Různé

Nabízíme komerční reklamu na Regionální televizi

8. 6. 2015

Vážení čtenáři, nabízíme vám možnost třicetivteřinového reklamního spotu na Regionální televizi, která je v ČR k dispozici na kabelu a na satelitu, pokaždé před vysíláním Rozhovoru Britských lis...

Jak by lidi měli přemýšlet nad IVČRN

5. 6. 2015 / Boris Cvek

Ty otázky, které by si měla klást veřejnost v souvislosti s projektem „Islám v České republice nechceme“, jsou tyto: islám není nějaká věc, která by se dala uchopit a vyvézt pryč za hranice, islám ...

Hlasová kultura v médiích

27. 5. 2015 / Miloš Dokulil

Miliony lidí u nás denně něco poslouchají, ať již prostřednictvím televize, anebo rozhlasu; často v různých dalších doprovodných prostředcích. Nelze vyloučit, že takové relace mohou převažovat nad ...