Klaus s Dukou nás vracejí do středověku

8. 10. 2011 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Zatímco v ČR se prezident Klaus a římskokatoličtí biskupové scházejí v líbánkách nad "tradičními hodnotami" a ostrém postoji proti průvodům hrdosti gayů a leseb na svou sexuální orientaci, v Británii šéf prastaré strany toryů, šéf strany se slovem "konzervativní" v názvu, David Cameron prohlásil na nedávném sjezdu této strany v Manchesteru následující slova:

"I stood before a conservative conference once and I said it shouldn't matter whether a commitment is between a man and a woman, or a man and a man, or a woman and woman. And you applauded me. Five years on, we are consulting on legalizing gay marriage, and to anyone who has reservations, I say this: yes, it's about equality. But it's also about something else: commitment. Conservatives believe in the ties that bind us; that society's stronger when we make vows to each other and we support each other. So I don't support gay marriage in spite of being a conservative, I support gay marriage because I am a conservative."

Můj volný překlad:

"Už jednou jsem stál před sjezdem konzervativců a řekl jsem tehdy, že by nemělo hrát roli to, zda existuje oddaný, věrný vztah mezi mužem a ženou, nebo mezi mužem a mužem, nebo mezi ženou a ženou. A vy jste mi tleskali. Pět let poté se vracíme k tématu legalizace manželství homosexuálů a pro kohokoli, kdo má proti tomu výhrady, říkám toto: ano, je to věc rovnosti. Ale je to také o něčem dalším, totiž o oddanosti. Konzervativci věří ve vztahy, které nás zavazují, věří v to, že společnost je silnější, když se zavazujeme podporovat jeden druhého. Já tedy nepodporuji manželství homosexuálů navzdory tomu, že jsem konzervativec, já ho podporuji právě proto, že jsem konzervativec."

Oproti Cameronovi nás Klaus, Duka a celá ta skupina kolem Bátory, Hájka a echt pravice vrací do fašistické minulosti s naprostou ignorancí k tomu, že věci se mění a mění se i konzervativní hodnoty. Poslední věta Cameronova projevu je dokonalým výrazem této proměny.

0
Vytisknout
7745

Diskuse

Obsah vydání | 10. 10. 2011