17631

Tibor Vaško

Prof. Ing. Tibor Vaško, CSc. * 1930

počítačový odborník, bývalý vědecký přidělenec československého velvyslanectví ve Washingtonu, od roku 1995 v důchodu

Vzdělání:
1951 - 1956
ČVUT, Diplom Elektrotechnický inženýr, specializace: rádiová lokace
1964
Kandidát technických věd, Ústav Radiotechniky a elektrotechniky ČSAV
1978
Jmenován profesorem pro obor číslicové počítače
Zaměstnání:
Od r. 1995
Důchodce
1980 - 1995   
International Institute for Applied System Analysis (IIASA) v Laxenburgu (Rakousko),
Účast na výzkumu řízení inovací, technického prognózovní, strategie rozvoje podniků, problémy dlouhodobého rozvoje, apod. Děkan Mezinárodní letní školy mladých vědců (po 7 let),
1981
udělen titul - IIASA Honorary Scholar
1969 - 1980
Vedoucí úseku automatizace a počítačů na Federálním ministerstvu pro technický a investiční rozvoj, Přednášky na Katedře počítačů Elektrotechnické fakulty ČVUT
1965 - 1969
Vědecký přidělenec, Velvyslanectví ČSSR, Washington, D.C., USA
1961 - 1965
Státní výbor pro technický rozvoj a od r. 1963 změněn na Státní komisi pro řízení a koordinaci vědy a techniky,
1957 - 1961
Ústav jaderného výzkumu ČSAV, Řež
Knižní publikace:
1992
Problems of Economic Transition (Avebury)
1990
Long Waves and Life Cycles (Springer-Verlag) - spolu s Prof. R. Ayers (Francie) a Prof. Fonteville (Francie)
1987
The Long-Wave Debate (Springer-Verlag)
1988
The Methan Age (Kluwer Academic Publishers) - s dalšími spoluautory.
Publikoval více než sto odborných prací
Organizace konferencí a seminářů, např.:
1983
Long wave cycles, depression, and innovation, Siena a Florencie, Itálie
1985
Long wave debate, Weimar, Německo
1987
Long waves and Life cycles, Montpellier, Francie
1988
Nerovnoměrnosti technického rozvoje, Novosibirsk, Rusko

doživotní člen (Life Member) Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., New York, USA
Pracovní znalost angličtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny, maďarštiny a slovenštiny.