Evropu čeká osudových 48 hodin

14. 5. 2012

Evropu čeká 48 hodin, které rozhodnou o tom, zda Německo a Francie dosáhnou dohody zamezující dalšímu nárůstu pesimismu. Ten zpochybňuje přežití jednotné evropské měny v její současné podobě.

Tato obrovská dluhová past hrozí zlikvidovat celou Evropu

13. 5. 2012

Z průzkumů veřejného mínění v Řecku i ve Španělsku vyplývá, že drtivá většina tamějších obyvatel chce zůstat v eurozóně. Avšak v obou společnostech je nezaměstnanost mladých lidí vyšší než 50 procent a obě společnosti jsou obětí mizejících ekonomických příležitostí a zoufalé chudoby. Zůstat v eurozóně znamená nekonečnou politiku škrtů. Opustit eurozónu bude znamenat dramatický pokles životní úrovně, potenciální finanční úpadek a v nejhorším případě hyperinflaci, píše v týdeníku Observer známý britský ekonom Will Hutton.

Následujících 100 dní bude na dobu celé jedné budoucí generace v Evropě zcela určující.

 9074

Kterak se studenti i pedagogové učí tahat za finanční vemena -- díl 2.

14. 5. 2012 / Štěpán Kotrba

Pokračování seriálu "Jak se dělá věda na hnojárně"

Česká zemědělská univerzita je ctihodnou veřejnou vysokou školou. Pouze trpí tím, čím téměř všechny vysoké školy, nejen ty veřejné. Nutnost publikovat za jakoukoliv cenu v recenzovaných a impaktovaných médiích je nadřazena praktickému uplatnění znalostí a jejich přínosu pro společnost. Stát, reprezentovaný ministerstvem, preferuje formální kritéria vědy, které dobře fungují u mnoha vědních oborů, ale ne u všech. Studenti i pedagogové jsou vedeni při psaní odborných článků k uplatňování dnešních „akademických“ pravidel. A tak pedagogové, doktorandi i studenti píší a píší, smolí své příspěvky do proceedings (sborníků) a přednášejí na uměle vytvářených konferencích jen proto, aby mohli studovat, učit, případně bádat a zůstat na škole pod ochranou před krutou realitou kapitalistické praxe. Dělají to tak už skoro všichni.

Na hnojárně mají problém. A možná ne pouze jeden. Dnes si v této souvislosti povíme něco o dlouholetém předsedovi Konference rektorů českých univerzit. Je emeritním rektorem České zemědělské univerzity a děkanem jedné její fakulty. Jeho příběh je také ilustrativní.

Soud v Malajsii shledal George W. Bushe vinným z trestných činů mučení a z válečných zločinů

14. 5. 2012

Tribunál pro válečné zločiny v Kuala Lumpur shledal bývalého amerického prezidenta George Bushe a sedm dalších členů jeho vlády vinnými z mučení. Tribunál rozhodl jednomyslně, že to bylo spolehlivě prokázáno.

Tribunál konstatoval, že osm obžalovaných osob se podílelo na vytvoření sítě instrukcí, memorand, direktiv, právních analýz a činů, které vedly k vytvoření společného plánu a účelu, společného podniku a spiknutí páchat mučení a válečné zločiny, ve vztahu k "válce proti terorismu".

Kromě Bushe byl odsouzen bývalý americký viceprezident Richard Cheney, bývalý americký ministr obrany Donald Rumsfeld, bývalý Bushův poradce Alberto Gonzales, bývalý hlavní poradce viceprezidenta David Addington, bývalý poradce ministra obrany William Haynes II, bývalý náměstek generálního prokurátora Jay Nynee a bývalý náměstek generálního prokurátora John Yoo.

Všech osm osob bylo shledáno vinnými podle článku 6 Norimberské charty.

Tribunál se shodl, že Bush, Cheney a Rumsfeld věděli, že Spojené státy porušují Konvenci o mučení z r. 1984 a Ženevské konvence, ale nezasáhli proti jejich porušování.

Verdikt malajského tribunálu bude předložen Mezinárodnímu trestnímu soudu, OSN a Radě bezpečnosti OSN. Jména odsouzenců budou včleněna do seznamu válečných zločinců Komise pro válečné zločiny.

Další podrobnosti v angličtině ZDE ZDE

"Vykořisťují" chudí českou společnost?

14. 5. 2012

Jsem velmi rád, že Britské listy otevřely téma o "romské problematice". Emaily, které vám přišly, dokazují, jak (nejen) politici dokáží ovlivnit veřejné mínění, že lidé, kteří do systému údajně nic nedávají a naopak berou a jsou  režimem podporováni v podobě sociálních dávek, jsou vnímáni jako přítěž celé společnosti a snad i důvod ekonomické krize -- a cesta k jejímu řešení skrz jejich napravení či odstranění (aby zbyli pouze ti, co vytvářejí "hodnoty"), napsal Jan Holý.

Anatomie českého protestu. Jak Češi v moderní době (ne)protestovali 1848--2012

14. 5. 2012

Dovolte mi, abych Vás jménem Collegia Europaea - Výzkumné skupiny pro dějiny evropského myšlení FF UK & FLÚ AV ČR pozval na kolokvium "Anatomie českého protestu. Jak Češi v moderní době (ne)protestovali 1848-2012", které se bude konat v úterý 22. května od 10 hod v Akademickém konferenčním centru (Praha 1-Staré Město, Husova 4a). Program a další informace naleznete níže.

Konference o družstevním podnikání

14. 5. 2012

Pražská škola alternativ pořádá v Praze dne 25. května 2012 workshop "Úloha družstev v podpoře demokracie, zaměstnanosti a malé ekonomiky -- Proč a jak začít s družstevním podnikáním?"

a to pro všechny občany, kterým může být družstevní způsob hospodaření východiskem k zajištění jejich obživy (OSVČ, nezaměstnaní, další zájemci)

Místo konání: Sídlo Svazu českých a moravských výrobních družstev, Václavské nám. 21 (vchod z Jindřišské ul.), Praha 1, Velký sál

Cílem workshopu je osvětlení podstaty družstevních hodnot a principů, které podporují lepší živobytí osob a jejich skupin; odhalení kladů a záporů podmínek pro uplatňování těchto hodnot a principů v ČR, a také vzájemné poučení, jak na to.

Dotazy a předběžné přihlášky zasílejte na e-mail: v.habova@volny.cz

Sociální politika současnosti a budoucnosti

14. 5. 2012 / Miroslav Opálka

"Levicové programy nestojí na sociálních dávkách. Ale stojí na tom, že zaměstnaný za svou dobře vykonanou práci obdrží spravedlivou mzdu, plat či odměnu, a tím pádem již sociální dávky nepotřebuje," řekl poslanec Miroslav Opálka na semináři SPaS konaném 26. dubna 2012 v Praze.

Hledat význam a obsah pojmu sociální politika odvisí od vnímání smyslu lidského společenství, jeho konání, jakož i jeho historického vývoje, tradic, humanizačních a emancipačních procesů. Jinak řečeno, náhled odvisí od nám blízké teorie, o jejíž argumenty se ve svých názorech "opíráme".

Ministře Pospíšile, propusťte politického vězně Romana Smetanu

14. 5. 2012

Vážený pane ministře,

o případu Romana Smetany jsem Vás poprvé informoval a žádal o Vaši intervenci v jeho prospěch již 14. 5. 2011. Dne 13. 3. 2012 jsem Vás dále žádal, abyste využil své pravomoci a zastavil štvanici na Romana Smetanu, který byl za svůj občanský a politický protest proti korupci, lžím a podvodům politiků, odsouzen na čtvrt roku do vězení soudkyní M. Langerovou, manželkou jednoho z kritizovaných politiků, Ivana Langera.

Stiglitz: Advokáti globalizace nikdy nemluvili otevřeně

14. 5. 2012

Nositel Nobelovy ceny za ekonomii Joseph Stiglitz hovoří v TV Reuters o tom, že advokáti globalizace, podle nichž je tento proces pro všechny výhodný, přitom "zapomněli" dodat, že mzdy ve vyspělých zemích budou konkurencí zemí chudých sráženy dolů, jak se to už koneckonců řadu let prokazatelně děje - a pokud nevznikne nějaký globální redistribuční mechanismus vyrovnávající rozdíly v příjmech, pak tvrzení o všeobecné výhodnosti globalizace zůstane nepravdivé.

Krize v biomedicínském systému

14. 5. 2012 / Boris Cvek

Už jsem na to upozorňoval minulý rok v září: podle mnoha závažných zjištění je stále nevyhnutelnější položit si otázku, jakou hodnotu mají publikované vědecké práce, byť jsou publikovány v nejprestižnějších vědeckých časopisech. Vrací se k tomu Daniel Sarewitz ve sloupku v časopise Nature z minulého týdne (9. května): "Beware the creeping cracks of bias". Sarewitz hovoří o předpojatosti ("bias"), která vede k vědeckým výsledkům, jež nejsou uplatnitelné v praxi a jsou zbytečné ("useless").

NATO ve věci zabíjení libyjských civilistů zaujalo pozici "mrtvého brouka"

14. 5. 2012

Organizace Human Rights Watch naléhavě vyzvala NATO, aby plně vyšetřilo případy smrti civilistů při náletech v loňském roce. Podle něj alianční letadla zabila přinejmenším 72 civilistů. V březnu podobnou zprávu z Libye vydala Amnesty International; v ní se hovoří o 55 doložených jménech zabitých civilistů, včetně 16 dětí a 14 žen.

Myslí to Karolína Peake vážně?

14. 5. 2012Je možné, že tohle video je opravdu míněno jako propagace strany LIDEM? Pokud ano, pak začínám pochybovat o tom, že těm lidem kolem Karolíny Peake jde skutečně o reálnou politickou stranu. Všechno je to fraška kvůli korytům. Výsměch lidem, míní Boris Cvek.

Koaliční rozhovory v Řecku jsou před kolapsem

14. 5. 2012

Rozhovory o zformování řecké vládní koalice po nedávných volbách se ocitly na pokraji kolapsu, když lídr levicové strany Siryza prosazující zrušení smlouvy o finanční pomoci zahraničních věřitelů odmítl vstoupit do jednotné koalice. Pokud rozhovory ztroskotají, nové volby by mohly proběhnout 17. června.

27692

Poevropštit českou politickou kulturu

14. 5. 2012 / Tomáš Schejbal

"Wir sind nur Humankapital! (Jsme jen lidský kapitál!)", "A -- Anti -- Antikapitalist!" a další hesla zněla z úst protestujících studentů/ek z celého Horního Saska účastnících se ve čtvrtek 10. května pochodu a demonstrace v Drážďanech. Organizovala ji KSS (Konferenz Sächsicher Studierendenschaften) s mottem "Die Tage länger! Die Mittel kürze! (Den delší! Průměr kratší!" proti škrtací politice saské konzervativní vlády.

 9029

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY BRITSKÝM LISTŮM MOBILEM

Hodně klesající tendence

2. 4. 2012

V červnu 2011 jsme zprovoznili pro vaše pohodlí možnost přispívat na provoz Britských listů dobrovolným předplatným prostřednictvím mobilního telefonu. Informace o tom, jak to dělat, jsou ZDE. Zároveň je samozřejmě možné přispět finančně na provoz BL na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Zdá se však, že možnosti a ochota čtenářů finančně přispívat na provoz deníku, který každodenně čtou (čtenářů je měsíčně cca 350 000) prokazuje silně klesající tendenci. Jenže provoz listu z něčeho uhradit musíme. Nepodporují nás ani velcí kapitalisté, ani velcí antikapitalisté. Nezávislost a existenci si uchováme pouze, pokud si udržíme podporu čtenářské obce.

Mladík z Břeclavi, údajně napadený "Romy", "prodával marihuanu"

11. 5. 2012

Patnáctiletý hoch, kterého v dubnu v centru Břeclavi zbila trojice útočníků, změnil výpověď. Od začátku tvrdil, že ho napadli Romové, protože jim nedal cigaretu. Teď ale policistům přiznal, že důvodem mohla být marihuana, kterou sám prodával.

Chlapec nejprve tvrdil, že útočníci byli Romové. Později upřesnil, že je pořádně neviděl, a Rom byl s určitostí jen jeden. Nakonec se zdá, že událost se odehrála ještě trochu jinak.

Zdroj: ZDE

Pozoruhodné jsou i ostře rasistické reakce v diskusi pod tímto článkem.

Výše uvedené informace odmítla chlapcova matka. Z médií však vyplývá, že chlapec měnil výpověď a nejméně není jasné, co se vlastně v Břeclavi stalo.

Falešné informace o případu vyvolaly v České republice vlnu rasistické nenávisti vůči Romům. Rasismus byl silně rozdmycháván českými sdělovacími prostředky.

Není vyloučeno, že vlna rasismu způsobila před několika dny v ČR smrt člověka, kterého na ulici zastřelil útočník kuší.

Dodatek z neděle 13. 5.:

I server IDnes se zřejmě stal terčem nenávistných útoků rasistů. V neděli publikoval tuto dodatečnou informaci:

[Nikdo] zatím nevyvrátil informaci o tom, že chlapec policistům řekl, že motivem útoku mohla být marihuana a msta nespokojeného zákazníka. Tuto informaci redakci iDNES.cz v pátek potvrdily nezávisle na sobě tři různé zdroje blízké vyšetřování.

Chlapec to však ještě v pátek v médiích vehementně popřel. Tvrdil, že s drogami nemá nic společného.

Zdroj: ZDE

Email Britským listům

"Podejte si s Idnes.cz a Romea.cz ruku hovada. Aby vás rakovina chytla!"

13. 5. 2012 / Jan Čulík

Některým čtenářům se nelíbí, že vyšlo najevo, že okolnosti útoku na patnáctiletého mladíka z Břeclavi zřejmě nejsou jisté a že není ani jisté, že útočníci byli Romové. Dostali jsme asi dvacet protestů výše zmíněného rázu. Mnozí jedinci v české společnosti zjevně vnímají útok na mladíka v Břeclavi jako součást války mezi dvěma etniky, romským a českým, a hrubě se jim nelíbí, když se upozorní, že okolnosti toho útoku jsou zřejmě nejisté.

Někteří čtenáři bohužel vůbec nejsou schopni pochopit, že Britské listy nehájí romské etnikum jako celek. Britské listy se snaží upozorňovat na to, že v civilizované společnosti se nepřipisují jednotlivcem spáchané trestné činy celému etniku, ať je třeba české, nebo romské nebo židovské. E-maily typu "vy nadržujete Romům, vy svině" naprosto nechápou, že soudně i civilizačně platí individuální odpovědnost a že vnímat trestné činy jako součást rasové války patří kamsi do nacistické éry.

Zjevně někteří čtenáři mají dvojí metr. Kdyby bylo zpočátku jasné, že na mladíka v Břeclavi zaútočili bílí Češi, nevadila by jim zpráva, že okolnosti útoku jsou nejisté. Protože existuje fáma, že útočníci byli Romové, která vyvolala v ČR vlnu rasové nenávisti, v médiích i jinde, některým čtenářům se nelíbí, že nejistota nyní zpochybňuje tento stereotyp.

A Romům se měří jiným metrem než bílým Čechům. Jeden čtenář naznačil, že zabití člověka kuší není takový problém, protože ten "Rom byl asi zloděj". Možná, neprokázaná vina spolu s etnickou příslušností zjevně stačí tomuto člověku k ospravedlnění popravy - o nepřiměřenosti trestu smrti pro "zloděje" ani nemluvě.

Můžou za to knihovny a nemocnice - zavřít!

13. 5. 2012

"Je zajímavé, že vždycky, když dojde k hospodářské krizi, jako první se likvidují knihovny a nemocnice. Zavinily to knihovny a nemocnice - zlikvidovat, zavřít!" konstatoval jeden z komiků vystupujících v satirické politické analýze rozhlasu BBC Radio Four The News Quiz.

Den matek

13. 5. 2012 / Boris Cvek

Den matek jsem nikdy neslavil, ba dlouho jsem ani nevěděl, že něco takového existuje (na rozdíl od MDŽ, který se za mého dětství "slavil" povinně). Být "matkou" znamená pro mnoho žen status jistého naplnění smyslu života, jako by ještě setrvávaly prastaré tendence, zaznamenané už v Bibli, že bezdětná žena je méněcenná.

Démonizace Miloše Zemana, aneb kdo by se vlka bál

12. 5. 2012 / Marek Řezanka

Rok 2013 se zvolna blíží a s ním presidentské volby. Čím jsou více za dveřmi, tím větší lze čekat ataky proti kandidátům, kteří budou figurovat v průzkumech veřejného mínění na prvních třech pozicích. Kromě kritiky, jež je žádoucí, se začnou rojit také útoky hysterické až nenávistné. Za jeden z nich je možno považovat komentář J. Šídla "Šťastný důchod Miloše Zemana". Již začátek článku je výmluvný: "Ve svobodné zemi si jistě každý může zvolit, koho chce, klidně i Miloše Zemana, je ovšem povinností pamětníků připomínat, co všechno tato země za jeho vlády zažila." Člověk by se pomalu lekl, že zmíněný Zeman byl nějaký diktátor a zůstala po něm spálená země a trosky. Skutečnost je ovšem poněkud jiná.

Nejpřesnějším testem obezity "je poměr obvodu pasu a výšky"

12. 5. 2012

Vyplývá to z analýzy, prezentované na Evropském kongresu obezity. Máte-li se uchránit před nemocemi, způsobovanými obezitou, musíte udržet obvod svého pasu na padesáti procentech své výšky. Při analýze dat z 31 studií, jichž se celkem účastnilo 300 000 lidí, bylo zjištěno, že poměr obvodu pasu vůči výšce je podstatnou měrou lepším měřítkem než tzv. Body Mass Index (BMI) pro předpověď cukrovky, vysokého tlaku, kardiovaskulárních chorob u mužů i žen ze všech etnických skupin. Odhaduje se, že třicetiletý muž - nekuřák sníží svou průměrnou délku života o 14 procent, pokud je jeho obvod pasu vůči jeho výšce sedmdesátiprocentní, a o třetinu, pokud je osmdesátiprocentní.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Telefonování z mobilu ze zahraničí ještě více zlevní

11. 5. 2012

Od července 2012 poklesnou ceny telefonování mobilem ze zahraničí i přenosu dat na úroveň domácích cen.

Evropská unie zavádí cenový strop 15 Kč na přenos dat ze zahraničí, nebude tedy už možné, jak nedávno napsala IDnes, aby lidem za to vznikaly desetitisícové účty

Rozhodlo o tom hlasování Evropského parlamentu. Je to dalším krokem Evropské komise, která chce snížit rozdíly mezi domácími a zahraničními (roaming) cenami telefonování a přenosu dat mobilním telefonem do roku 2015 na nulu.

V Británii poklesne cena telefonního hovoru ze zahraničí z 30 pencí (10 Kč) za minutu na 24 pencí (8 Kč) za minutu a cena esemesky poslané ze zahraničí na 7 pencí (2,30 Kč).

Do ČR přijedou držitelé Nobelových cen. Budou hovořit s mladými vědci

11. 5. 2012 / Boris Cvek

Pod záštitou Akademie věd, konkrétně zejména Ústavu organické chemie a biochemie, Česko-izraelské smíšené obchodní komory a velvyslanectví státu Izrael v ČR se uskuteční 30. a 31. května v Praze setkání několika nositelů Nobelovy ceny a významnějších vědců v oboru chemie: Ada Yonath (NC 2009), Avram Hershko (NC 2004), Aaron Ciechanover (NC 2004), Dan Shechtman (NC 2011), Joel Sussman, Josef Michl, M. G. Finn a Marcin Nowotny. Nejlepší na tom je, jak mne upozornil doc. Konvalinka, který tuto událost organizuje, že součástí programu je také osobní setkání vybraných mladých vědců a studentů s těmito výzkumníky. Cituji z pozvánky:

"Konference by měla být hlavně příležitostí pro mladé vědce a studenty potkat špičkové světové odborníky tváří v tvář. Za tímto účelem připravujeme několik zcela výjimečných akcí: jednak chceme dát šanci vybraným studentům setkat se s "nobelistou" mezi čtyřma očima na cca 30 minut a diskutovat s ním svůj vědecký projekt (nebo cokoli jiného), jednak připravujeme neformální "Dinner with a laureate" organizovaný ve velmi dobrých pražských restauracích, kde budou mít opět vybraní studenti nebo vědečtí pracovníci příležitost povečeřet v úzkém kroužku s nositelem Nobelovy ceny a strávit s ním (nebo s ní) celý večer."

Registrovat se lze online na www.png2012.cz

Témata, kterým se uvedení vědci věnují, lze najít přes Google, třeba na anglické wikipedii. Myslím však, že nikdo z pozvaných vědců není úzce omezen na jedno téma a bude rád za diskusi idejí a témat v širším, kontextu.

Křesťanství se na mafiánské struktuře pěstovat nedá

12. 5. 2012 / Boris Cvek

Jak se dělá kariéra v římskokatolické církvi? Tato církev nechce, na rozdíl od mnoha církví protestantských, hlásících se k témuž evangeliu, povolit svým věřícím masturbaci nebo svazky vzájemně se milujících homosexuálů. Když má tedy takové nároky na své ovečky, je naprosto přirozená i mediální pozornost, týkající se pastýřů a jejich sexuální morálky. Skandály se sexuálním zneužíváním dětí ze strany katolických kněží a zejména pak se zakrýváním těchto trestných činů povstávají všude na světě stále dokola. Dokonce i v samotném Vatikánu. Římskokatolická církev nikdy nefungovala na principech demokracie, rovnosti před zákonem a transparentnosti, vždy to byl systém, založený na nepotismu, osobních vazbách a de facto mafiánské struktuře. Výborně to demonstruje případ pana Marciala Maciela Dellogada, který byl ještě nedávno vlivným knězem a činovníkem římskokatolické církve.

 9077

Ve Španělsku demonstrovaly proti škrtům desetitisíce občanů

12. 5. 2012

Desetitisíce občanů demonstrovaly v sobotu ve Španělsku v den prvního výročí vzniku hnutí "Indignados" (Rozhněvaní). V Madridu zaplnilo sto tisíc lidí náměstě Puerta del Sol v centru města.

Hnutí Indignados vzniklo jako reakce na dopad nejhlubší španělské hospodářské krize za dluhá desetiletí. Nezaměstnanost dosáhla v dubnu rekordních čísel. Padesát procent mladých Španělů je nezaměstnaných. Vláda plánuje další škrty.

Obdobné protesty se konaly i v dalších evropských městech jako součást globálního dne akcí, který zorganizovalo hnutí Occupy. V Londýně se shromáždily stovky demonstrantů před katedrálou sv. Pavla, odkud byl v únoru odstraněn protestní tábor, a jejich pokojná demonstrace prošla londýnskou finančnickou čtvrtí.

Protesty se konaly také v Portugalsku, v Itálii, v Belgii a v Německu.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Kvalitní zákon o státní službě je nutnost

12. 5. 2012

Jako dlouholetý občanský aktivista jsem byl dlouhá léta účastníkem řady jednání s úřady a úředníky. Chtěl bych Vám velmi poděkovat za Váš článek k "vládnímu omezování byrokracie" uveřejněný 11. května na BL, píše Martin Míček.

Stále se zapomíná, že vedle aktivního občana je dalším základem opravdu demokratické správy státu poctivý a nezávislý státní úředník. Zákon o státní službě zde ÚMYSLNĚ chybí již mnoho let.

Chtěl bych ubezpečit že mnozí z nás rebelů proti současným "nepořádkům" jsou si výše zmíněného vědomi. Přesto - a právě proto stojí za to tom hovořit a psát, dát tyto věci (spolu s "přičinlivostí" jiných úředníků vůči rozkrádání a zneužívání služeb státu) do souvislostí.

Na prostý lid musí být přísnost!

11. 5. 2012 / Petr Wagner

Jsi nemocný? Platil sis pojištění? Tůdle, nedostaneš nejprve nic a potom málo. Rozhodně nebudeme podporovat simulanty! Co na tom, že většina viros trvá právě tři dny a víkend. Koukej si holoubku vzít dovolenou, anebo choď do práce, ať nakazíš všechny ostatní.

"Manifest Globální máj" hnutí Occupy

11. 5. 2012

Žijeme ve světě řízeném silami nezpůsobilými poskytnout obyvatelům svobodu a důstojnost. Svět, kde se nám říká "neexistuje žádná alternativa" ke ztrátě práv získaných prostřednictvím dlouhých, tvrdých bojů našich předků a kde úspěch je definován v protikladu vůči základním lidským hodnotám, jako je solidarita a vzájemná podpora. A co více, cokoliv, pokud to nepodporuje konkurenceschopnost, sobectví a chamtivost, je považováno za nefunkční.

Jak v moderním světě znovu vytvořit společenství?

11. 5. 2012

Na řadě míst rozvinutého světa jsou společnosti atomizované, když jsme si začali cenit více autonomie než pospolitosti a více nezávislosti než vzájemné závislosti. To bylo v posledních desetiletích možné díky zlepšující se dostupnosti levné energie, levného úvěru a podpůrným systémům uspořádaným shora dolů, které v péči o jedince převzaly roli širší rodiny.

Nicméně musíme v našem šlapacím mlýně pracovat stále déle a déle, abychom byli s to dosáhnout cílů, a i tak často stále více upadáme do dluhů a jsme v mnoha směrech přetíženi. To není zrovna recept na občanskou angažovanost, protože příliš mnoho lidí po dlouhých dnech v nejistém zaměstnání necítí ani potřebu ani sklon se zapojit. Je stále těžší a těžší dostat lidi do oblasti dobrovolné občanské služby a tato práce příliš dlouho ležela na příliš malém počtu lidí.

ProAlt podporuje stupňování protestů

11. 5. 2012

Tisková zpráva

Dne 21. dubna se na Václavském náměstí v Praze sešla stotisícová demonstrace požadující zrušení takzvaných reforem, demisi vlády a předčasné volby. Výzkumy veřejného mínění ukazují sedmdesátiprocentní podporu veřejnosti předčasným volbám a drtivý pokles preferencí pro strany současné vládní koalice. Dva dnes již bývalí koaliční poslanci jsou odsouzeni za korupci, několik ministrů vlády je z korupce důvodně podezíráno.

Švejnar: Škrty jsou v českém kontextu přehnané

11. 5. 2012

Evropa pod vlivem Německa jde cestou škrtů za cenu ekonomického poklesu, případně stagnace. Já ale myslím, že můžeme najít systém, kdy krátkodobě můžeme stimulovat ekonomiku a zároveň zavádět určitá restriktivní opatření v dlouhodobém horizontu. Uvědomte si, že Česko je šestá nejméně zadlužená země v EU, což nám dává větší prostor pro tvorbu hospodářské politiky, která může být dočasně expanzivní.

V tuto chvíli by tu měla být vládní investice do vysokonávratných oblastí - infrastruktura, vzdělání. To jsou věci, které budou mít v budoucnu velký přínos, přinesou zahraniční investice, bude lepší prostředí atd. Krátkodobě to jsou výdaje, ale výdaje, které stimulují poptávku. Jeden z nejvíce negativně zasažených sektorů je stavebnictví. Investice do infrastruktury znamená, že se rozjede stavebnictví, to rozjede poptávku po ostatních sektorech...

Zdroj: ZDE

Přesně tytéž argumenty opakují zahraniční ekonomové, kteří něco vědí o České republice už několik let.

Bude Nicolas Sarkozy postaven před soud?

11. 5. 2012

Během prezidentské předvolební kampaně ve Francii se bývalá prezidentská kandidátka Ségolène Royal vyjádřila, že se Sarkozy snaží tak usilovně o znovuzvolení proto, že se silně obává ztráty imunity po odchodu z úřadu. Sarkozy je obviňován, že jeho strana obdržela v předvolební kampani r. 2007 od nejbohatší ženy Francie Liliane Bettencourtové obálky s protizákonnými finančními dary. Vyšetřující soudce se snaží zjistit, zda Sarkozyho strana tehdy dostala milion euro ilegálního financování a zda finanční transfery ze švýcarských kont obdržel pokladních Sarkozyho strany, anebo dokonce Sarkozy sám.

Letos v únoru bylo zahájeno vyšetřování proti Ericu Woerthovi, bývalému ministru pro státní rozpočet a tajemníkovi Sarkozyho strany, zda skutečně obdržel r. 2007 od Bettencourtové protizákonně peníze.

29567