Ivan Sommer

Válečný ročník, původním vzděláním technik chemik-technolog s praxí ve výrobě, dopravě a výzkumu. Chemie byla jeho životním osudem. Útočištěm, ze kterého se vydával o své vůli nebo někdy i nuceně do jiných oborů a ke kterému se vždy vracel, aby nabyl nových sil. Zejména ho zaujala organizovanost světa počínaje problematikou chemické vazby, jejím uplatněním v přenosu informací, prakticky pak při vývoji elektronických prvků i software, ve vodním hospodářství a při posuzování vlivů lidské činnosti na životní prostředí. Také prošel praxi v řízení organizací, čehož využil jako poradce při budování informačních systémů, managementu jakosti nebo životního prostředí. Tím se zabývá dosud, i když si již jako senior práci vybírá. Shledal totiž, že přírodní a lidský řád nelze oddělovat. Tato souvislost ho stále více přitahuje, byť se někdy záležitosti projevují zdánlivě jako místní drobnosti nebo naopak jako událost dějinného významu.