Věra Olivová

Prof. PhDr. Věra Olivová, DrSc.

členka vědecké rady Masarykova ústavu AV ČR, vyučuje na Ústavu českých dějin FF UK

předsedkyně Společnosti Edvarda Beneše, členka výboru Sdružení historiků České republiky