Petr Miller

první ministr práce a sociálních věcí po Listopadu 89

Jméno:
Petr Miller (nar. 1941)
Vzdělání
1968 - 1970
VŠE - zahraniční obchod (nedokončeno z důvodů normalizace)
1965 - 1968
SVVŠ s maturitou
1955 - 1958
vyučen - obor kovář
Zaměstnání
2008 - dosud
SVDS - výkonný tajemník (Sdružení výkupců a zpracovatelů druhotných surovin )
2005 - 2006
MK ČR - ředitel HRM, ředitel IT, ředitel kanceláře ministra
2004
důchodce
2002 - 2003
poradce pro personalistiku ředitele Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
2002 - 2003
generální ředitel EMPIRIE spol. s r.o. (letecké práce v lesním hospodářství)
1999 - 2000
ČEZ, a. s., - HRM ředitel
1997 - 1999
C. H. Educa, a.s., - ředitel společnosti a předseda představenstva
1995 - 1997
Penzijní fond Koruna - člen představenstva
1995 - 1997
Chemapol Group, a.s. - HRM ředitel
1993 - 1995
Ekotrans Moravia, a.s., různé manažerské funkce
1992 - dosud
jednatel Masarykova institutu pro zaměstnanost a sociální politiku, s.r.o.
1989 - 1992
poslanec Federálního shromáždění
1989 - 1992
federální ministr práce a sociálních věcí ČSFR
1962 - 1989
ČKD - kovář
Publikační a přednášková činnost (mimo odborný a denní tisk a časopisy)
2000
Česká komora auditorů - přednáška - personální audit, zkušenost v ČEZ
1993 - dosud
Tecon, Educon - přednášky a semináře z oblasti trhu práce a soc. věcí a HRM
FF UK - seminář pro zahraniční studenty - politika FMPSV ČSFR 89-92
1993 - 1994
Ve spolupráci s Nadací Friedricha Eberta realizace několika seminářů s mezinárodní účastí - sociální politika, trh práce, penzijní pojištění a připojištění
1993
publikace: Petr Miller a kol. - Práce, mzdy a sociální věci