnost, jaderné ponorky Trident nebudou mít kam jít.

To je důsledkem podrobné studie, která má být zveřejněna v pondělí. Pro velitele britské armády je to vážný problém. Začínají nyní čelit důsledkům toho, že budoucí možný skotský parlament zruší základny pro jaderné ponorky v Coulportu a ve Faslane.

Během debaty o referendu o skotské nezávislosti odpověděl skotský premiér Alex Salmond na otázku, zda si nezávislé Skotsko ponechá jaderné ponorky Trident, slovy: "Je nemyslitelné, že by nezávislý národ 5,25 milionů lidí toleroval na svém území pokračující přítomnost zbraní hromadného ničení."

Referendum

30. 1. 2012 / Přemysl Janýr

Celostátní referendum se postupně stává centrální nadějí změny politických poměrů a dodejme hned, že nejen v ČR. Řada občanských iniciativ jej má jako základní či jeden ze základních požadavků, namátkou Demokracie, Hnutí za přímou demokracii, Ne základnám, Odhodlaní, Podněty.cz, ProAlt, ProReferendum, Spravedlivé obecné referendum či Vyměnili jsme politiky. Podobně jako předválečná Ústava z roku 1920 jej předpokládá i současná Ústava v čl. 2 odst. 2 a v čl. 10a odst. 2, Listina základních práv a sbobod v čl. 21 odst. 1 i Mezinárodní pakt o občanských a politických právech v čl. 25 pís. a. A podobně jako v předválečné republice, v následných dvaceti letech k němu nebyl přes celou řadu návrhů přijat prováděcí zákon. Zatím poslední návrh předložila ČSSD 26. října 2011 a nejpozději po nových volbách lze očekávat, že by po devadesáti letech mohl být konečně přijat. K jeho diskusi je tedy za pět minut dvanáct.

Chybí "stepní požár"

30. 1. 2012 / Miroslav Tejkl

Formou určité recenze reagoval dne 21. 1. 2012 pan Janíčko na Britských listech na knihu pánů Hellera a Neužila, která se jmenuje "Kdopak by se Marxe bál". V článku "Vydatný příspěvek k marxistické teorii" podle mého názoru velmi korektně a opatrně zhodnotil knihu z různých úhlů a naznačil, kde on sám má pochyby o jednotlivých tezích a tvrzeních koncepce autorů o předchozím zkrachovalém reálném socialismu, který autoři důsledně nazývají protosocialismem a o jejich poměrně ucelené koncepci samosprávného socialismu -- který by podle Hellera a Neužila měl už být tím skutečným systémovým nástupcem kapitalismu a nikoli nějakou dějinnou slepou uličkou.

Pozn. red.: Ekonomický pořad rozhlasu BBC Radio Four nedávno vysílal analýzu o družstevním podnikání, které zejména prosperuje ve Španělsku, především v obřím, úspěšném družstevním podniku Mondragon. Pořad argumentoval, že by se v nynější situaci, kdy kapitalismus krachuje, družstevní podnikání mohlo stát důležitou ekonomickou alternativou.

Írán údajně bude mít za několik měsíců vlastní jaderné palivo

30. 1. 2012

Íránští specialisté plánují během několika měsíců použít vlastní palivové tyče ve výzkumném reaktoru v Teheránu. Oznámil to včera ministr zahraničí Alí Akbar Sálehí na summitu Africké unie. V Teheránu je nyní na návštěvě delegace Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Západ požaduje, aby se Írán vzdal obohacování uranu. Ten trvá na tom, že podle Smlouvy o nešíření jaderných zbraní má na mírové využití technologie jaderného štěpení právo.

31114