Jiří Šteg

Autor, ročník 1955, vystudoval VŠE, fakultu národohohospodářskou. Pracoval v řadě výkonných i manažerských funkcí v České republice i zahraničí. Po návratu ze svého působení ve Francii před pěti lety se stále větším úžasem hledí na vývoj v České republice i ve světě. Vycházejíc z diskursu sociálně soudržné společnosti si opakovaně klade otázku Qui bono? A jak dlouho.