Lýdie Junková

JunkováKdysi pro Neviditelného psa odpověděla na otázku, kdo je:
Kojenecká a mladší léta vynechám. Mé původní obory: hospodářské vědy (Ing.), filosofie (CSc.), sociologie (Doc.). Střih: výzkum kriminality, propuštěných, toxikomanů aj. Vzhledem k tomu, že výsledky bylo tehdy možno ozdobit si leda klobouk, a rovněž díky literárním sklonům, které mnou zmítaly od mládí, zběhla jsem od vědeckovýzkumných zpráv a odborných textů ke kriminálním románům, novelám, povídkám, rozhlasovým a divadelním hrám a dokonce večerníčkům. A překladům z kriminologie a historie práva. Jelikož knížky jsou rozebrány (a dál publikovat je vyhrazeno vyvoleným nebo lepším(?) autorům), zatímco povídky jsou roztroušeny a dále troušeny v různých periodikách, mohu zájemce odkázat na nakladatelství NEKNIHY (online publikace), kde se vyskytuje má sbírka povídek "Vraždění v Čechách " a "Sbohem, lásko". Přispívám též do Třebíčského objektivu, kde můj Úslovník přebírají.
Co dále? Horoskopy nevyrábím (umím jen vykládat z vlastnoručně vyrobených karet). Ostatní zveřejním až v autobiografii, kterou přirozeně nikdy nenapíšu. Z mé minulosti odhalím jen fotku z května 1945 - jedu na koni.

Inpytlopedické úslovníky Lydie Junkové na stránkách Neviditelného psa ZDE ZDE