Jak dlouho chceš ještě zneužívat naší trpělivosti, Nečasi?

26. 7. 2011 / Josef Mrázek

čas čtení 7 minut

Tak by ve starém Římě oslovili Nečasa v senátu, a protože je to řečnická otázka, odpověď by nečekali. Ale starověký Nečas by věděl, že je s ním konec. To by měl pochopit i novověký Nečas, protože to spolu se svými chlapci přehnal a výrazně přibývá těch, kterým došla trpělivost. Ne, že by nebylo již dlouho dost důvodů nechtít Nečasa. Sestavil vládu neschopných a bezohledných, která prosazuje zájmy úzké vrstvy nejbohatších občanů a majitelských skupin, pro které připravuje penězovody ve formě zákeřných "reforem". Ale teď se to Nečasovi trochu zadrhlo, když spolu se svým účetním dopřál bohatým větší výhody, než jaké se dají vysáváním chudých a méně bohatých utáhnout. A protože nedokázali nic jiného vymyslet, rozhodli se pokračovat stejným stylem a přitvrdit. Mělo by nás to utvrdit v tom, že generální stávka je nezbytná.

Nečas otevřel znovu otázku daně z přidané hodnoty a tím i daní vůbec, a to je pole, na kterém se dá velmi dobře ukázat, pro koho koalice pracuje a jak z hlediska zájmu občanů nesmyslně, škodlivě a nebezpečně postupuje. Pohádkám o tom, jak se více vybere, když se bohatým sníží daně, už asi nikdo nevěří, ale stále chybí odpověď, proč nenásledujeme příkladu zemí, kde daňový systém funguje pro občany prospěšně, třeba Finska, nebo Dánska. Slyším, jak se ozýváte, že Dánsko je přece bohaté -- ano je, protože vláda tam dělá, co je potřeba.

Již naši předkové přišli na to, že progresivní zdanění je správný postup, neboť veliké příjmy našich nejbohatších spoluobčanů a ani majitelů kapitálových skupin nepocházejí z toho, že by sami vytvářeli tomu odpovídající hodnoty, ale hlavně z toho, že se zmocňují hodnot, které vytvářejí jiní. A mají-li ti jiní i nadále prosperovat a pro bohaté pracovat, musí bohatí k řešení věcí společných přiměřeně přispívat. Je přímo zvrhlé, aby se jim promíjelo pojistné a i jinak byli zvýhodňováni na úkor nízkopříjmové populace.

Co tedy na nás Nečas chystá. Podle osvědčené metody začal podkopáváním toho, co fungovalo, aby potom mohl tvrdit, že chudí a nebohatí musí více platit a po bohatých se nemůže chtít, aby s nimi byli solidární, to musí i Ústava ČR jít stranou.

A tak byly podkopány příjmy zdravotního pojištění a vyhlášen cíl zvyšovat spoluúčast pacientů, bez ohledu na to, že jen solidární hrazení zdravotní péče cestou veřejného pojištění je v souladu s Ústavou ČR. A aby se prostor pro byznys se zdravím otevřel, jak je zřejmě objednáno, část úplné zdravotní péče se má hradit přímo, nebo z komerčního připojištění, bez solidarity a mnohem dráž. Nejnebezpečnější je, že koalice stále usiluje o privatizaci celého veřejného zdravotního pojištění bez ohledu na hrůzný obraz takového systému v Americe. Teď právě dělá z veřejných pojišťoven obchodní společnosti. To je něco podobného, jako zločin ve stadiu přípravy. A nahrazení termínu "zdravotní péče" termínem "zdravotní služby", to není žádné slovíčkaření, ale vidím to jako záměr zbavit občany ústavních garancí. Ústava občanům zaručuje zdravotní péči, ale žádné služby nezaručuje.

Také byly podkopány příjmy fondu průběžného financování důchodů a teď ještě má být 11% největších odvodů do tohoto fondu přesměrováno do soukromých fondů důchodového spoření, ze kterých by se po mnoha létech nadlepšovaly důchody občanů s největšími příjmy, pokud by se to do té doby nepodařilo všechno vytunelovat. Ale je to uděláno tak, že chudým a nebohatým by účast na této akci přinesla škodu v každém případě. Takže jistý zisk by měly ty soukromé fondy, možný zisk by mohl připadnout nejbohatším občanům a jistotu ztrát by měli chudí a nebohatí. K tomu blíže:

Spoření v již existujících falešných soukromých důchodových fondech fondech není žádné spoření na důchod, všichni spořící si nakonec vybírají jednorázové plnění. Nemravné na tom je, že stát spořícím připlácí, aby je nalákal do fondů. Ti, co nemají na spoření, jsou diskriminováni, nedostanou nic. Spravedlivé by bylo, dávat ten státní příspěvek do fondu průběžného financování důchodů a nabídnout občanům, kteří na to mají, skutečné fondové spoření na důchod, což by nevyžadovalo žádné zaváděcí náklady, žádný druhý pilíř a dokonce ani zkreslování neregulérní podporou.

Místo toho Nečasova parta připravila a prosazuje, jak výše uvedeno, nespravedlivý projekt umožňující bohatým, aby část svého odvodu na důchodové zabezpečení vkládali do soukromých fondů, a tím aby jednak zmenšili svůj solidární příspěvek na průběžné financování důchodů, a dále aby prohloubili deficit fondu průběžného financování způsobený dřívějším neodpovědným snížením odvodů na sociální pojištění.

Takto zbytečně a jen ke prospěchu soukromých fondů a nejbohatších občanů oslabený státní důchodový pilíř chtějí Nečasovi hoši přikrmovat z výtěžku zvýšení dolní sazby DPH. To by se mohlo povést jen v prvním roce a jen v případě, že těžký dopad vyššího DPH na sociálně slabé vrstvy a na zdražení léků by nebyl kompenzován. V druhém roce by si další zvýšení dolní sazby DPH vynucovalo aspoň nějaké kompenzace, ale nebylo by z čeho brát, protože skoro celý výnos z dalšího zvýšení dolní sazby by odebralo snížení horní sazby DPH, prospěšné hlavně pro bohatší vrstvy, a zároveň by se projevilo snížení koupěschopnosti obyvatelstva a vyvolalo by ekonomický útlum.

Všechny změny týkající se ekonomiky, které koalice spáchala, stejně tak jako staré chyby, které nechce opravit, zvýhodňují bohaté občany, podnikatele, obchodní společnosti a blíže nespecifikované kapitálové kruhy. Vždy na úkor nejpočetnějších, ale sociálně slabších vrstev. Většině občanů je způsobována bezdůvodná a zbytečná škoda. Bez uznatelného důvodu se dělá to, co by se dělat nemělo. Chování koalice se tak podobá tomu, co je charakteristické pro systémy řízené korupcí.

Obloukem jsme se vrátili na začátek této úvahy, ale ne do stejného místa. Blížíme se ke generální stávce. Koalice usilovně spěchá, aby špatné zákony byly rychle přijaty, chce využít toho, že léto rozptýlilo pozornost občanů a doufá, že občané až na podzim zjistí, že už je pozdě. Měla by ale počítat s tím, že konec trpělivosti občanů může být velmi blízký. To by měli zvážit zejména ti poslanci, kteří nemají zajištěnou budoucnost na některém souostroví.

0
Vytisknout
7595

Diskuse

Obsah vydání | 27. 7. 2011